Hide Articles List

18 articles on this Page

UNDEB YSGOLION SABBOTHOL YR…

GOFAL AM Y TLODION.

CAERGYBI.

}■D I N B Y C H.

News
Cite
Share

}■ D I N B Y C H. Cynghrair yr Egltcysi Rhyddton.- Nid yw y cyngbrair yn awr yn cynnal oyfarfodydd ar nos Fercher yn Neuadd y Sir. Traddodwyd pregeth olaf y gyfrea gan lywydd y cynghrair (Mr. Boaz Joce.), y n08 Fercher diweddaf o'r hen flwyddyn, ar Y ffigysbren ddiflFrwyth ao yr oedd ei sylw- adau yn dra chyinmhwygiadol i'r tymtnor a'r amgylchiadao. Bwriedir ail -ddechreu pregethu wrth y Groes mor gynted ag y daw yr hia yn ddigon rbywiog i'w gwneyd yn ddiogel cynnal moddion yn yr awyr agored. Yr Wythnos Wedd'iau.—Ar hyd yr wythnoa ddiweddaf, ye hall addoldai Ymneillduol y dref, oynnaliwyd oyfarfodydd gweddio o dan nawdd y Cynghrair Efengylaidd. Y oyfaifodydd hyn oeddynt yn dra lliosog, a gellir disgwyl ffrwyth lawer arcynt. Seiat Gyjfrtdin.— O dan nawdd Cynghrair yr EglwyeiRbyddioQ nps.Lun diweddaf, cynnaliwyd cyfarfod eglwvsig undebol, neu gyfeillach gyff- reditsol, I yn y capel Saesnig, yn Vale St. Yn absennoldeb y Parch. James Charles (yr hwn oedd wedi eialw ar achlysor arbenig i Ruthyn) lIywyddwydgan Mr. Harrison Jones. Agor- wyd y mater gosodedjg, cef r Rhwymedigaeth y Saint yngl^n|fig Achubiaeth y Byd,' yn eflFeith- iol a gwresog gan y Parch. Hugh Pugh, ac yna siaradwyd arno gan amryw frodyr yn Gymraeg a Saesneg. Daethai cynnulliad lliosog ynghyd, a chafwyd cyfarfod ag y gellir disgwyl llawer o les oddi wrtho. Gwnaed casgliad at dreulian y Cynghrair ar y terfyn. Cynnelir y math hwn o gyfarfodydd bob tri mis.

LLYS YR YNADON BWRDEISIOL.'

LLANSANNAN.

BWRDD Y GWARCHEIDWAID.

TANYGROES, CEREDIGION.

CYKGHORAU SIROL CYMRU A'R…

[No title]

AMSER GOJ.EU LAMPAU.

Advertising

YMOFYNIAD.

YMDDISWYDDIAD Y DUC.

DYDD MERCHER

LLANARMON-YNIAL.

OYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL.

Advertising