Hide Articles List

20 articles on this Page

Y t) E IEI E U

News
Cite
Share

Y t) E IEI E U Trefnir i adeilada ysgol newydd yn Llansamlet, Gasod wyd oeryg coffadwriae hol cupel nawydd i'r Annibynwyr yn W attstowo, Cwm Rhondda All a-orwyd capel Nazareth (M. C ), Abe e, Ar, ar ol iddo gael ei edeilado am gdat o dros 2,000p. Peth cyffredin ydyw I ffermwyr air Aberteifi fod yn feddiacnol ar 4 000, 5,030 nea 6.000 o ddefaid bob nr- Gwneir trefniadau I adeiladu oapel newydd i'r Methodietiaid Calfinaidd yn Glanaman, air Gaer yrddm. Paaiwyd, mewn pwyllgor o Gynghor Caerdydd, i godi oarfiun o Arglwydd Tredegar yn Mharo Catbaya. Oyflwyoodd Syr A. O. Stepney gasgliad pellach o lyfrats gwerthbwr i bwyllgor llyfrgell rydd gy- hoeddua Llaoelii Y mae eglwys Bethesda (A.) Cwm Rhondda, weli penderfyun adeilada capel newydd, yr hwn fydd yn ooati 5,000p. Perioodwyd y Parch. D. J. Thomas, gweirfdog gyda'r Annibynwyr, yn gadeirydd pwyllgor addysg hwrdeiadref Caerfyrddin, yn lie y Preben- dari C. G. Brown. Disgwyiir i'r cenhatdwr enwog Dr., Gr-ffith John ddyfod i t4ymra tua diwedd mis Mehefio Tybed a ellir Bicrhau ei bresennoldeb yn nsihyfarfodydd Undeb yr Annibyuwyr Cymrelg yn Ffestiniog yo. Gorpbenaf Byddai yn dda gan gannoedd o'i gyd I wlaiwyr roddi derbyoiad oynaes iddo yr adeg hano. Ail etholwyd Mr. W E Ball yn gadeirydd Jlywiawdwyr Vsgol Gowertoo; a Mr. Thomas Davies, Pontardulftis, yo la-gadeifydd Hys ysir fod Mr E G Miles, o Goleg Aber. pstwyth, wedi oydsynio & g5.IWlid oddi wrth eglwys Saeenig Spellow Lane, Liverpool. Cafodd Joseph Coles, gTöwr. ei anfon gan ynad on Tredegar i garcbar am fia, am iddo ymosod ar yr Hedigeidwad Cook, yn Cendl, Ebrill 21ain. Hysbysir tod y P*roh 0 Jones wedi rhoddi i fyny ofal ejjlwysl y Methodistiaid Calfinaidd yn Ffosyffin a LUnarth, mewn canlynlad 1 afiechyd Anrhegwyd Mrs Godden, Dowlais, gweddw y diweddar Mr. J Godden, (j'r Nenadd Genbadol, Ivor street, ar ei bymadawiad i Pontymoel, i ym- gymmeryd S gwaith oeshadoi. Etholwyd Mr. Jacob Edwards, glowr, Dyffryn Ogmore, yn ga isirydd Oynghor Ogmore a Garw. Efe fydd y g owr wyatai i gymmeryd ei aMd ar faingc ycadon Pacybont-ar- igwy. Cynnaiiwyd cynnadledd o Egtwyswyr Caerdydd a'r gymmydogaeth nos Fercher, o dan lywydd iaeth esgob LlandSf. Pasiwyd penderfyniad i wrthwynebu y Me ur Addysg yn ei ffurf bre- sennol. Dydd Mawrth diweddaf bu farw Mr. Llewelyn Llewelyn, rheidwei. ydd rhanbarth Castellnedd, o ennynia,d yr ysgyfaint Yr oedd yn dilyn ei ddyladawvddaa y dvdd Sadwrn blaenorol. Mr C, T. Ruthin, a^ohadeiladydd, a ddewlswyd g^n Rhyddfrydwyr Ward Ffynone, Abertawe, yn ymgeis>dd am e@dd ar y Cynghor Sirol, yr hon oadd wedi myned yn wig ttwy ddyrchafiad Mr. Tsi'jfc^n i fod yn henadur, he Dr. R. J. Lloyd Edwards, Jesmond House, Abertawe, wedl derbyn y gradd o M. D o Brif- yagol Glasgow. Mab ydyw Dr. Edwards i Mrs. Edwards, diweddar o'r Fronhanl, Tilysarn, ao efe ydyw prif swyddog meddygol Undeb Abertawe. Yc llys y plant yn Nghaerdydd, dydd Miwrth, nid oedd di n Ilai na 29 o feohgyn yn cael eu oy huddo o chwareo pitch and tiss yn yr heolydd, ao a dir wå-lt, Rhoddwyd nifer o'r beobgyn ar en gwyliadwriaeth, tra y gorohymynwyd i eraiil dala o 2s. 6c. i 2p. a'r oostau, Taa banner awr wedi saith nos Fercher aeth Hannah Wiliba-o, gwraig John Wilbam, 3 Ivor street, Caerdydd, allan i gefn y t, i gyflawni rbyw orchwyl Wrth ei gweled yn hir, aeth allan j ohwilio am dani, a cbafodd hi wedi marw Credir mai yr aohos o'i marwolaeth ydoedd afiechyd y galon. Yn ngHyfarfod Cymdeifcbas Fasnachol Oaerdydd dydd Sadwrn darllenwyd llythyr oddi wrth Mr D Lloyd George, A s., yn dadgan ei ofid use gailai weled ei ffordd yn glir i argymmhell at y ddirprwyaeth free hlnol ar gamlesydd a fifyrdd haiarn gynorychiolydd aniongyrohol drosDdeheo- dir Cymru,

YMLADDFA DDYCHRYNLLYD.

LLANGEFNI.

LLYS YR YNADON.

[No title]

----I 0 YNYS ENTJLI I YNYS…

GWYR Y OADEIRIAU.

YR EGLWYS A'R GWYLI&U.

COSTAU BUCHFRECHU.

'ELIJAH.'

MARCHNADFA PORTHMADOG %

| DAMWAIN OFIDUS,

CRICCIETH.

TYMMOR WYN.

HELYNTION ARIANOL CYNGHOR…

GLAN Y MOR, TREFOR.

ETHOLIAD YN EIFION.

Cyfrol Goffa DR. PÁRRY.

[No title]

f GO G L B 0 (J