Hide Articles List

15 articles on this Page

I BERTH, GER TREGARON.

News
Cite
Share

I BERTH, GER TREGARON. "— CTOYFARFOD DIRWESTOL. Y mae y gauaf wedi rhoddi ffarwel i ni, a'r gwanwyn wedi gwenu arnom ac os y bu rhai o'r cyfarfodydd yn oeraidd yn ystod y tymmor gauafol, gellir ty t- iolaethu fel yr oedd yr hinsawdd yn cyfnewid, fod yna gyfnewidiad trwyadl wedi cymmeryd lleyns?iyn a'r achos daionua hwn. Nodweddid yr un diweddaf gyda phresennoldeb ardderchog, er fod lie i wella. Yr oedd pawb megys ar ei eithaf i wneuthur y cyfarfod yn llwyddiannus, yn llawn o frwdfrydedti, sel, a ch riad tuag at yr achos. Yr oedd chwaeth y rhaglcn yn ucliel iawn, a chredaf fod yma yn cael ei arddangos un o ffrwythau gwir ddiwygiad. Gan mai hwn oedd y cyfarfod cymmysg diweddaf am y tym- mor, bu gofalwyr am y ihaglen yn brysur yngweithio tr,vy yr am-er tuag at roddi y goron ar ben y cyfar- fod hwn. Taflasant eu hunain megys corph ac enaid i'r gwaith, a gwplwyd ol eu llafur yn y fath fwrdd o wahanol ddanteithion a gyfranwyd ger bron y gwian- dawyr y noson hon. Yn sicr teimlid yr hyn a draddodwyd ei fod yn dyfod yn agos iawn at bob person yn unigol. Gafalwyr y rha^len oeddynt:— Mrs. Elizabeth Davies Teifi Side, aMiss Anne M. Richards, Ty'n-bwlch Llanwyd y gadair gan Mr. Stephen ones, jjMaesglas, ac arwein wyd yn dra deheuig gan Mr John Williams, Pontargamddwr. Dechreuwyd trwy ganu mawl, ac adroddodd y gynnulleidfa Salm, ac offrymwyd gweddi gan y cadeirydd.. Ar ol canu aed trwy y rhaglen a ganlyu: Ad oddiad, 'Rwyt ti, O! Iesu'n galw,' gan Miss Margaret Davies, Troedyrhiw. Adroddiad. Plant byddinoedd dirwest,' gan Mr. Dan R. Evans, Llwyngefys. Deuawd, 'Ar hyd y nos,' gan Misses Lizzie A. Morgan a Maggie E Lewis, Ynyswydd. Adroddiad, 'Y meddwyn,' gan Miss Mary Jane Edwards, Ty'nwaen. Adroddiad, B.'ba.n lesu,' gan Miss Margaret Jones, Pengelli- Adroddiad, Cenhadon dirwest,' gan Mr. William Davies. Ty'ncae. Adroddiad, Proflad Cristion,'gan Mr. David H .'ones, Fullbrook Hill, a Miss Mary Jones, Esger. Unawd, 'O! na bawn yn fwy tebyg,' gan Mr. D M. Jones, Esgerhendy Ad rod t iad roesaw,' gan Mis-j Hannah J. Ri- chards, Glanrhyd. Adrcudiad, lJyddiau graa a cliariad.' gan Miss Wini Davies, Troedyrhiw. 1'adl, 1Y cymmedrolwr,'gan Mri. Enoch Davies, Teifi Side, a David Davies Penllain. Deuawd, Yr Ysgol Sul,' gan Miss Annie Jones, Ty'nberth, a Mr. William Davies, Teifi Side. Adroddiad, 'I ble'rwyt ti yn myn'd,' gan Miss fones, Pengelli Uuawd, gan Miss Jane Jones, Llwyngwineu. Adroddiad, 'Willie bach a'i afal,' gan Miss Mar- garet Davies, T)' Newydd. Pedwarawd, gan barti o'r Esger. Anerchiad, Ddyledswydd athrawon a rhieni tuag at v bobl ie jaingc.' gan Mr. David lavies. Penllain. Adroddiad, g n Miss Martha Jane Edwards, Groes- ffordd. Aiaeth, Dirwest ar yr aelwyd,' gan Miss Ellen Rees, Llwyngwineu. Adroddiad, YV,'gan Miss L. Edmonds, Llwyn- gwineu. Unawd, gan Miss Mary Evans (ien.), Llwyngefj s. Adroddiitd ''ymmanfa'r plant,' gan • iss Mar- garet Davies, Ty'ficae. Adroddiad, Blodeuyn yr eira,' gan Mrs. Jones, Pontaroamddwr. Dadl, Ysmocio,' gan Missei Anne Jones. Pen- rhiw, a Jane Richards, Constant. Anerchiad, gan Mr. Morgan Evans, Llwynoolfa. Unawd, gan • rs. Evans, Llwyngefys. Adroddiad, Dewis Croes,' gan Miss Bertha Jones, Gwent Hafdre. Triawd, gan misses L J. Rees, Llwynoolfa; Anne Jonei, Penrhiw a Jane Richards, Constant. Araeth, 'Meddwdod, gan Mr. David R Rowlands Bro Dawel. Adroddiad, 'Dymchweliad y bad yn Aberafon,' gan iss Mary Davies, Esgermaen. Anerchiad, gan r W. Hopkin. Adroddiad, Y gath a'r llwynog,' gan Miss Martha Jane Lewis. edwarawd. gan Teifi Side, o dan arweiniad Mr. William Davies Rhoddodd yr arweinydd bleidlais o ddiolchgarwch gwresog i bawb a fu yn cymmeryd rhan. A phender- fynwyd yn ui,trydol cael gwledd o de cyn bo hir. Ar gynnygiad Mr. Peter EVans. Llwyngefys, rhoddwyd diolobgarwch i'r cadeirydd a'r arweinydd am eu gwaith. yr hwn a gafodd ei eilio gan Mr David iJavies, enllain. Terfynwyd trwy weddi gan Mr. Evans, Llwyncolfa.

IAROLYGWYR. !

DINBYCH.

YMNEILLDUAD MR. DOWNING.

ARWERTHIANT AR EIDDO.

--. STRE1-C H RFAHTH.

[No title]

MYPYRDOD WRTH FBDDWL AM Y…

PENMACHNP.|

Advertising

I jCYNGHOR DuSBAHT GWXBDIG…

Y SEFYLLFA YN Y CONGO

Advertising

[No title]

Advertising