Hide Articles List

9 articles on this Page

DREFACH, FELINDRE, A'R OYLCH.

MARWOLAETH HANNAH JONES, PANT…

[No title]

Foneddigion,

News
Cite
Share

Foneddigion, Fel un sydd yn derbyn y Fanbh er's blynyddoedd lawer. ac yn ei darllen yn gysson, yr ydwyf yn cym- meryd dyddordeb mawr yn elc" gwaifch yn atteb gof- yniadau cyfreitbiol, y rhai sydd yn d Iirgelwch i lawer o honorn, ac yn arbed llawer o draul fyddai arnom. Yr ydwyf yn meddwl y dylem, fel gwlad, fod yu dra diolchgir i'r Faneb am ei hod yn da! i fod mor wasanaethgar i ni fel cenedl. Yr ydwyt yu digwydd byw, heb fod gan milldir o Ddinbych. Y mae yma beth newydd dan haul wedi cymmeryd lie. Fe gyn- naliwyd festri yn ddiweddar gan rhyw hanner dwsin o Eglwyswyr, mwy neu lai; a phasiwyd yn unfrydol, y mae yn dabyg, fod y ficer i godl pum swllt (as.). a'r olochydd i'w derbyn droato ef, am bob claddedigaeth o dan y drefn newydd. A dyma y gofyniadau 1. A oedd gan rhyw ddyrnaid felly o Eglwyswyr hawl i basio peth newydd o'r fath heb roddi rhybudd ir trethdalwyr? 2. Oa oedd ganddynt hawl, pa beth sydd i ni i'w wneyd, fel Ymneiitduwyr,!gan mai offrwm oedd yr hen arferiad ? 3 Gall ein bod yn blwyfolion, oni ddylem ni gael rhybudd pa bryd v cynnelir y festri? 4. Pa wahauiaeth sydd i fod yn y festri yn awr ragor oedd yn yr hen amser? 5. A oes hawl gan y trethdalwyr i ddewis un o'u plith eu hurain o'r wardeiuiaid cglwys heb fod yn Eglwyswr fel o'r blaen? Y mae arnom fwy o angen am gladdfa newydd nag unrhyw le y gwn i am dano. Byddaf yn ddiolchgar am atteb i'r uchod yn fuan. Yr eiddoch, &o., TaBTHDALWYB. Atteb. 1 Nld oedd y festri yn gyfreiihlawn os nad ydoedd rhybudd am dani wedi ei roddi ar ddrws yr eglwys o leiaf dri diwrnod cyn adeg ei chynnaliad. 2. Nid oes genych ddim i'w wneyd os cariwyd allan ofynion cyfreithlawn Deddf y Claddedigaethau. 3. Y mae y rhybudd y cyfeirir ato yn yr attebiad cyntaf yn ddigon. 4. Y mae holl awdurdod, dyledswyddau, a rhwym- edigaethau yr hen featriarwardeiniaid Eglwysig (oddi- gerth y rhai a ddaliant berthynas åg amgylchiadau yr eglwys a'r Elusenau Eglwysig) yn awr yn nwylaw y Cynghor Plwyfol. 5 Appwyntir y wardeiniaid yn awr fel o'r blaen. Foneddtgton, 1, A oes hawl gan denant amaethyddol a fydd yn ymadael a'i fferm G\vyl Mihangel nesaf hawl i gadw yr oil o'i dir, neu chwaneg nag a arferai, at walr ? 2. Hefyd. a oes ganddo hawl I dori yr oil, neu fwy nag a arferai at wair ? 2. Hefyd, a oes ganddo hawl i dori yr oil, neu fwy nag a arferai at lafur? Nid oes, dealler, unrhyw fath o gyttundeb ysgrif- enedig na geiriol rhwng y tenant a'r meistr ar y mater o dau aylw. Ydwyf, &c., Safe Side. ATTEB. 1. Oes. 2. Oes. Foseddigion, Y mae A. A'i enw dros B. ar Note of Hand, gydag eraill, am swm mawr o arian. Pa fodd y gall A. ddyfod yn rhydd oddi wrth B yn ol y gyfraith? Ydwyf, &c., UN MEWS Pbydbb. ATTEB. Drwy gael rhyddUd wedi ei arwyddo gan y person oedd yn benthyca yr arian, ac, hefyd, gan y meich- iafon. Foneddigion, Carem gael gair genych o'r gyfraith mewn perthyn- as a'r fynwent sydd genym. Yr ydym wedi prynu tir i wneyd mynwent. Yr oedd y tir cyntaf a bryn- asom yn rhy agoa i'r ty sydd yn codi i'n herbyn; ac fe gawsom dir yn mhellach. Yr oeddym yn rhwym o gadw y tir gwaelod i fyned i fyny, ac oddi wrth y ty. Y cwestiwn ydyw: — 'A oes rhaid rhoddi ffens rhwng y ddau dir, er fod y ddau yn ffinio a'i gilydd ? Yr eiddoch yn gywir, Ymoftnydd. ATTEB. Gwell yw i chwi osod ffens o amgylch, neu ar draws y darn newydd o dir mewn pellder heb fod o dan gan Hath oddi wrth df annedd.

HENLLAN, GER DINBYCH.

IGWERTHU LLYFRAU YN YR YSGOL…

Advertising

Advertising

PWYLLGOR HEODGETDWAID SIR…