Hide Articles List

18 articles on this Page

UNDEB YSGOLION SABBOTHOL YR…

GOFAL AM Y TLODION.

CAERGYBI.

}■D I N B Y C H.

LLYS YR YNADON BWRDEISIOL.'

LLANSANNAN.

BWRDD Y GWARCHEIDWAID.

TANYGROES, CEREDIGION.

CYKGHORAU SIROL CYMRU A'R…

[No title]

AMSER GOJ.EU LAMPAU.

Advertising

YMOFYNIAD.

YMDDISWYDDIAD Y DUC.

DYDD MERCHER

LLANARMON-YNIAL.

OYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL.

News
Cite
Share

OYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL. Ar yr un dydd, mewn ystafell yn y Tlotty, cynnal- iwyd cyfarfod misol y cynghor hwn. Yr oedd yn bresennol Mr. G. Davies, Alltycordde (cadeirydd); Mr. B. Daviea, Blaenythan (la gadeirydd); ynghyd &'r aelodan canlynol:—Mrs. Evans, Esgair, Penbryn; y Parchn. Prebendari R. J. Lloyd, Troed- yr-aar, a J. O. Thomas, Llandyasnl; a'r Mri T. L. Thomas, Gjfello; D. C. Jones, Pantycreuddyn; D. Thomas, Felin cwm; J. EL Evans, Pen'ralltfachnog; J. Rees, Plasnewydd; E. Davies, Fforest; J. Griffiths, Gwndwn; J. Jones. Bwlohclawdd; T. Evans ae E. Thomas, goruchwylwyr y ffyrdd; a J. Bowen, arolygwr iechydol. Adeiladu Annedd dai yn LlandyssuL—Oynnygiodd Mr. J. H. Evans, Pen'ralltfachnog, fod y rheolau aefydlog i gael eu gadael o'r neilldn, er i'r Parch, T. A. Thomas gael cyflensdrft i roddi ei gynnyg o flaen y cynghor. Cafodd el eilio gan Mr. D. Tfcoifias, Felin cwm. a chyttunwyd. Siaradodd Mr. Thomas yn faith am annhegwch y penderfyniad a basiwyd yn ei absennoldeb; sef, nad oedd aunedd-dai i gael eu hadeiladu mewn lleoedd poblogaldd heb fod yno ddwfr at wassnaeth teuluaidd i'w gftel o fewn pedw&r ugain llath. Heb law fod y penderfyniad yn jmnheg tuag at drigolioii Llahdyssttlj yr oedd, hefyd, yn ihwystr i gynnydd y lie, ac feliy yr oedd ef yn cyniiyg fod y penderfyniad yn cael ei dynu yn ol, Cafodd el eilio gan Mr. Davies, Blaenythan, a chyt- tunwyd yn unfrydol. Felly, yn y dyfodol, bydd i bob aches gael ei bender- fynn ar ei ben ei bun gan yr arolygwr a'r swyddog iechydol, Dwfr at Wasanaeth Teuluaidd yn LlandyssuL—■ Darlienwyd llythyr oddi wrth Mr. C. H. Ll. Fitz- williama, Cilgwyn, mewn cyssylltiad & chyflenwi y dref & dwfr. Oynnygiodd y Parcb. R J. Lloyd i gyttuno & dyn cyfarwydd am wneyd ymchwiUad i sefyllfa ddyfrbaol Llandyssul, ac i wneyd adroddlad i'r cyogbor ar yr achos. Cafodd ei eilio gan Mr. £ Evans, Pen'ralltfachnog, a cbyttunwyd yn unfrydol. Sefyllfa Adfydus Trel. LlandyssuL—Darllenwyd llythyr maith oddi wrth Fwrdd y Llywodraeth Leol mewnayesylitialfiaefyllfawaelydref. Copi ydoedd hwn o'r llythyr ag oeddynt wedi ei dderbyn oddi wrth y Pafch. J. R Jones, y ficer. Grymfa Rhydnis.—Darllenwyd llythyr oddi wrth Gynghor DoBbarth Lianbedr, mewn cysaylltlad & gwneyd yr adgyweimdau angenrheidiol yn hytraoh nag ymgyfreithio. Penderfynwyd i fod yn rhanol yn y draul. Arolygu»' Iechydol.-Darllenodd Mr. J. Bowen el akoddiai. Yr oedd wedi bod yn ymweled & Llsn- dyssul droion, ac yr oedd yno un achos o'r typhoid fever. Yr oedd wedi bo 1 yn ymweled & St. David's, POIltshân, Pmigwyn, ac amryw o leeedd ersill. Cwynai am fod gwatcheidwaid Llandyesul yn ymadael cyn ei fod yn oarllen ei adroddiad, gan fod pethan pwysig eisieu eu penderfynu. GOHEBYDD.

Advertising