Hide Articles List

8 articles on this Page

C CAROHARORION 0 FLAEN YR…

DYDD GWENER.

DYDD SADWRN. !

DYDD LLUN.

DYDD MAWRTH. --

News
Cite
Share

DYDD MAWRTH. SYMMUD MR. DAVID JONES I RUTHYN. RHYDDHAU MR. W. P. ROBERTS. BOREU ddydd Mawrth cafodd Mr. David Jones, I cyfreithiwr, Llanrwsb, yr hwna. draddodwyd i sefyll ei brawf yn mrawdlys nesaf sir Ddln. byeh, yr hon fydd yn dechreu ar yr 22ain o'r mis hwn, ei gludo mewn cerbyd amgauedig ar hyl. y ffordd i Ruthyn, pellder o tua 26aia o fil!diro?dd. Aeth dau beddgeidwad gyda'r carchiror i Ruthyn. Agorwyd y llys am banner awr wedi deg. Llywyddid gan Dr. Jones, ac yr oedd y pedwar ynad arrzll oedd wedi bod yn eistedd yn ystod gwrandawial yr achos yn bresennol. Cyhuddwyd Mr. W. P. Roberts yn ffurfiol o gynnorthwyo a chefnogi David Jones i gyflawni y camymddygiad y cyhuddid y diweddaf o'i gyflawni. TYSTIOLAETH MR. W. P. ROBERTS. Mr. Roberts a amlygodd ei ddymuni-d am gael rboddi ei dyttiolaetb. Dywedodd ei fod wedi bod yn cymmeryd gofal o lyfrau y ffirm am ddwy flynedd a hanner, pan, trwy ei fod mor brysur, y trosghvyddodd y gwaith i'r clere Williams. Gyda golwg ar achos Williams, Tanyberlian, dywedodd nad oedd wedi bod yn cymmeryd gofal gweithredoedd trcs^lwydrii id o gwbl. Yn nghwrs ei dystiolaeth dywedodd mai y peth cyntdf a glywodd ef am archwiliad ar gyfrif yoiddiriedolaelh ydoedd yn 1900, gan Mr. Jones ei hun, yr hwn a ddywedodd fod Mr. Cadwaladr Davies ae eraill, wedi gwneyd ar- chwiliad ar weithredoedd yr ymddiriedolaeth a'r cyfrif on, a'u bod wedi cael pobpeth yn iawn. Ni wyddai y diffynydd ddim fod ffug weithredoedd wedi cael eu dwyn yn mlien, ac ni fuasai yn meddwl y gwnaethai Mr. Jones y lath beth. Yr awgrym cyntaf oedd y diffynydd wedi ei glyw^d am y diffyp ydoedd pan y daeth cyd-ymddiriedolwr Mr. Jones, Mr. Thomis Williams, i'r swyddfa, i of yo am gael gweled Mr. Jones. Nid oedd Mr. Jones i mewn, a gofynodd y diffynydd beth oedd y matar, pan y rhoddodd yr hen foneddwr lythyr iddo oedd wedi ei dderbyn oddi wrth Mr. ThorntÎn Jones. Yr oedd hyny rywbryd yn yr Hydref. Gallai y tyst weled yn union fod rhywbeth allan o le, a dartu iddo un ai ysgrifenu nen anfon gwefreb at Mr. Thornton Jones, a gwnaeth ymdrech i weled David Jones ei hun, ond yn aflwyddi'sn- nus Yna aeth yn mlien i ddyweyd iddo fyned i Fangor, ac adroddodd hanes yr ymdrafodseth a gymmerodd le rhyngddo a Mr. Thornton Jones. Nid oedd y diffynydd byth yn edrych i mewn i nnibyw faterion o ymddiriedolaeth, mor bell ag y gallai gofio. Er fod Mrs. Hughes, pan yr oedd yn byw yn Llanrwst, yn arfer dy- fod i'r swjddfa yn mron bob wythnos. ni fu yn siarad ond ychydig eiriau a hi erioed. O* na byddai Mr. Jones i mewn pan y galwai. arferai fyned allan yn hytracb na gweled y d ffyny dd. Nid oedd yn debyg y butsii yn talu cymmaint a 1,700p. y flwyddyn ddiweddaf o'i boced ei hun, pe yn gwybod neu yn drwgdybio fod yr arian ymddiriedol wedi cael en camddefnyddio. Yr oedd wedi talu 450p. ddeuddydd cyn i'r warant gael ei rhoddi allan. Croesholwyd y tyst gan Mr. J. T. Roberts, pan y dywedodd fod yr arian ymddiri«r?o: a dalwyd i gyfrif y ffirm yn y bangc wedi csel eu cimddefnyddio, a bod hyny wedi galkn gi y ffirm i gario yn mlaen. Pan ofynwyd iddo pa todd yr oedd y ffirm, o bryd i bryd, wedi cael ei rhyddhau o'u trafferthion a'r binge, dywedodd y diffynydd ei fod yn ymddiried yn ei hll.rtner. ac yn meddwl f01 pobpeth yn iawn. Yr oedd agos pob client a ddenai i'r swyddfa yn awydd- 11 ns am weled Mr Jones, os gall i. Ond y diffynydd oedd wedi gwneyd y rhan fwyaf o'r gwaith cyfreithiol yn ystod y flwyddyn ddi- wed!iaf. CyrJnabyddodd fod y ffirm wedi bod mewn gryn drafferth i gyfarfod a'u dyled. Yr oedd efe wedi colli mwy na neb arall trwy y bartneriaeth. Yna cododd Mr. Davies i anerch y llys ar ran ei glient Dadleuai fol pobpeth a wna-d gan y diffynydd yn berffaith reolaidd. Nis gallai yr erlyniad ddangos fod y diffynydd yn medda unrhyw wybodaeth am y diffygion. Yr oedd wedi ymddiried yn ei bartner, ac yr oedd yo ddyledswydd ar ei bartner i weled fod y trysor- feydd yn cael eu defnyddio yn briodol.

DYFARNIAD Y FAINGC.

[No title]

ADEILADA U GWAEL A'R GYMMALWST.