Hide Articles List

18 articles on this Page

LLECHI MEWN YSGOLION.

PWYS GONESTRWYDD.

CWMNI CYDSODDEDIG RHODESIA,…

[No title]

PARHAU I FYNED YN MLAEN 0…

LLYTHYR SYLWEDYDD LLANGOLLEN.

GORUCHWYLIWR ARIANDY.

News
Cite
Share

GORUCHWYLIWR ARIANDY. Y mae digwyddiad newydd gymmeryd 1 yn Llangollen sydd wadi crau cyfiro eyffredino. n yr ardal a'r cylch. Cafwyd prif oruchwyliwr Ariandy Gogledd a Deheudir Cymru yn y dref yn euog o gamddefnyddio swm o dros ddwy fil o bunnau perthynol i'r ariandy i dalu hen ddyled yr oedd ef yn gyfrifol am danyut fel ymddiriad- olwr i wraig weddw yn yr ardal. Y mae yn ymddangos ei fod wedi camddefnyddio yr arian hyn mewn peth a elwir speculatzons adeg yn ol, ac, yn anffodus, wedi eu colli; a phan y daeth galwad sydyn am yr arian gan ymddiriedolwyr y wraig ar ol ei marwolaeth, yn ei fraw bu mor anffodus a'u talu i fyny o arian perthynol i'r ariandy. Pan y daeth y peth i'r golwg yn yr ariandy cymmerwyd y goruchwyliwr i fyny, a dedfrydwyd ef i dri mis o garchar am y trosedd. Yr oedd Mr. Williams yn un o'r dynion mwyaf parchus, hynaws, a charedig yn y dref, ac iddo air da gan bawb. Yr oedd wedi treulio tua phum mlynedd ar hugain fel prif oruchwyliwr yr ariandy heb un ysmotyn ar ei gymmeriad, ac y mae cydymdeimlad eyflredinol yn cael ei deimlo tuag ato ef a'i deulu yn yr ardal. Y tebygolrwydd ydyw, pe buasai wedi esbonio ei sefyllfa mewn pryd wrth nifer o gyfeillion yn y dref y buasent wedi rhoddi benthyg yr arian iddo, ar yr ammod iddo ea talu i fyny yn flyn- yddol-dyweder yn 01 tua 100p. neu 150p. o'i ennillion. Y mae yr hanes yn awgrymu mai gwaith annoeth ydyw gwneuthur anturiaethau o'r fath pan yr ydych yn peryglu eu colli, a dwyn eich cymmeriad i warth. Yn ail, y mae yn gofyn am i ddyn mewn sefyllfa o'r fath i fod yn wyliadwrus rhag cymmeryd eu temtio, o blegid mae llu o ddynion ar y farchnad yn chwilio am y cyfryw ddynion, er eu llusgo i lyn tro, a'u dinystrio. Clywais fod nifer o foneddigion newydd gyfar- fod i ystyried beth ellid ei wneuthur i ddangos cydymdeimlad a. Mr. Williams, a'r teulu, yn y cyfwng presennol, a'u bod yn y fan wedi casglu dros gan punt tuag at eu cynnorthwyo, o blegid credir nad oes ganddo ddim ceiniog o'r arian wedi eu cadw at ei wasauaeth personol a chan y buasai yn gallu ymddiswyddo o ofalon yr ariandy yn mheu tua blwyddyn i fyw ar ei flwydd-dâl, maa ei golled bersonol arianol yn aruthrol iddo ef a'i deulu i wynebu diwedd eu hoes. Ni bydd yr ariandy fawr ar ei golled, yr wyf yn deall, o berthynas i'r ariao, am fod y golled yn disgyn ar gyfundeb oedd wedi myned yn gyfrifol drosto.

DINB YC H.

FFAIR Y NADOLIG.

ARDDANGOSIAD AO ARWERTHIANT…

CAERNARFON.

YR YMOSODIAD AR GEIDWAD YR…

Y TWYLL DIWEDDAR YNGLYN A…

YMOSOD AR GEIDWAD YR AFONYDlJf

RHUTHYN.

,1;;-,).. BANGOR.

[No title]

TROSGLWYDDO Y SELIAU.