Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cwaith Llenyddol Pwysicaf y Genedl. Y mae dros UGAIN MIL o BUNNAU wedi eu gwario o'r dechreu ar y Gwaith hwn. The Encyclopaedia Cambrensis. Y GWYDDONIADUR x CYMREIG: NEU Gylch Gwybodaeth Gyffredinol. GAN LAWER 0 Ysgrifenwyr Enwocaf y Genedl. 3D X;1 X 41F PRISIAU Y GWAITH. Mewn Byrddau Llïan Hardd (Deg Cyfrol) P. 7 10 0 Hanner Rhwym mewn Persian Morocco 8 8 0 "Rhwymiad Cyflawn mewn Persian Morocco 9 9 0 Per. Morocco Extra-y ffurf harddaf, gydag oclirau goreuredig 10 10 0 Etto, ag ymyl y dalenau wedi eu goreuro 1150 DAN OLYGIAETH Y DIWEDDAR BARCH, JOHN PARRY, D.D., BALA YK AIL ARGRAPHIAD, Yn cytinwys dros DDEUNAW CANT O ERTHYGLAU NEWYDDION, a'r Manylion Diweddaraf ar y Testynau Amrywiol sydd yn y gwaith. Er hyny, cyhoeddir ef AM BRIS YR ARGRAPHIAD CYNTAF. DAN QLYGIAETH THOMAS GEE Y MAE Y Gwaith Mawr Oenedlaethol Hwn YN CYNNWYS ERTHYGLAU AR Y TESTYNAU CANLYNOL: Anianyddiaeth Gyffredinol, ac Ysgrythyrol. Athrawiaethau :—eu Hanes, &c. Athroniaeth Foesol a Meddyliol. Barddoniaeth, a Cherddoruieth. Bywgraphyddiaeth Gyffredinol, a Chrefyddol. Gwleidy ddiaeth, &c. Duwinyddiaeth, &c.. a'r Ysgrythyrau Sanctaidd. Enwogion y Beibl; ac Enwogion yr Eglwys, a'u Daliadau. Gwledydd y Byd:—eu Hanes,.a'u Neillduolion. Hynafiaethau Ysgrythyrol, a ChySredinol. Uwchanianaeth. Hanesyddiaeth Eglwysig. Llenyddiaeth Ysgrythyrol a Ohyffredinol. Y Celfau BreinM. Prif Awduron a Gwroniaid y Byd. Y Gwyddoraa. Y Genedl Gymreig:—Ei Hanes, a'i Hiaith, &c. A llawer o Erthyglau ar Destynau eraill. MYNEGAI CYFLAWN I'R 'GWYDDONIADUR.' Y mae hwn yn hynod fanteisiol i'r Derbynwyr. Ei bris yn rhad drwy y post yw 3s.' Ond y mae i'w gael yn'rhad i Dderbynwyr yr Argraphiad olaf, ar dderbyniad 6c. i dalu ei gludiad: ANCIENT AND MODERN DENBIGH. Descriptive Histories of the Castle, Borough, and Liberties with sketches of the lives and exploits of the Feudal Lords and Military Governors of the fortress, to its final siege, &c. By JOHN WILLIAMS. Price 5s in boards. DENBIGH, AND DENBIGH CASTLE. -Price 6d. AN ENGLISH AND WELSH DICTIONARY Adapte to the present state of Science and Literature; In which the English Words are de uced from the Originate, and explained by their synonym i in t-e Welsh Language. By the Rev. D. SILVA EVANS. In 2 vols.. In boards, price 22: half oalf K2 6s. Od.: and ful €2 7.. lid Adgofioc am y Parch. John Elias GIIn y Paroh. R. PARRY. Yn cynnwys Anerchiad— John Elias yn pregethu mewn Cymdeithasfa-mewn cjfarfod o'r Gymdeithas Feiblaidd-yn Nghymdeithas Genhadol Llundaiu-mewn Cymmaufa-yn dechreu Oedfa ar agoriad Addoldy—yn bedyddio—yn gwein- yddu Swper yr Arglwydd—yn mysg ei frodyr mewn Cymmanfa a Chyfarfod Misol-yn ei Fyfyrgfll—John Elias, Williams o'r Wern, a Christmas Evans-sylwo adau diweddglöawl-John Elias, ei farwolaeth a'l gladdedigaeth. Pna la. mewn Ulan. Bernir ma hwn yw y darluniad goreu o'r Parch John Elias a ym ddangosodd ertoed. Esboniad ar AilLvfr Samuel Prls Is. Esboniad ar Epistol Iago. GAN Y Parch. W. J WILLIAMS, Hirwain. Pris 2s. Cynnwysa 38 o DD ARLTJNLA tJ, COUNTY DENTAL ASSOCIATION, LTD. MR. FRANK SARSON, Managing Director, RHYL and LLANDUDNO. Llandudno Address— Harley House, Mostyn Avenue. Rhyl Address— 22, High Street. Consultation and Advice Free. Moderate Fees P,2 2a. Sets. 5 Years Warranty. Nodiadau ar 1 Samuel i. byd XV. Nodiadau ar y pennodan uchod, yr hwn oedd Maes Llafur Ysgolion Sabbotho y Methodist iaid Calfinaidd ain y flwyddyn 1897—98. Cynnwysa befyd Gvfres o Holiadau ar y rhan uchod. G&n v Parob. EVAN JONES. Dinbych. Pris So. Y Sacramentau BEDYDD, A SWPER YR ARGLWYDD. Traethawd a ddarllenwyi. yn Nghvm. deithasfa Dolgellau, Meh. 199g, HJ i GAP; Y PARCH. GRIFFITH PARRY, D.D CARNO. At Amaethwyr a Pherohenogion inifeiliaid. Y mae ar werth gyflawnder o'r ELI GIxAS fel e :gwneid gan fy nbaid Robert Williams, Crwn Llwyn Mawr, Llannefydd, ac wedi hyny gan fy mam am tad. Y mae yr Eli effeithiol hwn yn enwog er's dros ganrif am wella clafr ar ddefaid, pob math o triwiau ar anifei iaid, ceffyllau yn gressio, &c. Hefvd lladda lau ar unifeiliaid, a rhwystra i ddefaid gynrhpnl Mewn blycfcau i pwys Is. 3c., h pwys 28., 1 pwys 3s. 6c. Anfonir ef yn ddidraul ar dderbyniad ei werth mewn Stamps neu Postal Order, gan y perchenog, R. WILLIAMS PHILLIPS, 72, New Street, MOLD. Ni ddylai yr un amaethwr fod hebddo ddiwrnod cneino. BITTERS GWILYM EVANS. <? MIDDYGINIEATH OREU YR OES. Yn mhob dogn o'r Quinine Bitters hyn ceir swm priodol o QUININE wedi ei gyfuno 4 rhinweddau y prif chwerw-Iysiau a melus-lysiau meddygol sydd yn adnabyddus trwy y byd. Yn eu mysg ceir y rhai enwog a ga.nlyn r—Sarsaparilla, Saffrwn, Dant-y-llew, Cynghaw, Orwynllys, a Lafant. NI DDYLAI UN TEULU FOD TTEBDDO. BITTERS G WILY M EVANS Yw MEDDYGINIAETH OREU YR OES. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Frondeg Villa, Fflint, Hydref 22ain, Anwyl Syr,—Y mae yn hyfrydwch mawr genyf allu tystiolaethu fod eich QUININE BITTERS wedi gwneyd byd o les i fy mhriod, yr hon sydd v edi bod am flynyddoedd yn dioddef yn drwm oddi wrth gryndod y galon; an yr oedd wedi myned mor wanaidd fel na allai oddef i mi sym- mud cadair yn y ty, neu swn y knocker ar y drws; ond wedi d 'fnyddio eich meddyg- iniaetb ragorol y mae yn ddynes newydd, ac yr wyf yn hollol gredu y daw etto yn gref ac iach wrth ddefnyddio eich cyftyr — yr anghymmharol. Felly, nis gallaf lai na chymmeradwyo yQUIN INE BITTERS i bawb sydd yn dioddef oddi wrth nervous- ness. W yf, yr eiddoch, (Parch.) THOMAS JONES, Gweinidog y Bedyddwyr. Penuwch, Llangeithio, Hydref 23ain. Anwyl Syrt-Ma.e amryw nelodau o'm teulu yn wanaidd eu hiechyd, yn enwedig un o'm marched sydd wedi tyfu i fyny yn dal iawn. Mae yn dioddef yn awr oddi wrth duüÍyg anadl ar ol yr yindrech leiaf wrth ddilyn ei gprchwylion. Byddaf yn cadw QUININE BITTERS GWILYM EVANS bob amser yn y ty, gan fy mod yn credu ei fod yn gwneyd mwy o les i'm plant na dim a gawsant erioed.—Yr eiddoch, (Parch )W D.. JONES. Pyle, Awst 17eg. Anwyl Syr,-Pan ddychwelais adref ychydig ddyddiau yn ol, ar ol llafurio yn galed am rai wythnosau, teimlwn yn lluddedig iawn, ac wedi llwyr ddiffygio ac ruewn angen am donic da i'm hadgryf- hau. Annogwyd fi i roddi prawf ar eich QUININE BITTERS enwog. Gwnaeth- um hyny, a chefais ef yn hynod effeithiol. Mae yn rhoddi yni newydd ynof, ac yn bywiocau yr ysbryd; mewn gair, teimlaf ei fod yn gwneyd dyn newydd o honof. (Parch.) GURNOS JONES Dolyddelen, Ebrill 13eg. Foneddigion,—Yr wyf wedi defnyddio QUININE BITTERS GWILYM EYANS, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn -fy ystumog, ac yn swrth a digalon fy meddw], ac yn am mharod i ddim gwaith. Ond wedi cym- meryd y feddyginiaeth hon ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl a'm corph, ac yn gallu gweithio yn llawer iawn gweJI. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. MEDDYGINIAETH OREU YR OES. KH YBUIJD PWYSIG. Pan yn prynu BITTERS GWTLxM EVANS sylwer yn fanwl ar y nodau canlynol:— I.-Ni anfonir un botelaid allan o'r eitbfa heb fod yr enw 'Gwilym Evans Quinine Bitters' yn amlwg ar y gwydr. 2.—Ni osodir un ndd (stamp) y Llywodraeth ar unrhyw botel heb fod yr enw C Gwilym Evans Quinine Bitters yn argraphedig arno. 3.—Ni anfonir un label allan heb fod enw 'Gwilym Evans Quinine Bitters wedi ei argraphu arno. Owerthir mewn potelau, 2s. 9c. a 4a. 60. yr un. I'w cael "yn mhob man. Goruchwylwyr yn mhob parth o'r byd. Os ceir unrhyw anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod yn rhad a diogel drwy y post i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddi wrth y Perchen ogion- Quinine Bitters Manufacturing Co, Ltd.. Llanelly, S. Wales. Prsf Oruchwyliwr yn America.—Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Pennsylvania. HOMEOPATHIC HOME & DISPENSARY. 10, DEAN STREET, SOHO, LONDON. j5es<¥.y & Fri £ ?/ Evening?, 7 till 10. Fee, One Shilling each Bottle of medicine. Prostate, Bladder diseases, Throat, and Uterine complaints, rapidly cured by the Spray Treat- removed without cutting. Stricture cured in a few weeks. Varicocele, Nervousness Fibroid ,„doShfttu,„„u„,ou^r„ Guiue,. (FOUNDER OF THB DR. DAVID JONES, M.D. (HEIDELBERG) HOSPITAL). BOOKS BY THE FOUNDER:- I.-Diseases at the Bladder and Prostate. with names and addresses of Patients. 2/6. post free. 2.-Stlange but true 3. Testimonies of Patients at home and abroad, Is. post free. Medical P-iti'j uettc unveiled. Is. post free. freefIatl°n °f St°ne in the bladder the sPr»y Treatment, after high Authorities had failed. Is. post C.-PampMet of 30 years' experience. Gratis, POST FREE. Treatment by Correspondence. References to Patients in the Principality:- Mr. E. FOULKES, Pellgwern, Llangollen, suffered for 10 years, was cured in a fortnight. treated by celebirtes^n^eSooi. Of/ was cured inT\veek8?;d tio-irly 20 yearSt and unsuccessfully treabed by celebrites in (;1)1,. &c.. was cured in 6 weckB. W. WILLIAMS, Watchma ker and Jeweller 29, CASTLE STREET. SWANSEA. ENGAGEMENT RINGS, 22 Carat GOLD WEDDING HINGS, 18 Carat GOLD KEEPERS, ENGLISH PATENT LEVER WATCHES, BRAZILIAN PEBBLE SPECTACLES. Gymry hoff! de'wch at y Cymro, Os am heirdd Fodrwyau Aur; Driaduron ao Awrleisiau, Gemau, a Chatiwynau claer; Yspectol gelfydd, Hin fynegydd, trwres-fesurydd, Uwmpawd M6r G'IIR gan WILLIAMS, Heol y Caetell- Trowcb i mewn i wel'd ei stdr. LARGEST STOCK IN WALES. TESTAMENT g YSGOL SABBOTHOL Gan amryw o WEINIDOGION Y METHODISTIAID CALFINAIDD ? mae vn cynnwys Pump o Fapiau Cymreig rhagorol; sef, Palestina, Asia Leiaf, Teithlau yr Aposto Paul, Ierusalem fel yr oedd, ao Ierusalem fel y mae yn awr. I Prismewn Dwy Gyfrol, 16B. mesn byrddau; 18P. yn hanLer rhwjm, a Ip. rhwymiad awn. W ¥ "^KST f INSURANCE OFFICE. Sefydlwyd yn 1?I0 Svro vswr'vyo yn 1W r1 'H »■* t60 000,000. .7- Am chwaneg o lauyliol. y noiyntT a'r Goruchwy iryr oanlynol :— Bf.O.a-mr, R. L. Jo,ies, Mornt PI lee. Rangor—Mi. James DJUUL „ Mr. Richard Hali. Barmouth Mr. G. Wol lings, Railway Station. Beauuiari0—Mr. sr^Le.'ijk aottxi. Caergybi—Mr. Owen Jtiugnea. CaerHarfon—Mr.Wiiliam fitrigh Owen. Conwy—Mr. O. Driver, i>e ?..Jan<1nd«o Dliiliy'ch—Mi. J. !L Jviin-P.. IV»lf<Aiiau—Mr. T. !Sai s nrr, Air ,T >li R r-i, d N.& s W.Bank Owrecsam-J\iT G Trovoi HOS:hw. l.landndnn—Mr. HIdgar W. nichm LJaneJwy-1l. Liwyd. iJtmfyiiiJi- Mr. William A. Pu^h*. Liianidloes—Mr. Bem.ett Howiandis. L a-igefni—Mr. William Thorns*. Llangollen—Mi ntrl, Minshaji c. I ;n Jociss. IJanrwst-Mr. K. JOB-,8 Owen Porthmadog—Mr. J. Tobias, Solicitor Rhos-on-rtOH—Mr. P. J. Kent. Towyn—Mr. E. H. Daniel iraiJwm—Mr. I). Wall. Mr. Charles Shuker. Tre fynnon—Mr. T. C. Roberts, Solicito 1910 Wyildiirrru;— Y Meistri Keily, Keeue, a < Gyf. SEFYDLWYD 1812. GWRTEITHIAU ESGYRN PROCTOR A RYLAND Wedi eu daipaiu ar gyfer Maip, Glaswellt, Gwenith, Haidd, Ceirch, Pytatw, Superphosphate of Lime. Gweithfeydd—CAER. Offices-CARRS LANE, BIRMINGHAM. Prisiau, yngbyd 4 Rhestr Ddiwygiedig o'r manylion ynghylch y Gwobrwyon am Wraidd-lysiau a gynnyg* iwyd am 1902, i'w cael am ddim drwy y Llytbyrdy, ond ymofyn am danynt. GORUCHWYLWYR: Mr. J. Foulkes, Pentrefelin, Llandyrnog, Dinbyoh. — E. W. Jones, Berth Lafar, Bala. — Owen Roberts a'i Gyf., Masnachwyr, Porthmadog. — Godfrey Parry, Carrog, Corwer. — Thos. Jones, Neuadd Uohaf, Llanfair, Trallwm. — Robert Richards, Pensam, Llanbedr a Thowyn. — Owen Roberts. Llythyrdy, Penygroes, Caernarfon. Mri. J. Hughes, a'i Fab, Llewelyn terrace, Llanrwst. Mr. W. P. Jones, Ironmonger, Wyddgrug. — John Jones, Llwyn Onn, Llanfair P. G. — Thomas Roberta, Bryngwran, Valley, — J. A Parry, Chemist, Llanerchymedd. — Maurice Roberts 29, Castle street, Conway. H.Roberts, Hendrewen, Rhydyclafdy, Pwllheli. PHCENIX ASSURANCE COMPANY,LIMITED. PMII FIRE OFFICE, 19, LOMBARD STREET, LONDON. ESTABLISHED 1782. LOWEST Current Rates. Liberal and Prompt Settlements. Assured Free of all Liability. Electric L ghting Rules supplied. Agents at Denbigh.—Messrs, T. GEE & SON Publishers. Mr. R. C. B. CLOUGH, Land Agent Mr. WILLIAM PARRY, Chapel Street. CUPISS' CONSTITUTION BALLS TESTIMONIAL. UfTlDQCQ For Grease, Swelled Hagh End. Balne nUnOICO Legs,<bracked Heels, Snaith. Coughs, Colds, Sore Throats, Dis- I have used Cu- ordered Liver, Broken Wind, In PIBS' Constitution fluenza, Loss of Appetite, &c. Balls for many pjj'i T| C For Hind boon ft years with the U" ■ I Staring Coat, Hove best of success for or Blown, D'stemper, Kpidemio Grease, Swelling Surfeit, Conditioning, Preserving of the Lees, and Health, Scouring in Calves, &c. Farcy. — JOHN QUCCQ For Rot or Flake WHEATKR. Onttr and for keeping in Healtt Assisting to got into ConditJon, Scouring in Lambe &c. Prepared upwards of 50 years by the late FRANCIS CUPISS. M.R.C.V.S. Sold in Packetsl/9 and 3/6 eachd small packets.l 0/6, or 7 large 21/ by Chemists and Medicine Vendors, or from Proprietor Wilderness Diss. Norfolk.n o eeireont f amount. 9718 ARHOLIADA U Y GWASANAETH GWLADOL. KING'S COLLEGE, LLUNDAIN Addysgiad Geiriol a GohebiaethoJ. LLWYDDIANT Y MRI. BRAGINTON, M.A., A HINKS. PLERCOD yr AIL DDOSBARTH (Hyd.) \J 74 allan o 150,5 o'r chwech laf Bechgyn a Gopiwyr (Gorph.) 13; Cyllid (Tach.) 19 allan o 55; Pellebrwyr (Mai), 23 allan o 109 Tolldy (Gorphenaf), 52 allan o 127. CLERCOD 0 ENETHOD (Hydrei; 3 allan o 25; Merched Glercod (Hydref), 5 allan o 40; Merched sortwyr (Ebrill), 3 allan o 30. O.S Candidate, lc. wythnosol, cyhoeddedig, 86. Rosebery-a venue. Gellir cael Rhagleni gan yr Ysgrifenydd, King's College, London. 9765. LIVERPOOL SHAFTESBURY HOTEL MOUNT PLEASANT. A First Class Temperance, Family, and Com- mercial House, centrally situated, abou tThree Minutes walk from Central and Lime Street S ations. Electric Light throughout. Moderate Tariff. Good Stock Rooms. Electric Cars foi Mount Pleasant f rom the Landing Stage and Castle Street (near Ex- change Station) pass every few minteus. Telegrams Shaftesbury Hotel, Liverpoo National Telephone, 729. Gellir cael y FANER' gan y rhai canlynol:— Yn LIVERPOOL. Messrs. W. H. Smith & Son, 61, Dale Street. Mr. Heber H. Chambers, Newsagent, 31, Hall lane. Mr. T. O. Jones, 22, Woodhouse Street, Walton Road. Mr E. 0.: Edwards, Bookseller, 243, Netherfield Road North. Mrs. Evans, 67, Upper Warwick Street, Mr. Quick, Newsagent, 34, Eccleston Street, Prescot. Mr. Morgan Jones, Bookseller, 312, Borough Road, Mr. H. Evans, Bookseller, 444, Stanley Road, Kirkdale. OAERLLEON. Mr. W. O. Thomas, St. Anne Street. LLUNDAIN. Mr. W. H. Roberts, 10, Cecil Court, Charing Cross Road, London, W.C. Mr. Isaac Phillips, 10, Walham Grove, Fulham. BIRKENHEAD. Mrs. Evans, 62, Exmouth street. Mr. Swift, Newsagent. MANCHESTER. Mr. John Edwards, 39, Rial Street, Hulme. Argraphwyd a Chyhoeddwyd gan THOMAS GEE a'i FAB, yn eu Hargraphdy yn Stryt y Capel Dinhych, dydd Mercher, Mehefin 4ydd, 1902.