Hide Articles List

18 articles on this Page

UNDEB YSGOLION SABBOTHOL YR…

GOFAL AM Y TLODION.

CAERGYBI.

}■D I N B Y C H.

LLYS YR YNADON BWRDEISIOL.'

LLANSANNAN.

News
Cite
Share

LLANSANNAN. Cinia'ti'r Biigziliaid.—#* 1 y mae yn hysbys i nrdalwyr Llanaannan, fod H. E. Kearley, Ysw., A. 8., o'il hynawsedd a'i haelioni, yn arfer a rboi gwledd flynyddol i fugeiliaid a mynychwyr Mynydd Hiraethog, ar yr hwn fynydd ytntae yn rhentu tir i saethu ac ymbleseru. Ac y mae, hefyd, wedi adeiladu haf-dy bardd yno. Now Iau diweddaf ydoedd yr adeg bennododig i gynnal y wledd eleni, yr bon a gynnaliwyd yc y Red Lion Hotel, Llansannan. Daeth nifer liosog ynghyd i adfywio eu cyrph ac i loni eu hysbrydoedd-a chaed hwyrddydd bapus. Cymmerwyd y gadair gan Mr. Evan Roberts, Plas Isaf. Ar gynnygiad Mr. John Evans, Penrhwylfa, a chefnogiad Mrl Edward Davies, cigydd, pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch cynnes i Mr. Kearley am ei hynawsedd a'i ewyllys da, a dymunwyd ar iddo gael digon o ieir a cheiliogod y mynydd i annelu atynt ae, hefyd, i Mrs. Jones am ddarparu gwledd mor ragorol-gwledd nad arbedasai unrhyw draul na thrafferth i'w gwneyd yn deilwng wledd tywysog; a sicr ddigon ydyw i bawb gael boddlonrwydd psrffaith a diau mai dymuoiad pawb ydyw mai pell fyddo yr amser i ddim ddigwydd ar y naill ochr r.,eiir llall fel ag i oeri neu bellhau y cydgordiad hapus hwn,

BWRDD Y GWARCHEIDWAID.

TANYGROES, CEREDIGION.

CYKGHORAU SIROL CYMRU A'R…

[No title]

AMSER GOJ.EU LAMPAU.

Advertising

YMOFYNIAD.

YMDDISWYDDIAD Y DUC.

DYDD MERCHER

LLANARMON-YNIAL.

OYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL.

Advertising