Hide Articles List

10 articles on this Page

NIFIK TR IHTTinWVIi,

CYMDEJTHAS RYDDFRYDIG CEREDIGION.

Advertising

CYFARFOD TORIAIDD BYWIOG YN…

News
Cite
Share

CYFARFOD TORIAIDD BYWIOG YN NGWRECSAM. HOLI YR YMGEISYDD. Nos Lun oynnaliwyd arddangoaiad Undeboi yn y Neuadd Gyhoeddus yn Ngwreosam, yn yr hwn yr oedd yr elfen Ryddfrydig i'w ganfod yn amlwg iawn. Yr oedd yna ddiffyg brwdfrydedd ar ran y gyfran Geidwadol o'r gynnulleidfa. tra yr oedd pob sylw a wnaed gan y Rhyddfrydwyr yn cael ei dderbyn gyda chymineradwyaath uehel. Yr oedd yno gryn annhrefn, ac aflonyddu, a threthwyd gryn iawer ar amynedd y aiaradwyr, a'r rhai oedd ar yr esgynlawr. Wedi i Syr Robert Egerton agor y cyfarfod fel cadeirydd, dechreuodd Y Gwir Anrhydeddua J. H. M. Campbell, cyn- Gyfreithiwr Oyffredinol yr Iwerddon, ei araeth, trwy ddadgan ei ddychryn wrth feddwl am Ym. reolaeth, yr hwn oedd efe yn el ystyried yn brif gwe! tiwn y dydd (llais Y Cynnygion Cyllidol," ac uchel gym.). Gwelodd y siaradwr mai yehydig ddyddordeb a d5imlid mewn materion Gwyddelig ao aeth yn mlaen i geisio dangoe, wrth siarad ar y cynnygion cyllidol, fod por, gwlad yn y byd yn ceisio dinystrio ein masnach dramor trwy godi tollan (ilsts: I Ae yr oeddynt yn methu gwneyd hvnv.' chwerthin a chym.). -of Yr Anrhydeddua G. T. Kenyon, yr ymgeisydd I Toriaidd droa fwrdelsdrefi Dinbych, oedd y nesaf i siarad a bu a dan arholiad a beirniadaeth gated .1' Dechreuodd trwy sylwi mai dyma y chweehed walth iddo ddyfod ger on bron fel ymgeisydd ('A'r tro olaf,' meddai rhyw Ryddfrydwr, yn union) Byddai iddynt gael ea ffafrio ddydd. Mercher nesaf kg ymweliad Prifweinidog enwog y deyrnts (nehel gym. a llais: 'Tair banllef a gym- meradwyae h i Oampbell-Bannerman,' a ohydsyn- iwyd yn frwdfrydig a'r cais). Dywedid wrtho fod yna ymosodiad mawr 1 gael el wneyd arno yn y dref hono, am Iddo roddi ei gefnogaeth i Gyfraith Addysg 1902. Nid oedd ganddo gywilydd o'r rhan a gymmerodd ef i gefnogi y gyfraith hono (cym ). Yr oedd efe yn credu fod oorph mawr o Ymneillduwyr vn foddlawn ar brif ammodau y gyfraith (gwaeddiadau Nag oeddynt Wel, oa nad oeddYTlt yn meddwl felly fcoedtddyot ddar- lien araeth Mr Lloy«!.9eor«e (oym. mawr) yo Nghaernarfoa. Yr oedd wedi bod yn pregethu yn mhob man y dylat y Beibl gael ei gao allan o'r ysgolion (oydgan o leisiau: Nag oedd *), Wet, yr oedd efe wedi cael y rbagorfrainfc o eistedd yn agoaaf ato yn Weatminster, tra yr oedd Esgob LUnelwy yn y gadair, a ohlywodd ef yn dyweyd 4 Nis gallaf dderbyn darlleniad y Beibl yn yr ysgol- ion yn ystod oriau yr ysgol' (llais 4 Nid gan y parson') Nis galient hwy, y blaid Eglwysig, o'r ochr arall, aberthu y Beibl (cyai. nohel). Beth: oedd Mr. Lloyd George yn ei ddyweyd yn awr ? Dywedai y gallai y Beibl gael el ddysga yn yr ysgolion. Aeth Mr. Kenyon yn mlaen wedi byny i gyfeirio at y cynnygion oyllidol; ao wedi iddo wneyd rhat gylwadau ar y mater hwn, gwaeddodd dyn yn mhen draw y nenadd 'A fydd I Mr. Kenyon enwi un peth y mae wedi ei wneyd dros y gweithwr (uchel gym ) Anwybyddodd y Bisradwr y sylw, ac aeth yn mlaen yn d&wel. Wedi iddo ddyweyd un nen ddwy o frawddegan osed cbwaneg o annbrefn, a gwnaeth y cadeitydd appSl am ohwarea teg. Yn ddiweddaracb ar ei araeth dywedodd Mr. Kenyon, I Yr ydych yn gwybod fy egwyddorion,' pan y gwaeddodd rhywun, 'Nid ydynt yn werth dim.' Yr ydych yn gwybod, chwsnegai Mr. Kenyon, y bydd i mi wneyd yr hyn wyf yn ei ddyweyd (gwajddiadau gwawdus). Diweddodd y siaradwr, ar ol iddo gael aflon- yddu arno yn mbellaoh, trwy wneyd appei am fwyafrif da (cym. uchel). Oododd Mr. T. A. Acten i gynnyg pleidlais o ymddiriedaeth yn Mr. Kenyon, oad aflonyddid arno yn barhaus. Cefnogodd y Cvnghorwr W. H. Parry. I Oafodd y penderfyniad ei gario ac ni ddarfu i'r ochr wrthwynebol drafferthu i bleidleiaio yn erbyn.

YR ETHOLIAD YN MON. ;

BWRDEISDREFI SIR FFLINT.

ETHOLIADAU CVMRU.I

CARMEL, GER TREFFYNNON.

[No title]

CYMDEJTHAS RYDDFRYDIG CEREDIGION.