Hide Articles List

31 articles on this Page

--DAN SYLW.

---4 Doethineb yr Archddiacon…

News
Cite
Share

-4 Doethineb yr Archddiacon Evans. SAESNEG TAN YR HET GORYN IIIR. Wrth siarad yn nglyn a'r arddangosfa dri- diwrnod a. gynhelid yn Llandudno tan nawdd (Jymdeithas y Diwydianau Cymreig, medd "Y Brython," dywedodd yr Archddiacon Evans bethau plaen ao amheuthyn tebyg i'r liya a gan),yIl 1—Y dylai'r Cymry noddi nwyddau eu g" lad ou hunain, ac nid helcyd i bobnuin draw ac ma. ain eu bwyd, eu dillad, a'u dod- rcfji. 2 C'wHydd i Gymry'r De am eu gwaith yn hoetian cy bel led a Bristol a Liundam I siopa a gwario'r arian a enillwyd gartre. 3— wilydd i Gymry'r Gogledd hwythau am bscio beunydd a byth i Gaer a Lerpwl am 00 popeth a gronyn o chv arno. 4—Pam y rhaid i Gymry fynd am cu linseys a'u gwlanen a'u 'sanau i Halifax a Brad- ford, tra'r mvyddau i'w cael yn ddiguro yn eu gwiad hwy eu hunain? 5—Ac y mae yn Nghymru, ebe'r Archddiacon un diwylliant ey mewn mawr bervgl o ddiflanu—sef yr iaith Gymraeg. "ROf:dJ t-f newydd fod o amgylch y '•stondins" y diwrnod hwnw, a phan y gofynodd bris- iau'r nwyddau yn Gymracg i'r rhesi tlws- rianedd a warchodent y stondins, nis c.haf- odd haner dwsin ohonynt i'w ddeall yn iaith ei fam, er fod het goryn-liir am ei Venau bod yg un.

Marwolaeth "Ffestinfab."

[No title]

Llith Die Jones.

- Cloch Eglwys Caerv/ys.

[No title]

DONDIO'R CRYDD.

AMDDIFFYN PECHOD.

C ALON-DYNER W CI I.

CYFIAWNDER.

DYLEDSWYDD YR EGLWYS.

GWROLDEB MORSOL.

Y CRYDD YN 'GETIIWR.

TRETIIU 11EN LANCIAU.

-SAFIO SAITII-A-CIIWECII.

PWY I'W TRETHU?

AWGRYM Y CRYDD.

--------Ffawd y Ferch o'r…

YSGOL GANOLRADD TREFFYNON.

Cymdeithas Ala won Gwerin…

Streic Gotwm.

Cynhadledd Bresbyteraidd.…

-J Digwyddiad Cyffrous ar…

"'-Hunanladdiad yn Dilyn Llofruddiaeth.

Dadgysylltiad yr Egiwys.

Bwrdd y LIenor

BLAENAU FFESTINIOG.

PENMACHNO A'R CWM.

Advertising

Advertising