Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

IAT EIN DARLLENWYR.

DIWEDD BLIVIDDYN.

tnmaenmawr a'i Hanes. -----Ii.

pENIkCHNO A'R CWM.I

I Llith Die Jones.

Cystadleuaeth y Twrci Tew.…

-ysa_vn.

BWGAN PENBONCAN.

News
Cite
Share

BWGAN PENBONCAN. Testyn yr ymddiddan yn ngweithdy Shon Will am, y crydd, ydoedd. ysbryd ion. Amrywiai bairnau o anghredmiaeth gudarn hyd at ffydd blentynaidd. "Dychymyg ydi'r cwbwl," meddai Twm Pyrs, yn wawdJyd. "'Dyw dyn o 'garnaii liens' byth yn gweid ysbrydion. Welis i ddim 'rioed nad allwn i roi cyfri am dano." 'Oes gen ti 'chvdig o 'goman sens' i spario, ynal cr°diniwr, yn sychlyd. VeV Ned pari. y clochydd, "yx ydw ta' Os rta fu Beti, 'ngwraag gyi> L4w, Nod, torax i mewn un o'r anghredin- u^' ma<;11 i ti gladdu'r hen stori yna, bellach; doedd Bet moir ffond o hona ti ac y to afta hi yji jmwelad a ti." r awiiyaur rr ymddidd'aix gymeryd y owjb uchod ydoedd lledaeniad ystori fod rhywbeth yn ymxld&ngoe ere xiosweithiau beilach yn Penbonc- *nU T n Vtllyn adfei!iedig a &afai mewn lie anghyabell ar gwr tir y fferam. Gweleai Cadi, a'i dau ei hun. Ben- 8"^ ^w fu hyn i Cadi, ac i'w meie- g^n^th Oadi'n fwy oartr^ol yn oriau r Ijwyr. Robin, y cwningrwr, hefyd, yd- oedd wedx gwe ed riywboth; ond nid oedd di- weiedigaethau Rohin: oyn- yrchid ihwy. fel rheol. trim xa—n enol Dfy^ un °'-r °wmni pr<^ enol, wedi ex weled. Nte goUid anwybyddu tyet- 6i crfnfid "lz te°" penderfynwyd, ar gynygiad iddynt oil, oddigerth y £$dd, i setlo t lit r i P<2n,boncan un noson Dob un fi i C-Vch^'ynwyd tua deg o'r gkoh, erfyn gajiddo, xhai fFyn, eraill big- V'U PMW' a ^th<e « « anSL"b Sae'tu Wa'" ob" ™ °'rj \yd y brif-ffordd, am oddeu- trogSd J1"') "T Cy^zeddWyd oarufa, arweiniax trosodd x lwybr. Hon oedd y fiordd gyntaf x fod y llwybr yn gul, clawdd un oDhr a wlyh yr ochr aral1, rhaid ocdd. i'x fintai gerdded Yr, rhong kengl. Achlyrurodd hyn both ddadlsu, ynrhong neb yn Achlysurodd yr anrhydedd. 0 flaenori. penclerfynwyd mci Twm Pyrs oedd mdwrol arferai Twm LgyJ SJuld^ddo fu'n ,nrwydr Watea-loo). Ymdyn^. hedodd Twm y oaffai hon wron Waterbo S- L T n)OW"ilodd byth nxwy. D r i n g<xld yg, i5nS £ i^gd*ar ? swed,i'u *'w oy-udai l1Ielb, c*l "C- 'hId, b-Ys" -b.,i Dio Pei, gan ffugio oau ei etSgid tu 01 iddynt sSJ,ed iy- hun' Pic'" atebai un o'r boys. blSf -^T 1C y^ nghylch "Tad 1 1 » T^ulu mawr 1 w cynal." leulur Brown Cow ?" gofynai rhy who. odd'v^di^^1^6111 Daiydd y« ail, a lleol- SweT olddttf eU UnaJn (1<Jl^foi- Cwmnx ta^vel oeddynt yn awr, er yn Uygaid a chlustiau Disgynodd llvgaid Twm ar wrthrych evmud- «afS/ ffwryrfx. Angholxodd ei "goman Bene," a eafodd yn sydyn, gyda'r canlyniad naturiol i'w dddynwyr dd'od i wrthdarawiad a'u gdydd i^fyS 06 311 trcn nwyd<iau pan saif y pairl Yn anffodus, aet?i blaen gwn Wil Peter i boced gwa^god Shon Luce, al i agosrwydd nf 'S.f 0 ■feddianai Slion ax y pryd v^ffh d^yne] shon'06 yn gwol; ;,a yn neillduol ei fygvthiad Lrdttb mrd 1 sySyrddiad a Wit Pejdwclx a lolian, lads," obai Dafydd. Gyda r gair dyma nad anaearol o'r tu draw un ^Ch" Mu*Wil y glo oedd yno £ enZ w<,lo<ti T™)- r i'w^u^S11!0^^ ^Wil y elo am adael Vn fvul gr-gi-wy^ro," ebai llaig crynedig Fodd bynag, aethant yn mlaen nes cvrWdrl r gievaL ys mraich Wil Peter, nes achosi i galon Wil ddisgyn i'w etsgid. "Bbo sy' 'na?" sibrydai y lleill. "Glywoh chi'r twrw 'na?" ebai Dafydd, dra- chefn, mewn llais ofnue. Ac yn sicr ddigon clyweant swn megys cad- wynau heiyrn yn cael eu hygwyd "D-.defaid," ebai Twm, yn grynodig. "D-defa.id yn ysgwyd 'chains, cbe Shon, yn wawdlyd. Rydw i'n cynyg fod Wil Peter yn myn'd yna. ■beio gwn," meddai rhywixn. Llawn mor xesymol fuasai dkgwyl i Wil druan fyned am dro i'r lleuad yn y 'stad ynddi ar y pryd. lm,r. fi'r gwn," ebai Dafydd. bawib'^aoent aeth yr ergyd i- an, er dyclirvn o'r fath iwyat axs mewn atebiad claciv wyneb iad yn mur" y bvrthym-*x ymddang'js riiewri agor- tan, ac y6gyrnygal y dadc-,ohial y lljgvr.d megys "Nefoedd fav.r!" gwaeddai d> Waterloo, a chan daflu ei bigffo.'ch t>&^awron clawdd. a. chyn pen ychydig o eiliadau 'roeux. lied cae xhyngddo a'r ''wyneb. Yr oedd Die Peri yn ail da, ond bu agog i blant goi". eu tad 11 tl'«u'"u. eu cynhalydd trwy i Die gyixiytsgu ei hunan fyny a gwifren bigog ar ben yr ail eaawdd. Acth Wil Poter &'r lleill heit'io iddo fel ojrwynt, he6 dalu y eylw lloiaf i'w waesdiiiadau, oni daeth gwa.rodigath iddo yn mt'treon Daf- J Bore darnoeth deuwyd o hyd i ddwy ffon, tair pigfforch, a gwn, ac heb fod nepeil oddiwrthynt rwdan, yn ffurf gwyneb dynol. Er defxiyddio pob moddion hysbyBebol, ni hawhwyd yr un o honynt. Nid y rnddangosodd bwgan Penboncan byth wed'yn, a.'r gred gyffredinol ydyw y gallaeai Shon Wiliam, y crydd, a Dafydd egluro llawer ar y niater pe dewisent. Mae Cadi'r fferajn yn parhau i gaxu'r goleuni yn fwy n.a'r tywyliwch. A. B.

TRI GWR DEWR.

LLANDDULAS.---C

G0RM0D 0 LAUDANUM.

GORMOD 0 ARHOLIADAU.

LLADD CADBEN 0 FELINHELI-

CYNGHAWS YN ERBYN CORPHORAETH-

-Y DDEDDF A'R EFENGYL.

,_egr. I44 MLYNEDD YN ygr,

Advertising