Hide Articles List

20 articles on this Page

COLWYN BAY NATIONAL EISTEDDFOD.

THAT WINTER CÜTJGII !"

ST. ASAPH BOARD OF .GUARDIANS.

INTERESTING WEDDING AT CONWAY.

TREFRIW COUNCIL SCHOOL

Advertising

Advertising

Llofruddiaeth Ofnadwy yn Nghaergybi.

News
Cite
Share

Llofruddiaeth Ofnadwy yn Nghaergybi. TORI GWDDF DYNES. Y LLOFRUDD YN Y DDALFA, AC YN CYDNABOD Y WEITlIlUill. Torwyd ar hedd gwyl y Nadolig yn Nghiaer- fD hr gan hanes ikoruddiaeth cro-, a thatiwyd owmwl du d!03 y dref a thros y wlad oil. Ya hwyr ncs S-adwrn ihoes un Wklia.ni Mur- phy ei ban i fyny i'r heddgeidwaid, gan gyd- iiabod iddo li.dd G«en Ellen Jones, dynes briod 35 cod, yn byw ar wahan odd. wrt-it ei gwr- Y mae MurrJiy yn ddyn tajgryf. tua haner cant oed, ond yonyd g wyddis am ctzirto, eddigerth mai llafurwr anseifydlog n>iu gTvvydryn ydyw. Trigai elf a Gwen Jones yn Baker -street, un o'r lieolydd tlotaf yn y dref. a h-nir fod Mui-pliy wedi byg-wth rhyw wythnoo yn ol y buatai y gwiieud am Gwen Jones, to na fyddai fyw i fwyta ei chinaw Nadolig. Gencdigol o i oedd y dd.ynes- Yniddengys iddi dreuiio nos Nadolig gyda dynes louaoc o'r enw lizzie Jc-nes, yn Baker-street. Aeth y ddwy i dy taiam gyd- a'u gilyad, a chawsant ddiod yno. Wrth ddyfod alkoi cyfarfuateant a. Murphy a dyn o'r enlV John Jones, yr liwn sydd yn a-U'nabyddus yn y fel Johnny Ffiarjiiau. Bu y pedwar mewn ymddiddan, a gofynodd William Murphy i Gwen Jones a dduethui am dro gyda.g ei. G:,fynodd Gwen Jonea i Lizzie Jon-C6 ei hcisgusodi, ac Lelli bi a Murphy ymaith g.yda'u giiydd. A-eth Lizzie Jones gartref, a thua. naw o'r glcch daofeh Murphy a honir iddo fynragu ei fod wedi lladd Gwen Jones. Cafodd gohebydd yang.mi a John Jones nos Sul, a dy v. eel odd fed Murphy wcdi ei hysbysu ef wyt:mo, yn ol ei fed "a.rn vvneud am Gwen Jcnea Wrtli idweyd hyn gwnaeth wgogiad g-yda chyilcil fawr cedi g.nddo wrt.n ei ochr. Tua naw o'r irl. eb nos Sadwrn galwcdd Murphy yn nliy Jones, a dywedodd, '"i'.yr'd gyda nu. Y inao genyf job i ti." "Both ydyw ebe ya- lau. Atekodd Murphy. "Tyr d i v.cled." Yna aetli y ddau allan gyda'u gilydd, ac ar y ffordd dywedodd Murphy ei fod wccLi lladd Gwen Jones, ao ychw-anegedd. "Ewch i nol heddwas?" Aeth Jones i orslif yr heddiu, ac yn cktiwoodaracb rh es Murphy ei h-un i fyny. Dyma fynegiad Ij-ixxe Jor.es:—Yr oeddwn gyda Gwen Eden gyda'r nos.ac yn yr hwyr a- t :orn i dafarn wrtb yr orsaf, lie y cawsom un "cix>p- por." Bucni yno rhyw bum' munud, ac wrih. ddyfod ailan cyfarfua-om a Jack Jones a Win. Murphy. Dywedodd Alutphy: "Y nla. ai-naf eisicu gwclod Guen Ellen iy hunan" Dywed- odd G wen "NNrne-w(ii chwi fy eeffusc»di am haner awr. trail fod arnaf e.sieu gweled Murphy ci hunan?" Dyvsedas inau, "O'r goreu," ac aethant i ffwrdd g>d'ti gilydd. Yna deuais i yn ol yrria, a irweJaLs Murphy vn y ty YlIla. Dy- wedocd wrthyf ei fed wedi Ha d y d lynes. CAEL Y CORPII MEWN TRAEN. Wedi chwilao cafwyd corph GW,211 Jones mewn ffos ger VV althevv Avenue, c aed ag of i'r ty oorbh. Yr cedd y gwddf wo ii ei dori yn ar- swydus. ac vn 01 pob ymddaiig<«iad bu ymdrech ofnadwy rliyngd-di hi a Murphy. Yr oeddj g vr.vneb Murpliy yn orchuddied g a gwacd a. chripLadAu. Cynawnwvd v weithrcd ofn.adwv mewn cae- ago red a ddefnvddir g;1Il hlant y dr-ef i ohwareu. Yn v ooe y mae y Cynghor Dino ig yn gwneud crarthffos. ac yn y gartliffos boil y d^ieth yr Arolvirvdd Prothero o hyd i gorph y ddyneg Jof- ruddieti a od-deutu unarddeg o'r nos Sad- WrIl. a ohludodd ef i orsaf yr heddgeiwaid ar unwaith. Aeth Mr Prothero yn ol i'r oae y] d-tii weddarach i chwilio "tri yr erfvii gyda pha. un vr fedd pen y ferch druan bron wed. ei dori i ffwrdd- Yr cedd yn noswailh vstoirmus dros ben. y gwlaw yn ymdywalit VB llifeiriant, a gol- ygfa rvfedd c-edd gweled nifor fawr o bobl yn. oerdd»:d vn arai yn ol ac yn rnlaen hyd y cae. Yn naturiol yr 03dd y gwlaw wcdi gwol-.i V, E-waed ymi ¡ i lh. Pan irafvvvd hi yr oedd y ddynes yn hollol' farw. er nad oedd wodi et'.fho. Parhawyd i chw lio am y ery.Hr ill hyd haner n-os, end yn ofor, ac aed at y crwait.h drachefn foreu Sul. Hefvd cli wiliwyd dillad y dd.nes, ond ni c'aed dim. Ni vmdden^vs fod neb wedi cJ.ywed dim adeg v llofruddiaeth er fod v cae He v eyflawnwyd y we thred ofnadwy yn cael ei fynychu yn ami, ac fod amrvw o dai yn yniyi. Ni ddjincxrsodd Murphy ddirn edifeirweh o g-wbl. a dvwedir ei fed yn hollol eobr pan i-ocs, ei hun i fynv i'r heddg? dwaid. Tybid mai. oiddiiredd a fu'n ¡¡C'O$ o'r weithixd. BYWYD ISEL. Yr oedd Gwen Ellen Jones wedi bod yn Ntrhaerervbi am bath aonscir, a. gwerthai fan b^tihau o dd-rwa i ddr-ws. Ymddengys y bu. MUlPÓV yn byw gyda In am beth amser. ac iddo yn y diwed-d ei grad tel. Bu yn gweithio yn ad- run v nwyddau yn ngoraf Caergybi. Yn ddi- woddar yr (edd wedi cewio ym-T-yfedJaohu a'r ddynes dracliefn, ond er ei fed ar dele-rau sia-ad a hi, nid oeddynt wedi byw gyda'u giiycld er pan adawedd ef hi. Yr wvthnos ddtweddaf bu yn ei diilyn o amtrvkdi y dref, a daethunt yn gyfeill- ion unwa'th yn rhagor. Nos Nadolig, dvwedir fod v ddA yn myned i fyny Wynne-atreet gyda u trilydd, gan waoddi a ohanu. Y pryd hyn, tybir eu bod ar v ffordd i'r WB He v vd y ddvnes wedi hvnv mewn cyflwr mor ofnadwy. Aetli gehebydd i'r ty He yr oedd Murphv a'r ddvnes yn ietyn, ao yr cedd gel wig all an ar bol-ipeth yno. Y mae yn yrnvl y cae lie y caed y ddvnefl. a thybir i Murphy cldrngo drr s glawdd ar el cyfhwni v we^htoJ, a djd II 01 i'w letv. Arct'a v drancedig mewn Hety cyffredin yn Baker-street, ac yr cedd bachgen bao\ gyda hi. Honir rraaj Wm. Murjihy yw t:d v bachgen. Yr oodd g-an v dranexlifr dri o blant o'i irwr, yr hwn hefyd sved o Fethe<lj. Symedwyd v bschgea baoh cedd gyda hi i'r ttotty ar cl y llofruddiaeth- Y CARCHAIWJt GERBPON Y LLYS. Yr cedd torf anferth wedi g rlcnwi Hysdy'r dref foreu Limn i weled Murnh.y yn sefyll i fyny i ateb y cybuddiad yn ei erbyn. Mr R. Gardner oodd ar y fa no De3«riiid y carcharor fel dyn 49 oed. a'r cybuddiad ffurfhd cedd "iddo lof- ruddio Gwen Ellen Jones nos Sad wrn, y 25ain e-V Dyn cryf a garw ei wedd yw Murphy, a cherddodd i'r Hys a'i gap am el ben. Eisteddodd yn hMttddent)-! a naturiol. Gilwodd v clerc (Mr Rice It Williams) ar yr Ucharolygydd Pro the: o i osod vr achos gebrn y Hys. Dywedodd Mr PrYtherü na fwriadai alw mwy o dystialaeth nag oedd nngenrheidiol i ohirio'r ac-hos. Odd/e-ulu ohwart: r i unarddog nos Nad- gwelcdd y oarchamr yn sefyll yn ngorsaf yr heddgeidwa. d. Gofyncdd iddo, ''Beth sydd?" Ate bod J Murphy, "Yr v.yf wedi ei wneud, yn ddigon sicr." Yntiii a ofynodd, "Gwneud) t,o.th?" "Wedi lladd dynes." oedd yr ateb. "Pwy ydyw?" oedd ei gwestiwn nesaf, ac ateb- odd v carcharor iuim Gwen Ellen Jones. Guf. yncdd y t.v..1t wedyn ¡de yr cedd y oorph, a dy- wedodd Murphy, "Mewn traen yn y top ynu, g\erbyu a thy Cad ben Tanner- Mi ddotf i ddantros i chwi He mae'r oorph oe kiciwch chwi." Bu y tysi. a rhingyll yn chvvilio y oarcharar a'i roddi mewn cell. Yna i-.etbant, gyda rhai dynion eraill, i ohwiJio am y oorph, a chawsant ef rilewn traen, fcl y dywedesat'r carcharor. N d oeddi by wyd ynddo. Yr cedd archoll mawr yn ngwddf y ddyne«. a'i dillad gylch ei gwddf a'i hysgwyddau wedi eu mwy do mewii gwaed. Gor- weddai ar wash d ei chein, gyda un llaw ar ei gwddf. Aeth Mr Prothero yn mjaen i ddweyd mai ei dvbiaeth oedd fed v ddvnes wedi marw er dwy awr. Dvgwyd v corph oddiyno, ac arcmviiiwyd ef gun Dr. Clay. Yna irofynwvd am oninau. Yr Yiiad (wrth y carcharor): A ydych yn dyniuno gefyn cwestiwn i'r t.vst ? Carcharor: Dim o g-whl; inue ii siarad y gwir. Gofvnodd yr yn-ad i Mr Prothero a oedd yn an<enrhiJidicJ i'r oarchawr fod yn y owest. i,d Mr Prothero: Mae byny It ei ddewi ,:ad. r Carcharor (mewn ilais uchel): Uwy'n dymuno bod yno, syr. Pan hysbyswyd ei tod yr achos yn cael ei oliirio hyd Ionawr sdwodd Murphy; "O'r core-i vvvthnoa a rail o eeib'.ant." Nos Fawrth, cynhaliodd Mr Jones Roberta, treng-holydd Moa, ymohwiliad i farwolaeth Gwen Ellen Jones. Yr ocdd Murphy, a g-yhuddir o lofruddio v wraig-, yn breseno.1, ac yn edryoli yn bur ddig-yffro. Ar ol ymneillduad byr, dygodd y rheithwyr ddvfarniad o "LLOFRUDDIAETH WIRFODDOL," ac anion wyd Murphy i sefyll ei brawf yn Mrawdlvs nesaf Beaumaris. Aed a'r cyfcuddedig o'r llys yn ng'hanol hisi-adau y clorf.

------------------KLUSEN SGWlUAR…

[No title]

Llith Die Jones.

Advertising

Trefriw a Uenyddiaeth Gymreig.

PENMACHNO.

FFESTINIOG.

:-AFTER 4 YEARS.

Nedion o Glip y Gop.

OOLEG Y BIUFYSfJOL BANGOR.

Yr Eglwys Anglicanaidd ac…

Advertising