Hide Articles List

20 articles on this Page

COLWYN BAY NATIONAL EISTEDDFOD.

THAT WINTER CÜTJGII !"

ST. ASAPH BOARD OF .GUARDIANS.

INTERESTING WEDDING AT CONWAY.

TREFRIW COUNCIL SCHOOL

Advertising

Advertising

Llofruddiaeth Ofnadwy yn Nghaergybi.

------------------KLUSEN SGWlUAR…

[No title]

Llith Die Jones.

Advertising

Trefriw a Uenyddiaeth Gymreig.

PENMACHNO.

FFESTINIOG.

:-AFTER 4 YEARS.

Nedion o Glip y Gop.

News
Cite
Share

Nedion o Glip y Gop. (Gan "Wil y Gweithiwr."). MAN-GYRCHLEOEDD. Nos Nadofig aR)¡ Jlawer or eyiqhcodd hyn i Ga-pel y Groes. Llianasa, i wrahdaw ar y darlith- ydd poblogaidd, Mr W. 0. Joijes, Aber; eraili i gviarfod cystadjcu >1 Wesicva-d Dyserth, ac aan- ryw i gymglierdd yr Annioyriwyr, 'Itcflawr^-d. Feily, fe welir fod da'i-7ariaet?h dda wedi ei thrednu ar gyfer pobl feddyigar' TEILWNG 0 SY-LW. Cwyn Kawer ydyw fod ttrfcddiaawyr edn gwlad yn haw.to "royalti-ee" mor uxihel fel nas galil cyf- alaifwyr fuddsuddo eu harian a.r antunaethaiu mwnawl. Yn y gorphencJ, eiallai, fod pc,,b tail d'res hyny, OJ.n}"3 aiferid taiu laf 10d,,l(hyny ydyw, tuncll o fwn aLlan o bib cleg tnewn "royalty." Ond mynegir fod Arg>Iwydd Moetjn wedd oan- iatau ei dir mewn achos neiilduol am y swrn bych- au o la 2c "royalty," Eef un dunell o fwn allan o bo'b upain. Donigy-i? hyn fod ficf.hau yn g^vella, ac nid yn gwaethygu ar y pen hwn. Oredaf fod gan drigolien y cyichcedd hyn aohos oiolch i'w arg-1 wyddiaeth. CLYWED YSTORI. P-in cedd y diweddar Mr Storey yn ymgeisio am eedd yn y Cynghor Sij-ol tiros y rhanbarth hwn yn yr etholiad diweddai. aeth i dy hen frawd i ofyn am ei bueidvaig, a dyma fel y cyf- aixQiwyd ef; "I hear some story, Mx Storey, and you will be sorry, Air Storey, if I tell you the story, Mr Storey." Caifodd y boneddwr hin-nw addewid oï bleadr.ais, end1 ni chafwyd hyd y dydd hwn wybod both oedd cynWYB ei vstori. ARABEDD Y CYMRO. Y dydd o'r blaen clywais rad yn hae-m y gall y Sais a'r GwyJdeJ. mewn cyfarfodydd pohtlO- a.idd, dawelu lieg"wyr mewn arabadd yn Hawer gyvcill na'r C.ymro. iybed? Ocf genyf fod mewn cyfarfcd polaticaidd pan cedd Cvniro yn anerch y dorf. Er oa.sio ei ddyrysu cododd teil- iwr ar oi draed, gan h'.vwlio atiebiad i ofyniad hoi.l.'o-l anfudd'iol, "Svr," meddui y siaradwt, "oa a'cibaf cich cw<xt:wn, a wnewch ol^withau aiteb cwestiwn o fy eiddo i?" Cytfeynicdd, ao wedi cael ateb i'w ofyniad trodd y -Cyniro ed olygon aito a dywedodd. "Wei, gyfa.i.Y, byddweh gj^stal a.g ateb pa. sawl lla'h o fretlityn a wna.i ba-r o lotirau i r angeil hwnw y dywed'ir fod un troed iddo ar y t'jr a'r Hall ar y'mcr?" Methodd ei atclb, a chafwyd llonyddwch ganddo ar ol hyny. Dro arall gefynwyd i Gymro gwestawn, "Dyrra i chwi," rneddai wrth y gwraDdiawyr, "ofyniad i ffwl gan un." Ar hyny chwerthodd pawb nes han-er h<XL»ti o-u t'uuain, ao wodi cao] tawoI"wch tcirfynodd e: frawddeg, "Gan un o'r ynfydeon yn- fy'iaf. Cafcdd yr heglw-r hwnw dddgon o daw. C^iff arabedd pob Cym,ro, Sais. a Gwyddel <id.!gon o waith i ostegu heg^wyr yn ystod yr etliciliad presencJ. RHAN 0 WROLDEB. Clywoed gwraig ganci nos ewn gwaeddii yn yr 1>eir, a thybiodd mai Hadron cedd vno; a galwodd rx y gwr godi ar frys. Yn grynedig gwnaetli yntau hyn-y. Wedi edrydh trwy gil y drws camyddai, fel v tybiodd, wrth bost v llid- lart, ben y Neold.r. Gafaelodd. mewn oareg ao anaeLedd hi i gymydogaefh ei ben. Ar hyny eihood o'r golwg; a thybiodd yr hen gyfanil y bydiuai corph yj-lcc<ir i'w g-anfed boreu dranoetiii, ae aetli yn 01 i'w wely aros iddi ddyddio; a, phaii gyfodedd beth wclai yn gornhyn yn He corph farw y Heir, end cyw oeiliog wedi cael er- gj'd marwol i'w ben ganddo. Wd, yn sicr hefyd dyiasai hwn gael ei wobrwyo am ei wrol- deib alllon o dirysorfa arwyr Carnegie. 'Ymddengys wooi'r cwbl nad oedd y llecdr yn neb am-gen na Mr Cadmaw, ae wedi gym'r da byw ar wasgar, ac i r cyfaill anlwcus gvmervd ei n-ddfa ar best ilidiart v buarfch. 13e cafodd ergyd marwol gan ei feistr cri huU ANRHYDF.DD I GWAENYSGOR. Vil Eisteddfnl Pix'sta'vn. dydd Nadolig, brod- or odd.iy.mai, ref Mr Wm. Owen Parry ydbedd y goreu yn rg.hvstad'leuaeth yr unawdau. Derbyn- lodd gvmmoliaehh uohel gan y beirniaid. Hefyd bachgen ieuanc o'r Po hwn. &of Master Ar- thur Ellis, cedd v blaenaf mewn cy:fiet,bu o'r Saesneg i'r Cvmraeg.

OOLEG Y BIUFYSfJOL BANGOR.

Yr Eglwys Anglicanaidd ac…

Advertising