Hide Articles List

20 articles on this Page

COLWYN BAY NATIONAL EISTEDDFOD.

THAT WINTER CÜTJGII !"

ST. ASAPH BOARD OF .GUARDIANS.

INTERESTING WEDDING AT CONWAY.

TREFRIW COUNCIL SCHOOL

Advertising

Advertising

Llofruddiaeth Ofnadwy yn Nghaergybi.

------------------KLUSEN SGWlUAR…

[No title]

Llith Die Jones.

Advertising

Trefriw a Uenyddiaeth Gymreig.

PENMACHNO.

FFESTINIOG.

:-AFTER 4 YEARS.

Nedion o Glip y Gop.

OOLEG Y BIUFYSfJOL BANGOR.

Yr Eglwys Anglicanaidd ac…

News
Cite
Share

Yr Eglwys Anglicanaidd ac Undeb Cristionogol. YchwanegiT addasrwydd yr Eglwys Angli- canaidd i leiiwl 'r swydd o ddvddiv.i- gan bresenoldeb tair ysgol fcddyliol, a gydweith- redant o'i mewn. un yw y gwirionedd, ond y mae yn amlochrog. Drwy edryoh arno n waltauoi safieoodd yu unig y gall dyn obeith- io 6: weled a'i ddeall yn ei gyianrwydcL Edrych ai y gwirionedd yu ei natur ami- oc-hrog a wna'r Eghvys Anglicanaidd drwy ei thair ysgol feddyiiol. Y mae'r parch i drefn ae awdurdod a nodwedda yr hen eglwvsi v-b cael ei foddloni yn yr ysgol Uchel Eglwrak Ca Ciefvdd y gadoli a'r tetmlad, a phwysleirir gan yr eglwysi ieuadnc, le uchcl yn yr Y sgal Efengylaidd; tra y mae'r yspryd ymeiiw.il- gar sy'n awr yn adfywio drwy holl wledydd cred, hyd yn nod yn Rhufain, yn cacl croes- awitd gan yr Ysgol Lydan. fcaif yr Eglwys Anglicanaidd dros eangder er mwyn gwir- louedd: nid cyfaddawl er mwyn hcdawch. Comprehension for the sake of truth; not compromise for the sake of peace." Y mae'r parch cynyddol a delir ganddi i'r syniad a'r taimlad ccnedlaethol, hctyd, yn ei chymhwyso i'r svrydd hon. Nid oes dim am- heuaeth nad yw'l' yspryd hwn yn ymadfywio yn ein dyddiau ni drwy holl wledvdd cred; ac nis gellir mo'j anwybyddu. Y" mac pob cenedl am fod yn genedlaethol. Yn awr, y mae'r Eglwys Anglicanaidd, tra yn ffyddlon l egwyddorion sylfaenol ac yn d-eyrngarol i'r gwirionedd, yn dyfod yn fwy fwy ffafriol i "amryw weanadogaethau," yn unol a theim- ladau cenodia-ethol pob gwlad. Y mae Eg- lwys Cymtu, gyda'i gwaeanaethau crcfyddoi yn laith y wlad, a'i llywodraethiad gan ei meibion ei hun, yn un engraifft o hyu. yna. Dyma y safle ddigyffelvb a leinw yr Eglw.-s Ajiglioanaidd; a naturiol yw bod y byd Cristionogol yn troi ei lygaid tuag ati fil ca.nolbwynt ei obaith am wellhad o'i ymral- iadau. Er dyddiau'r Dr. Dollingor edryclur arni f wy f wy yn y cymeriad o adfervdd dy- f^ol Undeb yr Eglwys Gyffredinol drwy "y Hyd yn hyn, rhaid addef na.d ydyw Eg. lwys Rhufain yn edrych yn rhyw ffafriol iawn arnom; ond dengys ychydig duedd: id i agos- hau at gydnabyddiaeth well o'n sntio a'n cymenad fel Eglwys. Ymddcngys fel pe ra rhoddi i fyny yr hen gamddarluni uliu rJi- sail yr arferai ymddigrifo ynddyit Nis gallwn edrych hyd yn nod ar Eglwys Hhu. fain fel un ag y mae yn anmho^ijl' ai di, wy-gio. Ein gweddi a'n gobaith vw ar id:1i gael ei dwyn i groesawu o'i mewn y cyfryw welliantau a chyfnewidiadau ag a wna undeb C'ristionogol yn bosibl.-Deon Bangor yn "Y Geninen" am lonawr.

Advertising