Hide Articles List

8 articles on this Page

C CAROHARORION 0 FLAEN YR…

DYDD GWENER.

DYDD SADWRN. !

News
Cite
Share

DYDD SADWRN. TYSTIOLAETII MR. CADWALADR DAvIES Dechreuwyd gweithrediadau y llys heddyw trwy groesholi Mr. Cadwaladr Davies, Porth- aethwy. Mewn attebiad i Mr. Humphreys dywedodd y tyst fod ei ewythr. Mr. David Hughes, wedi marw yn Awst, 1890. Y r oedd yn cael ei fodd- loni fod y mynegiad cyntaf a wnaed am yr Y8- tid, a barotowyd gan yr ymddiried)lwyr, yn mha un yr oedd cyfauswm gwerth yr ystad yn cael ei roddi yn 15,299p., yn fynegiad cywir o werth yr ystad ar yr adeg hono. Daeth y tyst i adnabyddiaeth II Mr. David Jones yn nghiadd igaeth y testamentwr) daethant yn gyfeiilion, a gwnaeth Mr. Jones lawer o fusnes drosto ef, ac yr oedd ganddo bob rheswm dros deinilo yn focidhaol yn ngwyneb y modd yr oedd yn cae! ei gario allan. Y r oedd yn hoff iawn o Mr. Joces, ac nid oadd ganddo un rheswm dros gwyno yn ei erbyn, gyda'r eithrild o'r helynt anffodas hwn. Oai bae am yr anhawsderau cyfreithiol a gweithrediad yr Erlynydd. Cy- hoeddns, ni fuasai wedi cymmeryd gweithred- iadau cyfreithiol. Yn union #edi i Mrs. Mary Hughes wneyd el hewyllys gyntaf, gwyddai y tyst ei chynnwys, o blegld gwefrebodi Mr. Jonesato i ddyfod i Lanrwst Yn mhen rhai wythnosau ar ol hyny rhoddodd Mr. Jones gopi iddo o'r ewyllys, a dywedodd iddi gael bi darparu gan Mr. Humphreys, y cyfreithiwr dros yr amddiflyniad. Yr oedd Mr. Jones i dderbyn budd o dan yr ewyllys, Ar yr adeg hono dywedai Dr. Parry fod Mrs. Hughes yn anobeithiol wael; ac yn natariol yr oeddynt eill dau yr adeg yma yn debyg o fod ar eu mantlis yn union yn mron. Yn yr ynig)tu oeddynt wedi ei gael dywedodd Mr. Jones m ii dyna yr adeg y cymmarodd yr arian, gan ddis- gwyl y gallai dalu yn ol i'r ystld ymddiriedol trwy yr hyn a iuasai yn dyfod iddo ef. Mewn gwirionedd, yr oedd Mr. Jones yn meddu hawi i swm mawr, attebiid i Mr. R. O. Davies dywedodd y tyst nad oedd efe erioed wedi boi mswn gohebiaeth a Mr. Roberts neu a'r ffirm fsl y oyfryw ar fater yr ystíd. Yn mhedach, dy wedodd wrth ei fodryb nad oedd yn iawn i'r cheques gael ea harwyddo I Davi(I Jones a Roberts,'ac na ddylasai ei chyfrif hi gael ei gymmyagu i fyny &g eiddo y ffirra. Credai fod Mrs. Hughes wedi galw sylw Mr. Jones at y pwynt hwnw. Ail holwyd-Cafodd dau o'r nodau i Mrs. Hughes am !6g eu harwyddo yn enw y ffirm gan Mr. Roberts Mewn attebiad i Mr. Davies dywedodd y tyst y gallasai y nodau hyn fod am log am echwyuion gan yr ystad. Richard Robert Stythe, cyfrifydd, Caernar fon, a alwyd yn nesaf. Dywedodd iddo fod, yn ystod yr wythnosau diweddaf, yn gwneyd ym- chwiliad i lyfran y ffirm, gyda. chyfeiriad arbenig at Ty'ngwern. Holwyd ef am gryn amser o berthynas i ganlyniad ei ymchwiliad; ac nid oedd ei dyftiolaeth wedi cael ei dwyn i derfyniad pan gododd y llys am y dydd. Gohiriwyd yr achos hyd dydd LIun.

DYDD LLUN.

DYDD MAWRTH. --

DYFARNIAD Y FAINGC.

[No title]

ADEILADA U GWAEL A'R GYMMALWST.