Hide Articles List

18 articles on this Page

LLECHI MEWN YSGOLION.

PWYS GONESTRWYDD.

News
Cite
Share

PWYS GONESTRWYDD. Wedi yr elo y gau dduwiau y daw y duwiau — y gwir dduwiau. Dyna wir sydd wrth wraidd ein diffyg gwareiddiad. Mae cymdeithas y dyddiau hyn, fel yn yr oesau a aethant heibio, yn llawn o gredoau, o athraw- iaethau, o ddadleuon anorphen ynglyn a phethau anfuddiol, ond ychydig o onestrwydd sydd. Dyna yw gwreiddyn gwareiddiad, sef gonest- Twydd. Nid yw cred nac athrawiaeth, nac athroniaeth nac addysg, na chelf na dim, o werth oddi gerth fod yn y bobl onestrwydd.' Dyma ddylai fod amcan ein hysgrifenu, ein pregethu, ein hareithio, &c., sef cael pobl i fod yn onest. Ni ellir ymddiried mewn dim ond'gonestrwydd.' Dyma sydd yn rhoi safle i ddyn o flaen Duw a dyn, sef gonestrwydd. 0 Waeth faint oysgolhaig fo dyn, na pheth fo ei grefydd, na faint fo ei hyawdledd, na faint fo ei harddwch gweledig, oddi gerth ei fod yn onest, nid yw yn werth dim ger bron cyfiawnder, nac o flaen trugaredd, oddi gerth iddo edifarhau ac addaw bod yn onest. Mae cymdeithas mor llawn o broffes ac yw wy o fwyd, ond y mae proffes yn mhell o fod yn fwyd. Amcan mawr crefydd y dyddiau hyn ddylai fod gwneyd dynion yn onest. Trist yw meddwl ei bod yn mhell o wneyd hyny.

CWMNI CYDSODDEDIG RHODESIA,…

[No title]

PARHAU I FYNED YN MLAEN 0…

LLYTHYR SYLWEDYDD LLANGOLLEN.

GORUCHWYLIWR ARIANDY.

DINB YC H.

FFAIR Y NADOLIG.

ARDDANGOSIAD AO ARWERTHIANT…

CAERNARFON.

YR YMOSODIAD AR GEIDWAD YR…

Y TWYLL DIWEDDAR YNGLYN A…

YMOSOD AR GEIDWAD YR AFONYDlJf

RHUTHYN.

,1;;-,).. BANGOR.

[No title]

TROSGLWYDDO Y SELIAU.