Hide Articles List

18 articles on this Page

UNDEB YSGOLION SABBOTHOL YR…

GOFAL AM Y TLODION.

CAERGYBI.

}■D I N B Y C H.

LLYS YR YNADON BWRDEISIOL.'

LLANSANNAN.

BWRDD Y GWARCHEIDWAID.

TANYGROES, CEREDIGION.

CYKGHORAU SIROL CYMRU A'R…

[No title]

AMSER GOJ.EU LAMPAU.

Advertising

YMOFYNIAD.

YMDDISWYDDIAD Y DUC.

DYDD MERCHER

News
Cite
Share

DYDD MERCHER diweddaf cafodd tlodion y dref eu diwallu a'u llawenhau gyda chinio campus o beef, mutton, tatw, carrots, plwm pwdin, te, oranges, afalau, baco, &c., yn yr Assembly Hall Yr oedd o ddau i dri chant wedi ymgasglu ynghyd, yn llin ac yn drefnus, rhai o honynt, mi goeliaf, heb gael fawr o waranaeth dwfr a sebon er's blwyddyn I Wedi clirio y byrddau cawsant hwythau gyngherdd ad- lonol gan gantorion caredig y dref, a Dr. J. Owen Jones yn IIywyddu yr hwn, fel arfer, a wnaeth ei waith yn iawn. Yr oedd yn taraw i fy meddwl i fod y doctor wedi cael ei osod yn gadeirydd rhag otn y buasai rhywun yn myned yn s&l ar ol bwyta gormod o beef a phlwm pwdin; ond cblywais i neb yn tuchan; ac felly, ni chafodd y doctor ei drwblo. Yr oedd lliaws o'r trefwyr, yn feibion a merched, a gweinidogion, yn gweinyddu nei yn chwys, yn tori beef, a rhanu y pwdin, a gweinyddu wrth y byrdd- au. Ond gan nad wyf yn cofio yr holl enwau, nid teg fyddai enwi a seboni rhai, ac an- wybyddu y lleill, yr oedd gormod o hyny yn cael ei wneyd yn yr Hall-rhai yn cael eu hiro yn lied dda a chlod, a'r lleill ddim sdn am danynt. Yr eiddoch yn gywir, ARTHUR LLWYD.

LLANARMON-YNIAL.

OYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANDYSSUL.

Advertising