Hide Articles List

20 articles on this Page

COLWYN BAY NATIONAL EISTEDDFOD.

THAT WINTER CÜTJGII !"

ST. ASAPH BOARD OF .GUARDIANS.

INTERESTING WEDDING AT CONWAY.

TREFRIW COUNCIL SCHOOL

Advertising

Advertising

Llofruddiaeth Ofnadwy yn Nghaergybi.

------------------KLUSEN SGWlUAR…

[No title]

Llith Die Jones.

Advertising

Trefriw a Uenyddiaeth Gymreig.

PENMACHNO.

News
Cite
Share

PENMACHNO. Dydd Sad-w-ni cy.nli.ui wyd eisteddf d Mcthod- iti-id Caliinaidd M-aohno (/ bed-werydd aj bymtihog ar h«gai-:i). Dech-reuwyd y cyfarfod- ydd am 1 a 5-30 o'r gkch. Y Hvwyddion cedd- ynt: Y prydnawn. Mr David Hug- ts; yr hwyr. Pa.roh T. J. J-aiii r,: arw< inyd.i, Mr R. E. Tho- mas, Trefriw; beimed cerddo ol, Mr J. T. Row. Mus. Bac.; beirnlal batddonol, Parch R. Silvii Roberts, M.A.; cyfoilydd, Mr W. M. Jones, organydd R.hydymeiroh- Cyfarf d y i)ryiln,awn:-Tc,n gynullcidfaol. Ane-rchiadau Eran y b?'irdd- An-archiadau g-a-n y Llywydd. Welc rectr o'r buddugwyir :—Dvsgu ailan omyn 408 i p. i dan bump ced 1, Kate Davies; 2, Maggie K. Rolierts; 3, Gwilym Tromas. Djsgu allan cmvn 346 i rai dan wy hoed: 1, Maggie Ro- beirts; 2. J. M. Jones; 3, E. T. Roberts a IdwaJ Davice. Dysg-u ia,n Sailm lxv. i rai dan ddcg ced 1. M. A. Owen; 2, Ma.ggie 11 b^rts 3, Nellie Roberts ac A. Hughes. Dysgu eiilan yr "Hyfforddwr," ix'iiod v., i ra.i dan 13 opd: 1, LM- in S. R-berts; 2. M. L. Eva.re a N. Roberts; 3. M- A. Owen. Unawd i f<ch.gyn d n 13 cod, "Fy machgen, pa le y In e?" 1, E. 'T'kyd 2, J. Evans; 3. Eirnyln Daves. Ebysgrifiaeth o'r "Rhodd Mam:" 1, A. R bert 2. DïT6 Owen a dwy arall yn gydir. c.d. ern wd enetihod dan 13 ood. "Dim <nd Icsu:" 1. J. Evans; 2, Dilys Owen. Dysgu all in "O.iau olaf I-esu Grist:" 1, M. J. Pettigrew 2, Maggie Evans; 3, L. Idoj.d Jones a J .ne Lloyd. Deuawd i rai dan 16 c-cd, "0. dewch, ieuenctyd 1, A. Hughes a Maggie Owen; 2. L. IJoyd J nets a Kate J. nes. Treetii- awd. "Ha.nes yr Eglwys yn ol Llyfr yr Aetau," i rai dan 18 oed: 1. Thomias 0. 'Fhomas, Cwm; 2, John Lk-vd. Coram p'an.t, "Mae p-obpetih yn dda:" 1. Cor Saleim. Pedwar nenill, "Soran Hwyrol," allan o'r eyioh, ac n:s gwobrwywyd- Oiwaeuad ar y berd-cneg: Jennie Willic-ms, C Las- frui. Ccrrvgidmiidi n. Cyfieithu o'r GymTaeg i'r Saeemeg: 1, W. G. Evans, Bronddorw. Un- awd i rai dros 18 ced. • opran-o nzu d nor, "Biod- au Par dwys," c ntraJ o neu baritone "Bryniau a,ur fy ngwlad:" 1, Wm Thomas, Gwyndy. Traethawd. "B.enhin-iaeth B bilon;" 1, Halll- nah Lizze imes; 2. T. 0. 'Thomas. Adrodd i ran dfljn 16 oed. "CEng cl &e to tihe rock, 1. Jane E. Roberts. Gwyilfa, Blaeaoau Ffestiniog. Coruu dan 18 ced, hb fod dan 20 mewn rhiif: 1, Ccr Salem (D. Ow n). Cvfairfcd yr Hwyr :-TGn gynnlleiatfaol. An- erchiadou gam y beirdd- Anerchiad gan y Uvw- ydd. 13nawd alto, "On:d oes falm n Gilead:" 1 Annie Jones, Rihvdyrrieirch. Cvfie thu o'r S-aesneg i'r Gymraeg: 1, E!JÙ Lloyd WiUiamg, PenmaeHino- Deuawd ton or a bai-c,, 1) yog-well oil yr hen 1, Thomas Roberts, Ger- lan, a'i g>-faii.l. Pedwar .)enill eoffadwrtaefhol i'r ddiweddar M-it:6 Lizzie V. Williams, Grceg- ff edd 1. Ap Huwm, M<m. Unawd BCpr2.rp "Gwlad y Bryniau;" 1, nines Ks;, Bettws.coed. Englyn, "Y pucr o galon:" 1, T. Herbert Hughes, Iian,rwsit. Un-awd ienor, "Meirch v Seer:" 1, D. Jones, Penm-aebno- Tmefhawd i feroiied. "Pwv-igrwydd cyfrifoldeb rtiam gydag addvs? grefvddol:" 1. Lizzie Kate Evans, Pen- ntachno. Pedwarawd, "Y deigryn:" 1. R. M Jr- gani Jcnes a'i bairti, Rhydvrneirch. Adrcdd, "Yr amheuwr yn y glyn;" 1. Thorn;'s .Hugbss, Cer- rigoollcwm, Ysbvtty Deuawd. so>oiraro ec alto, "Mae'r byd ym lilawn o garju1 Llin-ce EIsi a Mrs A. Jones- Parti o ddeucfcdsg, "Pan dd weiem ni n s dda:" 1. Parti Thoracis Roberts, GcL-Ijn. "Y Slh-einaDewi Mai <> Feirion. Cor m-aibion. "Gosteg for:" 1, Parti Pesimachno. Y brif gys ad'euaeth gorawl, "I'r Gwynfyd draw:' Ni ddaeth ond un cor yn mlaen, cef Rhydvroeirch, a dyfarnwyd y wobr iddo. Traeth- awd. "Cadwiraefch y Sa-bboth L. K. Evaris,Pen- maolino. Y 1113.- cl d mawr yn ddyded-is i r ys.- art enydd. Mr G. S. Jones, Ddol, am ei la.fu.r diflino gyd-a'r, Eisteddfod-

FFESTINIOG.

:-AFTER 4 YEARS.

Nedion o Glip y Gop.

OOLEG Y BIUFYSfJOL BANGOR.

Yr Eglwys Anglicanaidd ac…

Advertising