Hide Articles List

15 articles on this Page

Y PRIFWEINIDOG YN .JNGWRECSAM.

LLANFYLLIN,

BETTWS, ABERGELE.

COEDPOETH A'R CYLCHOEDD.

CAPEL Y BEDYDDWYR.

CANOLBARTH CEREDIGION.

News
Cite
Share

CANOLBARTH CEREDIGION. DARFU i breswylwvr y cylch hwn barotoi yn feddyliol ar gyfer y gwyiiau eleni, yn ol eu harfer. Cynnaliwyd cyngherddau ac elstadd- fodiu, a bu yr Ysgolion Sabbothol ya parotoi yn llafnrns gyda'r pwngc. Arferiad rhagorol ydyw eiddo yr Ysgolton Sabbotbol i drealio y Nadoliz gyda gwaith y cyssagr i ganu, yn nghyd fig atteb pwngc. Nos y Nadolig holwyd ysaol Pisgah gan y Parch. W. Griffiths, Maen- vgroes. Yn Brynrhiwgaled bu y Parch. W. Jones (B.), Bethel, Ceinewydd, yo holi y pryd- nawn, ac yn pregethu yn yr hwyr. Yn Maen- ygroes bu y Parch. D. M Davies, Towyn. Yn Capeiywlg holwyd yr y^olion gan y Parch. E. J. Edwards, Bryarbiwgftledi Nos Calan cynnaliwjfl eisteddfod fawreddog yn Towyn, Cetnewydd. Cymmerwyd y gadair gan weinidog yr eglwys. Yr arwelnydd oedd Mr. Jenkin Jones (M.C.). Beirniaid y canu Proffeawr Parrl, Neuadd, a Mr. Davies, Pont- gareg. Belrniadwyd yr areithlau a'r adroddiadau gan y Parch. E. J. Edwards, Brynrhiwgaled y farddon- iaeth gan Mr. Evans, Glyn'rodyn. Y buddugwr ar destyn y gadair — Y Dlwyglad' ydoedd Mr. J. Daviee, Perthronw. Gofod a balla 1 ni roddl rhestr o enwau yr holl fuddugwyr. Dechreuwyd yn fuan wedi pump o'r gloch; ac yr oedd y capel yn orlawn, a ohaf- wyd mwynhad mawr hyd yn agos I ddeg o'r gloch, pryd yr oedd y cyfan droiodd. Hiraethir am y Calan neeaf etto, er mwyn cael gwledd gyffelyb. Y Sabbath cytaf o'r flwyddyn, Ionawr 7fed, cynnal- iodd eglwys Nanternis el gwyl flynyddol, pryd y pregethwyd yn y prydnawn, ao yr holwyd yr ysgolion yn yr hwyr, gan y Parch. E. J. Edwards, Brynrhiw- galed. GOHEBYDD.

Y TRYCHINEB YN TALYCAFN.

Advertising

TAL Y DEGWM.

[No title]

Advertising

DINBYCH.

CAERPHILI.

EISTEDDFOD TWRGWYN, CEREDIGION.

Y TRYCHINEB YN TALYCAFN.