Hide Articles List

15 articles on this Page

Y PRIFWEINIDOG YN .JNGWRECSAM.

LLANFYLLIN,

BETTWS, ABERGELE.

COEDPOETH A'R CYLCHOEDD.

CAPEL Y BEDYDDWYR.

CANOLBARTH CEREDIGION.

Y TRYCHINEB YN TALYCAFN.

Advertising

TAL Y DEGWM.

[No title]

Advertising

DINBYCH.

CAERPHILI.

EISTEDDFOD TWRGWYN, CEREDIGION.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

EISTEDDFOD TWRGWYN, CEREDIGION. CYNNALIWYD eisteddfod hynod lwyddlannus yn y lie uchod, nos Calan, o dan n%wdd Undeb y Reohabiald. Arweinlwyd y cyfarfod gan y Parch. Dr. Dan Evans, Hawen. Y belmSaid oeddynt:-Oerddorfaetb, y Paroh. T. EH Evans, Cellan, Llanbedr; rhyddiaeth, Mr. Fred Jones, Cillau, Cross Inn; y darlleniad a'r cwestlynau, Mr. S. M. Powell, Blaenywern, a Mr. T. Elias, Rhydlewla; a'r Goes Chwlp, Mr. J. Jones, Ddolwen, Rhydlewls. Wele y dyfarnittdau:— Unawd (I fechgyn dan 14eg oed). laf, J. James, Tt Hen, Beulah. Darllen (i blant). laf, S. A. Davies, Blaenafon. Sain wrth y glust. laf, D. M. Thomas, Ylgoldy Brongest. Unawd (I ferched dan 14eg oed). laf, M. Morris; Brongest; 2il, M. Thomas, Capel Oynnon. Adroddiad (i blant). laf, E. Richards, Bwlch-y- groes; 211, T. M. Lewis, Bronallt; 3ydd, S. Davies, Blaenafon 4ydd, J. Junes, Newgate. Unawd (tenor), laf, D, Thomas, Nantgaran. Atteb gofynia iau ar Ddaearyddlaeth Oymro.' laf, J. Jones, Newgate; 211, T. Morris, Broaallt. Brushwork. laf, S..T Jones, Ysgoldy, Glynarthen; 211, D. Thomas, Bwichyffin. Can i Ardal Rhydlewis.' laf, D. Jones, Cillau. Ttiawd I blaut. laf ae 211, Ysgol B ongest. Caea Chwip. laf ac 211, J. James, Cwmbare Isal. Pedwarawd. laf, T. Jones, Pwllcornol a'i barti. Atteb cwestiynau. laf, O. M. Owen, PlAs, Glyn- arthen. Unawd faoprano). Rbanwyd y wobr rhwng M Richards, Rhydlewis, ac M. Jones, PwIIcyrnol. Pryddest, 'Y Diwygiwr.' laf, J.James, Cwmbare Xiaf. Deuawd. laf, T. Jones, Pwllcornol, a D. Thomas, Nantgaran. Yna cafwyd anerchladan gan y belrdd. Cynllun goreu o Raglen Blateddfodol. laf, S. G. Davies, Brithdir. Englyn. laf, Un yn dwyn y ffugenw 'Garabaldl.' Adroddiad (i rat mewn oed), laf, D. Evans, Bar- goed. Llythyr. Y goreu ydoedd efddo S. G Davies, Brithdir. Traethawd, 1 Fy nghyfalllfon.' laf, D. Davies Nantgoch. Uuawd (bass). laf, D. Davies, Cnwcygollan, Hen- llan. Traethawd, 'Beirdi Glarau Cerl.' laf, D. A. Evans, Batry. Y Brlf Gyatadleuaeth Goiawl. laf, Parti Gwern- llwyn. Caiwyd cyfarfod da, a chynnullisd llawn. UN OEDD YNO.

Y TRYCHINEB YN TALYCAFN.