Hide Articles List

10 articles on this Page

NIFIK TR IHTTinWVIi,

CYMDEJTHAS RYDDFRYDIG CEREDIGION.

Advertising

CYFARFOD TORIAIDD BYWIOG YN…

YR ETHOLIAD YN MON. ;

BWRDEISDREFI SIR FFLINT.

ETHOLIADAU CVMRU.I

CARMEL, GER TREFFYNNON.

News
Cite
Share

CARMEL, GER TREFFYNNON. M A.RWOL &.ETH A OHLADDEDIGAETH MR. EDWARD DAVIES, PENFFORDD BEDW. Bu farw Mr. Davies nos Sabbath, Rhagfyr 31aln, 1905 yo 63ain mlwydd oed. Oaowyd ef yn Bodeiern, air F6n a phan yn saith mlwydd opd symmudwyd ef gan amgylohiad 'u i Rhosgoch. Tua 35am mhnedd yn ol symmudodd lIe a elwir Pant If an, ger Rhuallt. yn air Fflint. Wedi ei ddyfodlad i'r Rhuallt y priododd ef Miss Mary Williams, meroh i'r diweddar Mr. Robert Williams, ger llaw Llacelwy, yr hwa oedd yn flaenor ffyddlawn e. duwiol gyda'r NVenleysid. Saith mlyoedd ar hugain yn ol symmudodd i fyw i Penffortfd Bedw, °Yj™o'blant diwyglad '59 oedd Mr. Davlea. Cafodd droedlgaeth o dan weioidogoeth y Parch. Simon A. Frazer, Menai Bridge. Slaradai gyd& bl&s am el droedlgaeth yn Khoagoch yn '59, a mawr oedd ei hlraeth am yr hen gyfarfodydd gweddio oedd wedi eu mwynhau yr amser hyny. Yn ystod ei arosiad yn y Rhuallt mynychai gapel y Rhuallt gyda chyisondeb, a gwnal el oreu gydar achos. Possibl mai ar ol ei ddyfodlad i Carmel y jwnaeth fwyaf o waith dros et Waredwr; y peth oyntaf a wnaeth wedi dyfod yma ydoedd oodt cyfarfod gweddio i'r bobl leaoingo; ac y mae un neu ddau o'r rhai hyny a ddechreuaumt gymmeryd rban yn gyhoeddus yn awr yn welnldoglon ffyddlawn yn ein cyfondeb. Yn mhen ychrd'g o flynyddoedd oafodd ei wneyd yn flaanar, a ohynawncdd y twydd hono am tua deunaw mlynedd gyda ffyddlondeb mawr. Meddifliat lawer an yr aehos, a byddai yn mhob moddion gyda chyssoudeb; gofalai am drefnu el bethau yn ytted y dydd fel ag i'walluogl i fod yn y moadion, a hyny yn brydlawn. Yr oedd y capel newydd yn agos lawn at ei g"lon, gweithlodd yn galed yn y cyfelriad yma, ao yr aedd y ddyled bresennol ar y capel yn pwyso oymmalnt arno fel y penderf ynodd ef a'r gweinidog fyned A'r achoa 1 Gymdeithaifa Beaumaris yn OhwefroT 1904 ac yno gwnaeth araeth mor gref ac effelthiol fel ag 1 ennyn cydymdeimlad y gymdeithasfa a'r lie, ac i wneyd ei rhan er aymmud ymaith y ddyled. Oynghorallawer ar y bobl ieualngo I fod yn ffydd. liwn gydag achoi Ieiu Grist, a cheryddai yn bur drwm am anffyddlondab. Yr oedd ei ieohyd wedi deehtau tori i lawr rhyw dair blynedd yn ol. Dloddefai oddi wrth y drinking diabetes Yr oedd yo parbau i fyned allan bron hyd y diwedd, er fod y gweodld yr oedd ynddo yn at lethu. Yr oedd allan y dydd Iau oyn marw. Cadwodd at wely y djddiau Gwener a Sadwrn, a'r Sabbath (yr olaf o'r flwyddyn) hunodd ya dawal ya yr Issu. Hyfryd oedd bod yn ei gwmni y dyddlau diweddaf y bu fyw, Dlolchai Uwer am y gwaed,' ao adroddai lawar ar y llinellau hyny— 0 1 lean mawr, y meddyg gwell.' Ei eirlau olaf oedd, Srmmudwoh y rhai'o i ftwrdd' (gan gyfeirio at ddillad y gwely); ac yoa dywedodd, 4 Awn,' ao felly y moriodd yn dawel yn mrelchiau ei Waredwr. Dydd Iau, Ionawr 4ydd, daeth tyrfa fawr ynghyd i hebrwng el gorph 1 dY ei hir gartref, yn cynnwys y gweinidoglon oanlynol t-Y Parchn. O. B. Joneo. Hugh Roberts, Edward Pleroe, E. Lloyd, D. Jones (fleer Gorredd), W. M. Jones (A.), Llanelwy; T. H. Jones (A.), Seion; A. Lloyd Hutbes (W.), Treffyanon; J. E. Darles, etto; Roberts (W.), Caerwys; T. E. Wil- liams, Berthen; George Jonet, Syohlya Evan Davies, Ciloain; a Robert Jones, Newmarket. Bfaenorlald Y Mrl. Japheth Jonas, Hugh Dwles, ac R. Davies (Carmel), John Parry so E. Thomas (Selon), E. Jones, J. Jones, ao R. Jones (Saron), D. Roberts, D. William*, J Seth Jones, a J. Marsden (Treffynnon), — Owens ac E Jones (Lloc), J. Amoa (Llanercbymôr), ac eraill. Gwasanaethwyd wrth y tf gan y Parchn. A. Lloyd Hughes (W.), a J. E. Davies, Treffynnon. Am dJau o'r gloch cynnabwyd gwaianaeth yn nehapel Gatmel, o dan lywyddiaeth y gweinidog, y Parch. Edward Parry. Oymmerwyd rhan yn y capel gan y gweinidog, Mr. Japheth Jones, y Purchn. T E. Williams, W, M. Jones (A.) (Llacelwy), T. Henry Jones (A.) Seion), Hugh Hoberts, George Jones, a — Roberta (W.), ^Dygwyd tystlolaeth uchel iddo fel gwaithiwr ffydd- lawn, dirwestwr selog, a Ohristlon cywir. Darllenodd y Parch. T. Henry Jones, Selon, y pen* nlllion cjnlynol o'i eiddo i'r diweddar Mr. Daviea. I aelayd ddedwydd town D-ieth cnul marwolaeth Ac yn lie cysur lUwn Cawd profedigaeth; Pan eraill yn cael gwledd Sul 01.'r flwyddyn. Geld yma ollon cledd Y marwol elyn. Mae 't tad, cynghorwr cu, Gofalwr tadol, Yn croesl 'r afon ddr I'r byd tragwyddol; Goleunl pen y bryn Geir ar el wyneb, Mae 'n myn'd i wlsgo gwyn I dragwyddoldeb. 0 olyw el brofiad cllr Ar lan l r afon, Ni fyddBf yma 'n hir, Fy cgheralnt ffyddlon; Symmudwch rhai 'n t ffwrdd Er mwyn I'm forlo, Mae ef yn do'd I'm cwrdd, Awn ninnau ato.' Bydd colled ar ol hwn Yn pglwys Carmel, Meddyliai am ei phwn Cyn canu ffarwel; Ei blaenor ffyddlawn fa Am floyddi lawer, I'w weled ya y tf' 'Roedd ef bob amser. Ar SinRt 'loedd yn byw Yn mysg y deddfac, Meddylui ef mai Duw Oedd rheol weltbiau; Cyn myn'd i lawr i'r glyo Daeth I Galfaria, A melus oedd pryd hyn Ei haleliwta. Dlolchai am y gwaed Cyn croest 'r afoD, O'i wely marw csei Y pur awelon; O diolch am y gwaed' Fe waeddai 'n siriol, • O dtolch am y gwaed A'i rlnwedd dwyfol. A'i obaith yn y gwaed Dlangodd gartref; Ca'dd Satan dan ei draed, Mae'n awr mewn tangnef; Yn ngweryd oer y bedd, Et gorph gaiff orphwys; Ei enaid sydd mewn hedd Yn mro Paradwys. 0 1 Ddnw rho etto dro I lanw bylccau, A chyfod yma d6 Ar ol y tadau Mae eisieu cedyrn wft Ar furtau Seion, A safant dros y gwir ET Hid gelynion. Oladdwyd ef yn mynwent Seion a gwasanaethwyd gan y Parchn. O. B. Jones, E. Pierce, a'r gweinidog; a nos Sabbath y 7fed cyfisol, traddodwyd pregeth angladdol gan y iweinidog. Rhoddodd cyfelllion Selon (A.), el gwatanaeth helblo, er mwyn iddyn* ddyfod i G«rmel, a hyny er dangeB parch i'r diweddar Mr. D vies. Dechreuwyd yr oofa gan y Parch. T. Henry Jones; a chafwyd galr ganddo yn y relst. Gadawodd Mr. DAvie, wpddw, a salth o blant, i alaru ar ei o!. Da genym fod un o'i feibion; sef, Mr, Hugh Davie*, wedt ei wneyti yn flaenor yn Nghairmal- gwr ieuangc galluog a ffyddlawn; a bydd yn slcr o lanw, cs nad mwy na llauw, lie si dad. Nawdd y Nef a fyddo droa el weddw a'i blaat. GOHEBTDD.

[No title]

CYMDEJTHAS RYDDFRYDIG CEREDIGION.