Hide Articles List

28 articles on this Page

y RELIGIOUS SERVICES.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

y RELIGIOUS SERVICES. I The foliovvimjj will offit at the different piaoo of worship next Sunday:— « ST. DAVID'S UH URCH. 8 L. tit. HoJoy Communion, 10 a.m. Holy Communion and Sermon. r 11.15 a. rn. :Matins and Sermon 2 p.m. Sunday School. 6 p.m Evensong and Sermon, ST. JOHN'S, Tanytgrieiau. 10 a.m.: Matins and Sermon. j 2 p-m. Sunday School. 6 r ril. Evensong and Sermon. CHURCH HALL. 2.15 p.m. Sunday School (English). 63C p.m.: Evenson-g and Sermon (LOnglisili). « CHAPEL SERVICES. METHODISTS. Ei;ed; Rev. J. E. Hughes, B.A., B.D. Pt,el: Itev. J. R. Jones, B.A. Gvyifa: 10, Rev. D S. OWOD, B-A., Coivvyn Bay; û, Mr Edward J. Lloyd. Bet head a: 10, Mr E. J. Lloyd; 6, Rev- D. S. Owen. Tabernacle: Rev. R. R. Morris- Garregdcki: Rev. Joseph Jenli: ns. MaenofTeren i Rev J. Howell Hughes, Bala. R.h:w Rev. Thomas Hughes, B.A. Bethel Rev. R. Silyn Rabea-ts, M.A. Eriy-i rsh Chapel: Rev. J. H. Lloyd W ilia aims, i B.A., (Jiynnog. j CONG (LEGATION A LISTS. j Bciti-el 10, Supply 6, Rev R. Tailor Phiilipa- j flv-frv-dfa: Mtv. J WtLiuams LVaviea. Bethania: 10, Rev. R. Talfor Phillips, Fes- tiwog; 6, Rev. J. Rlhyd'wen Parry- Jerusalem Rev. John H-ugihes. Brvnbovvydd 10, Rev. Grorg-e Da vies. Saienu: Rev. Thomas Gnftrtms. Carmel: Mr John Ellis, Llau Festiniog. WESLEYANS- Ebor.ezer: Messrs n. D. Hughes and John El,ia3 Davies. Dio^wyifa: Supply. Soar, Rhiw 11), Prayer Moet.in-2; 6, Mr Rich- saxt Roberts. Tanyg-riaiau 2, Mr J. E. Da vies; 6, Mr E- R. Evans. Festiniog: Rev. P. Jones Roberts and Mr Richard Owen. BAP; LISTS. Seion Mr Hugh Roberta, B.A., Calfaria, California: llêv. E. Cerfn: Jones. Morioh 2, Rev. E. C. Jones. Caorsal-em: Mr W. H'uan'nihireys. Pisgta.h: Mr Phitllit) Lloyd. Y GYMDEITFIAS GYMRAEG.—Qynhaliwyd oyfarfod cyhceddus c dian nawdd y Gymdeithas uchod. Llywyddwyd gan Mr II. Ariander Hughes, 9 chafwyd darliith benigamn gan y Pareli Elfed IJCWUS, M.A., Lhindain, ar "Tafolog" DAM WAIN. —Dydd Merohar cyfatrfu Mrs Catherine Jones, mam Mr Edward Jones, Cefn- brith, Betlhania. a damvvain dost ¡'w braich, trwv svrthao ar y rhew. DADGANU—Yn ystod y gwasanaeth hwyroJ nos Sabboth. yn Nghape.1 Bet ban i a, dad'ganodd y oor plant y dernvn "Daw nieddyiiau ilizi y ntrfoodd," yn hynod swynol, Missed Maggie Jones, Gad van, a Kate Ann Jones, Cefnbrith, yn cymervd vr unawdxu. CYFARFOD CEIDWADOL.—Nos Iau, yn y Neuadd, cynhalivvvd cyfarfod goan y Bla:d Geid- wadoi, a chafwyd anorohiad Saesii^eig an Mr EnJyn. Llandudno, ac ane.rch.iad yn Gymraeg gall Nlr ALbert Hughes, Ijlianrwst- Dadleuodd 7 ddau yn grvf Lawn yn erbyn y Gyllideb. CYFARFOD CI IW ARTE ROL YR ANNI- BYNWYIR.-C.vritial Iwyd yr uchcd nos Fawrth, yn Ysgoldv Be than a, o dan lywyddiaefch y Parch J. R. Parry, pryd y cafwyd papyr cyn- wysfawr ar "Trent ar hanea Annibyn-aeth yn Nghymru" gan Mr Robert Griffith, Ysgol Ganoliraddol. Yn ystod v cyfarfcd canwyd un- awd gan Mr J C. Joneis, a dou-a-wd gan Iis .Lizzie a Maggie Jones; ac adroddwyd gan Mr John II. Jones, Glanygore-terrace.

BETTWSYCOED.

GLAN CONWAY.

LLANRWST.

1XANGERNYW.

---TBEFKIW.

CONWAY.

LLANFAIRFECHAN.

IDEGANWY.

-.I PENMAENMAWR

PEN R H YNS ID E.

---[ LLANDUDNO JUNCTION

--LLANDUDNO.

HOCKEY.

PRESENTATION TO COL. C. H.…

----------------PltEFERAtENT…

CONWAY CHRISTMAS FAIH.

VALE OP, CONN-N-AY AGRICULTURAL…

LETTERS TO THE EDITOR.

COM-USLXG ISSUES.

------TARIFF I? K FORM ---

Advertising

LLANRW, ST PETTY SESSIONS.

--__---DENBIGHSHIRE COJTPEj…

IFESTINIOG UNION BOARD !OF…

I.----____H___'--,_H_-COMPETITBVE.…

IIDANGEROUS NEGLECT IN COLWYN…

------TARIFF I? K FORM ---