Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

IAT EIN DARLLENWYR.

DIWEDD BLIVIDDYN.

tnmaenmawr a'i Hanes. -----Ii.

pENIkCHNO A'R CWM.I

I Llith Die Jones.

Cystadleuaeth y Twrci Tew.…

-ysa_vn.

BWGAN PENBONCAN.

TRI GWR DEWR.

News
Cite
Share

TRI GWR DEWR. Un garw am weled ysbrydion oedd Robin Bwgan. Yn wir, gwelai fwy o ysbrydion mewn noson nag a welai neb arall mewn blwyddyn. Wrth gwns, ni fyddai neb ond Twmi Huwis yn credu ei chwedlau, ac yr oedd Twmi yn haner hurt. Yn wir, credai y rhan fwyaf o'r pentrefwyr y byddai ax Robin fwy o ofn bwgan na neb pe gwelai un, ac yn ngweithdy Hari y teiliwr, un noe waith, pendorfynwyd clychryn tipyn arno. "Mae yn ddigon hawdd gwneud," ebo Bob Hyll. "Ydi," atebodd Hari, gan edrych yn graff ar Bob. "Wyt ti'n barod i fyn'd yno?" > "I b'le?" "I'r fynwent, wrth gwrs." "Pai bryd?" "Tua haner nos beno." Ysgydwodd Bob yn ei ddillad, a phoerodd. "P'aro nad ei di yno?" gofynai. "Bwgan ydi bwgan," ebe Hari, gan edrydh yn graffach ax Bob. '"Dwyt ti ddim mor glws dy hun," atebodd Bob, yn ffyriug. t "Paid a bod yn gas. Mi ddo i hefo ti at t" glawdd y fynwent, 06 leoi di." "O',r goira," ebe Bob, gan roi ochenaid o rydd- had. Yn y gornel yn gwrando ar y dda.u yn oynHunio yr oedd Twmi Huws. Yr oedd Twmi 4 yn hoff iawn o ysbrydion, ac nid oedd yn rhy hurt i ddeall mai yBbrydion oedd g-an Hari a Bob dan sylw. Mwy na hyny, yr oedd yn deall fod ysbryd yn y fynwent, a phenderfynodd fyned i'w weled. Yn mhen haner awr daeth. Robin i fewn gan eisfcedd yn 6WP ax y lkuwr. "Welis di yisbxyd be-no, Rabin?" gofynodd Haxi. "Do, y oena mwya' barus welie 1 'rioed." "Bar us?" I Ila, barue." "Be nath o?" "Wel, mi ddoth ata. i, ac efora fo: 'Fi'n oer, chi oot,' a ffwr a fo a nghot i yn ei law. Rhaid i ti neyd cot newydd i mi, RaTi. Mi dala i ein Y Dolig." "Hidia befo y got 'rwan," ebe Hari. ""Rydm i yn meddwl na welis di ddim bwgan erioed yn dy fywyd, Robin." "Wyt ti, wir?" ebe Robin, gan godi oddiar y Uawr. "Ydw, a mwy na hyna., 'rydw i yn gwybod dy fod ti yn rhy galon feddal i wyneiba un." "Wyt ti yn meddwl mai rhyw hen frat fel ciidi ydw i, dwad?" "Ydw, 'rydw i yn meddwl dry fod ti'n fwy o frat na. fi, ac i dd=goa fy mod i o ddifri, 'rydw i yn barod i roi cot i ti as ei di i'r fynwent yus heno, a d'od allan oddiyrra. heb ddychryn." Crafodd Pabin ei ben. "Pryd aroat ti eieio i mi fyn'd ?" "Tua baner nos he no." Oafodd Hobin ei hen fwy byth. 'Rwvt ti'n gpeadwr hwyx iawn," meddai. "Gora bo bwyra." "Ond mi fydda i yn myn'd i ngwely bob noa am now o'r gloch." "'Rydw. i yn gwel'd. fod arnat ti of. Dvdi fy iechyd i ddim yn rhyw dda iawn, ond rydw 1 yn barod i fyn'd am un waith riae 1 ti gael gwaith i gega." Oddeutu haner awr wedi unarddeg y nopwaith bono yr oedd Bob Hyll vn ceisio lap cyrf.-c, am dano yn y Cwt glo, rhag i'w fam ♦ i weled. Yn edrych arno yn ofalus, a chvda peth fjndod yr oedd Jacko mwnci oedd Bob wedi ei gael pill arunot fordcithiau, oherwydd llongwr oedd wrth ei alwedigaeth. wrTjf 7- ae'-b Bob allan o'r cwt tio. a J&cko nr^K €1 ,7r oedd y nawnci wedi chwilio W R?Tn ,arn ddcrnyn o lian i wisgo am dano .ii- OD,d yn otfer; a phan aeth allan gw„odd i ar -v yn ddiarwvbod 'f ?b gafaclodd yn un o honynt, ac vma-ith dg ef 1 w rhoi am dano. Orje gafodd, aa nid oedd yn ha.wdd iav.n iddo Hu. wJ^Jdano^y11 yn briodol. L<odd bynag, im ei wW (f° r trWy y brojfhiau am ex wddf, a rhedodd ar ol Bdb. fvnw<J? tPT' YF °«Jd Bob yn y iynwont a Jacko wrth ei eodlau. Wrth gwrs wedi,gwc;ed Jacko oherwydd yr oedd y mwnci yn rhy of a] us i hyny. a/SSB?b ,tu i un °'r beddau, Tlo.vf ° Jacko tu ol i un arall. Crynai ^a11 ddychryn, a chrynai Jacko gan anwyd ond arosasant yno am haner awr. ed hvd ^a^S^!iei0dd Bob ddau ^yn yn cerdd- f Jn 1 o" un araJ1 y° <i'od i mewn ej, Caf^ ar un waith mai Robin Bwgan oedd yr olaf, a cheieiai fadniwl oedd ar Robin gymaint o ofn ag oedd arno ef. Ond texmlai fod yn rhaid iddo wneud ei waith D€rUJj J?11 wrthrycb gwawd Hari am ei oes. Uoidodd yn araf gan fyned at Rotbin. Cododd g^nu 30 a&th ei ol baxhau i "Pwy wyt ti?" gofynodd Bob, pan ddaeth at Robin, yr hwn oodd a'i gefn ato. Gydag ysgrech ofnadwy disgynodd Robm ar lawr, a dyna lie bn yn cicio am fun-ud neu ddau ao^Ith °'r fy"went am ei & « ol, a Jacko ar ei cm odSw'H weHy ddau yn ^bodeg gwaedd- odd Iwmi Huws, yr hwn oedd wedi mwvnhau ei hun yn arddench^g, yr odir arall i'r cla^ddT Hwi, bwga.n bach; dal bwg-an mawr." crSd^ j ln oi> a pban welodd y a oedd wxth ei eodlau, yi gxrchodd fwy na hyd yn nod Robin, a neidiodd ,a yn swatio yno gin 1 h £ ? J.aC'k° befyd, ac yn union ax ddau araD a'r BTMJbS I T.JlWrdd «■ o] Bob fel dyn 5» ««w» bA1 Tfnioddu^n, Hari, na Bob am ysbryd efwdrT'a bu agos 1 j^k° R. H. W.

LLANDDULAS.---C

G0RM0D 0 LAUDANUM.

GORMOD 0 ARHOLIADAU.

LLADD CADBEN 0 FELINHELI-

CYNGHAWS YN ERBYN CORPHORAETH-

-Y DDEDDF A'R EFENGYL.

,_egr. I44 MLYNEDD YN ygr,

Advertising