Hide Articles List

10 articles on this Page

NIFIK TR IHTTinWVIi,

CYMDEJTHAS RYDDFRYDIG CEREDIGION.

Advertising

Advertising
Cite
Share

j Owellhad o Casnewydd. I Terfynu Afiechyd Poenus Gwneuthurwr Berwedyddion trwy 'Zam-Buk.' I'V' GELLIR olrhain llawer afiecliyd difrifol i galedi sydd ynglyn 4 galwedigaeth dyn. Eglura Mr. i Joseph Richardson, gwneuthurwr berwedyddion, 76, George Street, Casnewydd, Mynwy, I I ei bedair blynedd o artaitb annisgrifiadwy oddi wrth Glwvf y Marchogion, ac oddi wrth ba un y I mae Zam-Buk, yn awr, yn y modd mwyaf hapus, wedi ei waredu; a dywedodd wrth II ffynnrychiolydd y South Wales Argus t i Yr yd wyf wedi bod yn wneuthurwr berwedyddion ar hyd fy oes ac wedi-a siarad mewn modd cyffredinol- 1 mwynhau iechyd da. Tua phedair blynedd yn ol, modd bynag, dechreuais gael fy mhoeni gan glwyE gwaedlyd y B marchogion, yr hyn a gefais mewn canlyniad i eistedd ar haiavn oer am oriau gydau gilydd. yma tin o gaeri 0 gwaith dyn. Modd bynag, ychydig o waith oeddwn yrL allu ei wneyd pan yn dioddef o^cli wrt g wy y marc ogion H hyn. Yr oedd y colli gwaed yn fy ngwneyd mor wan, fel nad oeddwn dda i ddim, tra yr oe a yr ys a yn 1 ddychrynllyd. Nis gallwn fyned at fy ngwaitb, ac yr oedd fy mywyd yn un o drueni. Rhoddais brawf ar bob peth 1 y clywais am dano, yn y gobaith o gael gwellhad, ond ymddangosai y cwbl yn ofer. Yr oe yr ymoso ia Pa^ a;"s i ar fy iechyd, y naill flwyddyn ar ol y Hall, yn fy ngwisgo allan. Yr oeddwn yn mron wedi rhoddn fyny bob gobaith 1 i fod yn iach byth drachefn, pan y digwyddais ddarllen yn y newyddiaduron am y meddyginiaethau hynod oedd 1 wedi cael eu dwyn oddi amgylch trwy Zam-Buk, a gwnaefchum fy meddwl i fyny l roddi prawf arno. Ysgrifenais 8 am flwch sampl: a chyn i mi ddefnyddio hwn, sylwais ar welliant neillduol. Cefais gyflenwad mwy yn uan. 1 oedd pob cymmhwysiad yn ymddangos fel yn rhoddi mwy o obaith i mi ac erbyn yr amser oe y Tf 1 H gorphen, yr oeddwn yn mhell ar y ffordd i gael fy ngwella. Prynais flwch arall; a thrwy barhau i w ddefnyddio, cefais fy ngwella yn llwyr. Yr oedd yr ymdeimiad o ysfa wedi myned, a chlwyf y marchogion, oddi wrth ba un y H buom vn dioddef cvhvd. wedi ymgilio vn hollol." Mr. Richardson, Casnewydd. Torwch y Coupon hwn, ac anfonweh. Bocs Sampl yn Rhad. gyda stamp ceiniog i 'Zam-Buk Co, 15, Greek Street, Leeds,' er sicrhau bocs sampl yn rMd. Baner ac Amserau Cymru,' Ionawr 13eg, 1906. R U :Pz-4 § Y ta&e Zam-Buk yn falm pur ao efteithlol tuag at bob ffurf f b o glwyf y marchogion, llynorod, ooesau drwg, fferau afiich, r w u cefnau dolurus, archollion wedi gwenwyno neu grawnu, eczema, crachen j clafr, ennynUd croen y pen, brech yr g eilllwr, cornwydydd, pendduynod, plorynod, gwreintn (ring- t 0 'It g worm), archollion yn parbau i redeg, briwiau, croen torwdig. t«riad*u, llo*g eira, anwyd a rhyndod, anystwythder, cltls- iau, llos<iad&u, ys**ldiadau, archollion pigledig neu larpledlg, ysgraffiuiftdau, dirdroadau, chwyddiadau. a phob niwudiau neu afiechydon ar y croen. Y m*e yr oil o'r fferyllwyr yn gwerthu Zam-Buk mewn blychau Is. lie. a 2a. 9c. (cy»nwysa yr un lis. 9c. agos bedair gwaith gymmaint a'r un lB. IJo.), neu gellir ei gael yn rhad trwy y Uythyrdy oddi wrth 'Zam-Buk Co., Red Cross Street, London, E.C.*

CYFARFOD TORIAIDD BYWIOG YN…

YR ETHOLIAD YN MON. ;

BWRDEISDREFI SIR FFLINT.

ETHOLIADAU CVMRU.I

CARMEL, GER TREFFYNNON.

[No title]

CYMDEJTHAS RYDDFRYDIG CEREDIGION.