Hide Articles List

18 articles on this Page

LLECHI MEWN YSGOLION.

PWYS GONESTRWYDD.

CWMNI CYDSODDEDIG RHODESIA,…

[No title]

PARHAU I FYNED YN MLAEN 0…

LLYTHYR SYLWEDYDD LLANGOLLEN.

GORUCHWYLIWR ARIANDY.

DINB YC H.

News
Cite
Share

DINB YC H. Damwain. — Dydd Mercher diweddaf, fel yr oedd Lizzie Vaugban Davies, geneth Mr. Jeremiah Davies, 124, Henllan Street, yn croesl oddi ar y llwybr troed i fyned i'r tý-, rhedodd carbyd perth- ynol i Mr. John Williams, Plaa Uchaf, Llannef- ydd, yn ei herbyn, gan ei thaflu i lawr; a derbyn- iodd y fath niweidiau i'w phen, a rhanau eraill o'i chorph, fel y gorfyddwyd ei chludo i'r Ysbytty, a lie y cadwyd hi i mewn. Gyjarfod Amrywiaethol y Bedyddioyr.—Cyn- naliwyd cyfarfod o'r cymdeithas hon nos Ian, o dan lywy idiaeth y Parch. Thomas Griffiths- a chasd anerchiad agoriadol ganddo. Dechreu- wyd y cyfarlod trwy ganu emyn, I Dyma babell y cyfarfod,' a arweddiwyd gan Mr. John Wil. liams (ieu.), Henllan Street. Aed trwy y rhaglen ganlynol: — Toa gynnulleidfaol 264. Pedwarawd, I Cawn fyn'd adret yfory,' gan Misses Laura Lloyd, Chapel Place; Amy Wynne, Beason's Hill; a'r Mri. Thomas Davies, a David Davies, Wesley Yard. Adroddiad, I Net a'i chi,' gan Miss Nellie Freeman. Deuawd, gan Misses Catherine Williams a Maggie Royles. Adroddiad, gan Mr. William D. Peirce. Tôa gan y plant, o dan arweiniad Mr. J. Roberts, Love Lane. Dad], C Y ddwy fam,' gan Misses Amy Wynne, Annie Catherine Roberts, Maggie Royles, a Maggie Pierce. C&n, « Y dryw bach,' gan Miss Nellie Freeman. Adroddiad, gan Miss Myfanwy Hughes. Can, gan Miss A. E. Williams. Cafwyd anerchiad campus gan Mr. John Roberts, Love Lane, ar I Dafydd y Gareg Wen.' Can, C Dafydd y Gareg Wen,' gan Miss A. E. Williams. Pedwarawd, gan Mri. John R. Royles,|T. Royles, Factory Place, Thomas Davies, David Davies, a Miss Maggie Royles. Catwyd anerchlad gan Mr. George Williams. Ar gynnygiad Mr. John Roberts paslwyd pleidlais o ddiolcbgarwch i'r llywydd. ac eraill. Terfynwyd y cyfarfod trwy ganu cydgSn gan y plant, lean anwyl gwrandaw fi,' o dan arweiniad Mr. J. Roberts. Daeth cynnulliad lliosog ynghyd, a threuliwyd nosoa ddlfyr iawn.-Ioan. Bedydd. Yn nghapel y Bedyddwyr, boren Sabbath diweddaf, gweinyddwyd yr ordinhad o fedydd trwy drochiad ar chwaer ienangc o'r eglwys. Gwasanaethwyd gan y Parch. T. Griffiths (gweinidog), a ch'ed pregeth bwrpasol i'r achlysnr ganddo oddi ar Luc vi. 29, 30. Yr oedd cynnulliad lliosog yn bresennol. Da genym nodi fod golwg llewyrchus ar yr eglwys hon ar hyn o bryd; ac yn ystod yr amser y mae Mr. Griffiths wedi bod yn y dref y mae amryw wedi ea derbyn yn aelodau. Cymdeithas Lenyddol L6n Swan.—Cynnaliwyd cyfarfod wythnoaol y gymdeithas hon nos Lun, dan lywyddiaeth y Parch. James Charles, pryd y caed dadl ddyddoroi ar y testyn, A ddylai proffeswyr Cristionogol fod yn llwyrymwrthod- wyr oddi wrth ddiodydd meddwol?' Cymmer wyd yr ochr gadarnhaol gan Miss Williams (Etdon Villa), a'r ochr nacaol gan Mr. I. W. Jones (Hign Street) Cymmerwyd rhan pellach yn yr ymdrafodaeth gan amryw o aelodau y gymdeithas; a phan bleidleisiwyd caed mwyafrif cryf o blaid yr ochr gadarnhaol.

FFAIR Y NADOLIG.

ARDDANGOSIAD AO ARWERTHIANT…

CAERNARFON.

YR YMOSODIAD AR GEIDWAD YR…

Y TWYLL DIWEDDAR YNGLYN A…

YMOSOD AR GEIDWAD YR AFONYDlJf

RHUTHYN.

,1;;-,).. BANGOR.

[No title]

TROSGLWYDDO Y SELIAU.