Hide Articles List

8 articles on this Page

C CAROHARORION 0 FLAEN YR…

DYDD GWENER.

DYDD SADWRN. !

DYDD LLUN.

News
Cite
Share

DYDD LLUN. TERFYNU YR AOITOS DROS YR ERT.YNIAD, Yn y Ilys boreu heddyw aeth Mr. J. T. Robert; yn mlaen i holi Mr. R. R Stythe, cyfrifydd, C¡)61" narfon, yr hwn oedd wedi bod yn archwilio llyfrau y ffirm, gvda golwg ar y drafodaeth a gymmerodd le ycg!yn ag yetad Ty'ngwern. Dygodd ei dyst iolaeth i derfyniad gan ymwneyd a'r oil, oddi eithr dau achoo-sef, eiddo Williams, Bron Gadair; a Williams. Llanddoget; ac yna dywedodd iddo waled miloedd o cheques yn y swyddfa ar gyfrif y ffirai yn yr ariandy aa iddo sylwi mai y clerc oedd yn tynu cheques o dan lOp a bod y gweddill yn cael eu tynu gan y ddau bartner, a bod y naill. a'r Hall yn lied gyfartal gyda golwg ar hyny. Yo ol y llyfrau. tynodd Mr. W. P. Roberts cheques yn 1893, gwerth 440p a thynodd Mr. David JoRea, yr un flwyddyn, y swm o 412p Yn 1894, yr oedd yr hyn a dynwyd gan Mr. Roberta yn oyrhaedd 410p a Mr. Jones, 439p. yn 1895, Mr. W. P. Roberts, 450p., a Mr. Dwid Jones, 456p. yn 1896, Mr. W. P. Roberts, 476p a Mr. Jones, 262p yn 1897, Mr. Roberts, 708p a Mr. Jones, 1,403p.; yn 1898, Mr, Robarta, 3Ilp. a Mr. Jones, 603p. yn 1899, Mr. Roberts, 533p. ya 1900, Mr. Roberts, 807p., a Mr. Jones, 520p yn 1901, Mr. Roberts, 3H6p a Mr. Jones, 158p. ya 1902, Mc. Roberts, 659/?,, a Mr. Jones, 2l0p, Yn 1903, i fyny hyd yr 8fed o Fawrth, tynodd Mr. Roberts, 8p. 18s. Yr oedd yna amryw gofnodion o dalladau o lOOp. i gyfrif y ffirm gan Mr. Ro- berts, yr oedd-v gyntaf'yn mlwyddyn gyntaf y bart- neriaeth, yn 1892. Nid oedd yn ymddangos fed y llyfrau wedi cael eu gwneyd i fyny er 1894. Dy- wedodd y tyst iddo wneyd mantolen arianol o'r yatad ymddiriedol, ac iddo gael fod eyfanswm y trysorfeydd yn nwylaw yr ymddiriedolwyr yn dytod i 16,228p., yn erbyn yr amcangyfrif a wnO-ed gan y diffynydd David Jones. Y diiffyg ydoedd 10,075p., yr bwn oedd y swm a honid oedd wedi cael ei gamddefayddio. O'r swm hwn yr oedd 7,085p. wedi myned, yn ddios, i gredyd y ffirm yn yr ariandy, Wrth gael ei groesholl gan Mr. Humphreys, dy- wedodd y tyat, beth bynag oedd y gwerth yn yr attodlen a barotowyd gan Mr. Jones, pan brofwyd yr ewyllys, fod liawa werth yr ystad wedi cael ei roddi i gredyd yetid yr vmddiriedaeth. Mown geirian eraill, yr oedd Mr. Jones wedi talu Hawn werth yr ystid. Nid oedd yn ymddangos fod Mr. Jones wedi codi tal oddi ar Mrs, Haghes, am yr hyn yr oedd yn medda hawl iddo o dan y cyttun- deb a wnaed a'r rhai oedd yn derbyn budd o dan yr ewyllys (sef, 20p yn fiynyddol) am edrych ar ol yr ystâd. Mewn attebiad i Mr. Davies, ar ran Mr. W. P. Roberts, dywedodd y tyst nad oedd wedi canfod cheques i dalu llogau i Mrs. Hughes, nea i gyfrif yr ymddiriedolaeth, oddi eithr dau, un am 18p., a'r llall am 40p pa rai oedd wedi cael eu har- wyddo ganMr Roberts. Nid ymldengys fod JUg, unrhyw afreolaidd-dra yn nghyfrif yr ymddiried- fteth hyd 1897. Mewn perthynas i ad-dala y swm o 445p gan Thomas Williams, TanybsrllaT), yr hwn a wnaed ar pi yr arwerthiant yn Nghonwy, dywedodd iddo weled yn Ilyfr copi-vu o iythyrau yn llawysgrifen Divid Jones lythyrau yn trafnu ar gyfer y pannodiad Yn ystod yr ua mlynedd ar ddeg yr cedd wedi bod yn bartner yr oedd wedi tynu allan o'r fBrm, ar gyfartaledd, 468p yn flynyddol. Yr oedd Roberts wedi rhoddi pob cyfleusdra iddo i ehwilio y llyfrau. Yr oedd yn rhaid fod ennillion y ffirm yn fawr ond nis gallai ddvweyd beth oeddynt. Hysbysodd Mr. J. T. Roberts fod byn yn dwyn yr achos dros yr erlyniad i derfyniad. Ymneillduodd yr ynadon am ycbydig fnnydan ao ar eu dychweliad dywedodd y cadeirydd eu bod yn cael fod yna achos wedi cael ei wneyd allan yn erbyn David Jones. MYNEGIAD GAN MR. DAVID JONES. Mewn attebiad i'r cyhuddiad ffarfiol o ddefn- yddio yr arian at ei wasanaeth er bun, codedd Jones oddi ar ei sedd, o'r tu ol i'w gyfreithiwr, ao mewn llais uohel darllenodd adroddiad maitb. Decbreaodd trwy ddyweyd ei iod yn gofidio yn fawr o berwydd y sofyllfa yr oedd ynddi yn awr, ao yn neillduol fe'ly wrth ystyriel y drafferth oedd byny wedi ei aobosi i eraill. Dygwyd ef oddi amgylch trwy anturiaeth ar y Gyfnewidfa. Dechreuodd trwy brynu, &'i arian ei hun, gyfran- ddaliadau mewn ffordd haiarn, gyda pha un y bu ar ei enoill; as mewnfc mlyniad i hyny aeth i mewn am anturiaethau eraill. Yna prynodd gyf- randdaliadau mewn mwngloddiau yn Awstralia, pa rai, hefyd, a droisant yn elw Prynodd, wedi hyny. gyfranidaliadau yn Neheudir Affrica, pan yroedd y oyfranddaliadau hyny yn derbyn cym- meradwyaeth y papyrau cyllidol goreu ond mewn canlyniad i'r helynt yn Nebeudir Affrica gostyrg odd y oyfranddaliadau yn ea gwerth, a chafodd yntau gryn golled. Achosodd hyn gryn bryder iddo; a gwnaeth ei feddwl i fyny i roddi i fyny gwneyd anturiaethau. Modd bynag, daeth sefyll. fa pethau yn well yn Neheudir Affrica, a rhag- fynegid amser gwell a chyda'r amcan o wneyd i fyny ei golledion blaenorol, prynodd dir, a ebyf. randdatiadau mewn mwngloddiau, y rhai, yn an- ffodus, a droisant allan yn ddrwg. Aeth yn mlaen i wneyd anturiaethau, weithiau yn llwyddiannus, ao weith au yn aflwyddianous. Yr oedd ei sefyll- fa, tua chwe blynedd yn ol, wedi dyfod yn fraw yohrs, yn mron yn fwy na3 gellid ei dal. Rhodd- odd i fyny wneyd antoriaethau, ao ymroddodd i'w alwedigaeth. Yr oedd ganddo ragolwg i wastad hau pethau yn y dyfodcl buan. Yr oedd wedi prynu cyfranddaliadau Robert Hughes a J. Richards, dau oedd yn dyfod i mewn am ran o'r drysorfa gweddill o dan yr ewyllys, ae wedi rhoddi arian allan i ddau o'r lleill, wedi prynu cymmnn- roddion neillduol, ao wedi rhoddi arian allan i eraill oedd yn dyfod i mewn am eiddo o dan ewyllys. Bnasai hyn oil, pan y gelwid arno i ddirwyn i fyny yr yst&d ddywededig, yn gyn- aorthwy mawr iddo i wneyd i fyny yr hyn oedd yn ddyledus oddi wrtho. Fel y dywedwyd gan y Mfi. Thornton Jones a Cadwaladr Davies yn eu tystiolaeth, yr oedd i ddyfod i mewn am fudd i'r graddau o un ran o dair ystM Mrs. Mary Hughes > dan ei hewylly3. Yr oedd ei hyst&d bersonol yn cyrhaedd 25,000p. ac ar ol gwneyd darpir iaeth ar gyfer oymmunroddion arbenig, gadawodd y swm gweddill i dri o bersonau sef, 21,400p., fel y buasai ei gyfran ef yn 7,866p Gyda'r gyf ran hoao yr oedd yn meddwl, nid yn unig gosod mater yr ymddiriedolaeth yn iawn, ond buasai y gweddill yn et adael gyda awm da i'w gredyd. Dymunai ddyweyd iddo fod yn ofalus yn ei gostau personol, er fod yna deulu o saith o blant (pan •^rybwyllodd y diffynydd am ei blant safodd, a itheimlai yn ddwys wrth geisio myned yn mlaen) Dywedodd fod en costau teuluaidd. a'r modd yr oeddynt yn byw, yn hynod o gvnnil, Arddangos odd y diffynydd dracbefn ei fod o dan deimlad, chynnygiodd ei gyfreithiwr orpben y mycegiad hwn iddo; ond daeth ato e hun yn bur fuan. 'Am y cynnildeb hwn,' meddai, 'yr wyf o dan ddyled mawr i'm gwraig. Nis gall dau o'r rhai lydd yn dyfod i mewn am symiau gweddill, R Hughes a J. Richards, golli ceiniog. A byddai i ua arall oedd yn dyfod i mewn am y swm gwedd- ill, Mr, Cadwaladr Davies, ynlle bod ar ei golled trwy fy nghamgymmeriad, ar ei fantais yn fawr, o blegid bydd iddo ef a'i deulu gymmeryd dwy ran o dair o weddill yr yatad, yn lie un ran o dair. Y mae fy nghyfran o un ran o dair, fel yr oedd yn cael ei rhoddi yn yr ewyllys gyntaf am 1898, w@di myned i Mr. Davies a'i deulu o dan ewyllys ae- wydd Mrs. Mary Hughes.' Nid oedd bai ar un person yn yr amgylchiad anffodus hwn heb law ef ei hun. Nid oedd ei ddiweddar bartner, Mr. W. Roberts, i'w feio o gwbl, gan nad oedd efe wedi bod yn siarad ag ef mewn perthynas i'r ystâd ym- ddiriedol ddywededig; a phan yr anfonai ef un. rhyw cheques mewn cyssylltiad a'r ymddiriedol- aeth I gyfrifon y ffirm yn yr ariandai, gwnai hyny ynglyn â. hyn, fel mewn pob materion eraill, yn nghwrs arferol busnea, ao wedi hyny yr oedd yn ddyledewydd arno ef (Jones) i'w osod yn nghyfrif ?r ymddiriedolaeth, ac yroeddyn meddwl gwneyd hvny, ar adeg dirwyn i fyny yethi Mrs. Mary Hughes, ar et marwolaeth, ac mai dyna yr adeg briodol i wneyd hyny. Chwanegodd, mewn perth- ynas i r vmddiddan a gymmerodd le rhyngddo ef a Mr. Thornton Jones a Mr. Cadwaladr Davies, i I fod Mr. W. P. Roberts wedi dyfod i'r ystafell a phan yr hysbyswvd ef am y swm oedd yn ddiffyg- iol, gwadodd fod a wnelo et â,'r mater. Yr oedd y ffaith iddo dalu i'r personau oedd yn dyfod i mewn am y swm gweddill, ae eraill, gan ddisgwyl y d6r bynid 7,000p. o dan ewyllys Mrs. Hughes, efe a ddadleuai, yn brawf, er iddo weithreda yn feius YDglyn &'r atngylohiadau yma, fod ganddo gyd- wybod glir, ond nid oedd ganddo unrhyw fwriad i dwyllo, nae unrhyw amcan anonest. Am unrhyw beth oedd efe wedi ei wneyd allan o le yr oedd efe, yn ystod y chwe blynedd diweddaf, wedi dioddef poen dychrynllyd. Gyda'r mynegiad hwn o Seithiau yn bresennol, yr oadd yn gohirio ei am. ddiffyniad. Rhoddwyd y mynegiad hwn i mewa, a chafodd ei osod gyda'r tystiolaethau. Mr. Humphreys a ofynpdd i'r faingc, yn ngwyneb y ffaith fod yst!\d ei' glient' yn nwylaw y Swyddog Darbyniol, ac iddo ddychwelyd i'r wlad hon o America, heb geiniog ynei boeed, o dan gyfraith oedd newydd ddyfod i rym, a wnaent hwy roddi eu cydsyniad i ganiataaswrn taag at gdat yr amddiffyniad. Ar ol ychydig ymgynghoriad caniataodd yr ynadon y cais hwn. Cyn i'r llys ymwasgar gofynodd Mr. Humphreys unwaith etto am i Mr. Jones gael bod all an dan feiohiafaeth. Wedi i'r ynadon ystyried y mater dywedodd y cadeirydd fod y mwyafrif o hoaynt yn erbyn cat- iatau hyny. Ceisiodd Mr. Humphreys gaelanan pwy oedd y peraonau a gyfansoddent y mwyafrif ond gwrth- odwyd rhoddi hysbysrwydd iddo ar hyn, Wedi hyny gohiriodd y llys hyd forea ddydd Mawrth.

DYDD MAWRTH. --

DYFARNIAD Y FAINGC.

[No title]

ADEILADA U GWAEL A'R GYMMALWST.