Hide Articles List

8 articles on this Page

!TY DDEWI.

SOLFACH.

Y GOGLEDD.

'Y DEHEC

CYNGHOR TREFOL DINBYCR. !

CYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANELWT…

News
Cite
Share

CYNGHOR DOSBARTH GWLEDIG LLANELWT (DINBYCH). Dydd Gwener cynnaliwyd cyfarfod misol y cynghor hwn, yn i/:anc]wy, o dan l^wyddiaeth Mr. W. Jonas. rlyabyswyd fod pwyllgor wedi talu ymweliad a r ll&nerch ar Ffordd y Morfa" Rhuddlan, ile y cafwyd dyn wedi boddi yn ddhveddar. Daugos- odd y pwyllgor tod y ffordd o gwbl yn 36 troed- fedd o zed—38 troedfedd i drafnidiaeth carbydau, &c.s a 9 troedfedd ar bob cobr. Hysbysid fed y pwyllgor yn tmfrydol nad oedd dim pellach i gael ei wneyd i'r ffordd, P«nderiyuwyd peidlo ymyraeth ft mater; a bod trc Gorllewinbarth sir Ddinbych-yr hwn^ycghyd a'r rheithwyr, mewn trengholiad diweddar, oedd wedi galw sylw at y ilanerch—yn cael eu hysoysu fod y mater wedi bod o dan ystyr- iaeih. Daetbpwyd i'r penderfyniad fod y troedlwybr o Bryn Coch yn cael ei Rflrioyn mlaen i liryo hyfryd-pelidet. o rhyw 100 o latheui. Gwnaed yn bysbys fod y pwyllgor a bonnedwyd gan y oynghor yn ei gyfarfod blaenorol wedi cyfarfod Mr. Joae-s, Han Golwyn, mewn cyssyllt- iad & chynhan dwfr Ty Celyn; a. chyttunai y pwyllgor fod y swm o 5p, 10-5. yn cael ei gynnyg i Mr. JcHGs mewn cyssylltiad &'r cynllun, a bod y. cyfryw i gynnwys hawliau dwfr. Cymmerodd dadl led faith le mewn cyssyl^ad'. i arllwysiad y garthffoa yn Llaafair Taihai^yk lhrïlcnwyd llythyr oddi wrth Gyngb^r, Dos. barth Dinesig Rhyl, yn ymholi beth oed^i^gjaelei- wneyd er attal ilygriad yr afon Elwj\, yn Llan. fair. Dyvvedodd Mr. R. Griffith fod 14'r, Bell a Yw-. W. Griffith, Ll&nfair, wedi bod yn gwneydarol* ygiad yn y gymrnydogaoth, mewn cyssylltiad &'r mater hwn a'i fod yn debygol y gwnsid trefniad- au ynglJn n'r mater hwa," Penderfynwyd Iod y cwe-stiwa,ya cael ei obirio. Yegrifecodd Bwrdd,. y ijywodr&eth Leol, yn <. £ mg&.u copi o lythyr.o jsgriieiiwyd gan y Parch. O. Evan Jones., gwemidog yr Annibynwyr, Bettws, mewn perthynaa i'r angenrhniJrwydd am bont yn > Melia y Parson, Bettws, Abergele. Yr oedd y mater wedi bod o dan ystyriaeth y cynghor yr. ffaeoorcl; a chan ei fod ar y terfyndir rhwng arwynebedd Cynghor Dosbarth Gwledig Llanelwy ac eiddo cynghor Conwy gofynwyd i'r diweddaf i uno mewn gwneyd poet. Amlygodd amryw o aelodan y cynghor eu cred- iniaeth fod llwyr angen am y bent ar y Ilanerch. Penderfynwyd gohebu a chvnghor Conwy, gyda'r arncan o gael gaicldynt hwy symmud ar y mater a hysbysu Bwrdd y Llywodraeth Leol fod y mater o dan ystyriaeth.

[No title]

ABERGWAEN.