Hide Articles List

14 articles on this Page

PWYLLGOR ADDYSG SIR DREFALDWYN.

Adgyweirio Ysgolion y Cynghori

rJ. CYFRAITH Y DOGNAU.

News
Cite
Share

J. CYFRAITH Y DOGNAU. Y MAE nn path ag y gellfr ei ddyweyd yn wastad yo v modd mwyaf dibetrna am y Llynodraefch tnfad bresannol; sef, nad yw hi un amser yn gadsel manteislon af ffrynd- fan hyd y fomeno ddiweddaf bob eudiogeln. Gofala am y rhai hyn tra y bydd hi byw. I byny yn nnig y mae hi yn byw. Gofala am danynt, gan en gwneyd yn afcr a diogel wedi iddi hi el hon fyned i'r pint, hefyd. Cara feddwl am el hen ffyddlonlaid mewn cyflwr cysurne pan y bydd hi ei hun yn tawel hnno yn yr angeu, ac wedi el chladdn, fel pob ysgepbwd, yn el Hades lygradfg. Nid ydyw I dognan' y landlordlafd a'r parsonlaid, y rhai a adnewyddwyd yn 1902 am bed air blynedd, dan yr enw Deddf y Trethi Amaethyddol, yn dyfod i'r pen hyd fis Mawrth y flwyddyn nesaf, Ond beth pe bae yr anlhwd yn digwydd I Mr. BAL- FOUR a'i Weinyddiaeth, dyweder, yr wyth- nos hon, pwy a fyddai genym yn barod I adnewyddo ly dognsu' hyn i'r cyfetlllon wed'yn ? Nid ydyw yn debygol o gwbl y gwnai y Rbyddfrydwyr ddim o'r fath. Hwy ea hadnewyddu, yn wir, hyd Fawrtb, 19101 Dim perygl! Yn effco i'or eyfeill- garwch tuag at y parson a'r tlrfelstr (en dosbeirth anlongyrchol hwy ea honaln !) gwelodd y Prlfwelnidog Ii Lywodraeth nad oedd eiliad o amser i'w golli cyn gwoeyd y gwalth. Onid ydyw bywyd (Llywodraeth fel dynfon cyffredin) mor ansicr ? Dim a¡r o eôn am fesor i ad-rftefnu trethi cyff- redinol y deyroas, ar fed hwnw mewn ddawld er y flwyddyn 1896. Nid oes dfm mor bwyijig s, s'erbai y dognao.' Os na wnefr dlgla yr Yflwefnhdd a melldfthia y parsonlaid. Am hyny ps ryfedd fod ail idarlleuiad y mesor hwn yn cael ei gynnyg J::JiP R" t4rovw-i 'P<'In pfitih, hyd yn oed dydd Linn I o Y oi .u yn da jjgy bydd gan y Rbyddfrydwyr rywbeth a wnelont hwy a'r mesnr hwn pan ddeuant i swydd ao awdordod.

LLUNDAIN.

D I N B Y C H .

LLANDRINDOD.

Y PARCH. H. M. ROBERTS, RHYDLYDAN.

Y SOL-FFA YN AFFRICA.

[No title]

[No title]

MARWOLAETH Y PARCH. B. D.…

Banerau Presennoldeb.

Y DDEDDF ADDYSG.

Banerau Presennoldeb.