Hide Articles List

18 articles on this Page

UNDEB YSGOLION SABBOTHOL YR…

GOFAL AM Y TLODION.

CAERGYBI.

}■D I N B Y C H.

LLYS YR YNADON BWRDEISIOL.'

LLANSANNAN.

BWRDD Y GWARCHEIDWAID.

TANYGROES, CEREDIGION.

News
Cite
Share

TANYGROES, CEREDIGION. Y nos Sabbath olaf yn yr hen flwyddyn cafwyd preg- eth angladdol gan y Parch. John Daviea, Tanygroes, i ddau o 4 golofnau'yr achos ya y He; sef, y Cadben Thomas, Talearn, a Mr. Owen Davies, Dolffynnon. Nid oedd gwahana ar y ddau hen frawd yn eu bywyd; ac nis gallodd sngau eu gwahanu otd ychydjg arnserj ond yr oedd dull ea hymadawiad yn dra gwahanol. Cafodd Owen Davies ei symmud yn sydyn, heb brofi dim o nychdcd henaint, be 1 bob ymddsngoaiad heb brofi chwerwder marwolaeth; ond bu y Cadben, yn oedi 'n nychlyd1 ar lan yr hen afon, ar ddiwedd taith o dros bedwar ugain a naw mlynedd. Cafodd yntau iechyd da hyd y dlwedd. Ni bu ya cadw ei wely ond r am wythnoa ond cyfyngwyd ef i'w dy am flwyddyn a.hanuer; a gwelwyd ef ugeiniau o weithiaa cyn hyny yn dringo y rhiw tna'r c»pel, a'i gam heb fod "gos oy- hyd a'i droed. Er fod Owen Davies tua phymtheng mlynedd yn ieuengach, efe a aeth dfoaodd gyntaf; a pban glywodd yr hea wr ei fod wedi marw, torodd allan i wylo, a dywododd 'Rw' 1 am fyn'd adre' 'nawr;' ac nid hir y bu cyn caei el ddymuniad. Yr oedd y ddan yn setyll yn mron ar eu.penau eu hunain yn y dyddiau yma—crefydd yn benaf peth ganddynt, a than y dlwygiaid yn llosgi yn gryf yn eu calonaa hyd y diwedd, a hwnw yn ihoddi gwres a bywyd yn mhob cyfarfod y cymmereht ran ynddo. Y mae tylwyth Owen Daviea wedi chwareu rhan bWYltg gyda'r achos yn Nhanygroes. Yr oedd yn fab i'r Parch. Daniel Davies, ac ya frawd i'r Parch. David Davies. Yr oedd ei ddefnyddioldeb gyda chrefydd yn eithrladol. Cym- merai ran flaenllaw gyda phob cangen o'r gwaith, a byddai yn disgleirio ynddynt oil. Yr oedd wedi gweled llawer yn ei ddydd, ac yn medrn disgrifio ya ardderchog. Teimlais ddyddordeb mawr i'w gly wed ef a'r Cadben yn myned drou hanes y dlwygiad; ac nid aughofiaf byth ei ddisgrifiad o'r noson y collwyd y Royal Gharkr. Am y Cadben Thomas nid dyn cyffredin mo^hono mewn dim. Clywais gadben arall, oedd wedi bod yn moiio dano pan yn ieuangc, yn dyweyd fod y gym manfa wedi cadw y llong yn y porthladd am ddyddiau lawer gwaith, ond na chadwodd y &wynt mo houi erioed. Y mae yn eithaf tebyg fod el brofiad crefydd- cl o ran ei helaethrwydd, el ddyfnder, a'i amrywiaeth, yn gyfryw na feddai neb yn Nghymtu ei gyffelyb. Bu yn gwrandaw cewri y palpud Cymreig ar eu goreo, a gwnaethant argraph annileadwy ar ei feddwl. Nid cedd yn bossibl el wrandaw yn cymmeryd rhan mewn cyfarfodydd heb feddwl am y doniau mawr a ddefn- yddlodd yr Ysbryd Glân. 1 fwrw allan gythreuliaid yn Nghymru yn y ganrif ddiweddaf. Cefais hamdden lawer prydnawn 1 wiandaw arno yn dyweyd ei hanes, ac yntau yu y cywair piiodol yn darltmio, a'r holl shades yn berffaith am ddarlun byw. Yr wyf yn credu pe buasai y darlunlau hyn yn cael eu hargraphu y buasent yn ffuriio un o'r pennodau mwyaf cyfoethog a dyddorol yn llenyddiaeth grefyddol ein gwlad. Y ch- ydig cyn ei fatw gofynodd y Paich, J, Davies iddo beth oedd el broflad y pryd hwnw ? Attebodd yntau, Y mae y cyfammod yn dal.' Cafwyd piegeth bwrpasoS iawn gan Mr. Davies oddi ar y geirlau 'A mi a ogoneddwyd ynddynt.' CUnodd cor y cjpel 'Enaid cu,'&c., a'r ddwy anthem 'Fy nyddiau a ddarfuant fel mwg,'a 'Mae ngbyfeil'- ion adre 'n myned;' a chyn gweddio canodd Miss Wil- liams, Ehydygaer, emya tlws Ieuan Gwyllt am y 4 Nefoedd, a'r gynnuileidfa ya ail ganu y IlInell olaf o bob pennill gydag elfeithiau bendithiol. i Bellach, yr ydym yn gorfod sylweddoli fod y ddau hen frawd wedi ein gadaei — eu 'hysbrydoedd wedi myned at Ddllw. yr hwn a'u rhoes,' a'u cyrph yn gor- wedd yc y fynwent ger Haw. Dymunwn heddweh i'w llwch hyd foreu yr adgyfodiad.

CYKGHORAU SIROL CYMRU A'R…

[No title]

AMSER GOJ.EU LAMPAU.

Advertising

YMOFYNIAD.

YMDDISWYDDIAD Y DUC.

DYDD MERCHER

LLANARMON-YNIAL.

OYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL.

Advertising