Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

IAT EIN DARLLENWYR.

DIWEDD BLIVIDDYN.

tnmaenmawr a'i Hanes. -----Ii.

pENIkCHNO A'R CWM.I

I Llith Die Jones.

Cystadleuaeth y Twrci Tew.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Cystadleuaeth y Twrci Tew. YSTRAEON AM YSBRYD. p ran iiier an anawdd y mae'r cynyrchion a d,laeth i law yn era boddhaoL Nid annymunol oeud darllen pob un er fod gradlau helaeth o wahaniaeta rhyngddynt, ond teimlem yn dra ysbrydol, a hyderwn na bydd i'r un ysbryd ein tbrlu ar ol rhodai dyfarniad mor gydwJ- bodo! ag y gailem Wele ein sylwadau ar boh un fel y darilenem hwy, ac nid yn ol gra,ddau eu tellyngdod:- 1 V\ AE1H 1WY.—Chwedl dda a naturiol, yn nael ei hidrodd yn syrnJ, ond Jiid yw yn gyru lasiau drwy'r corph nag yn peri i'r gwallt seiyJi, ao y mae n diweddu yn rhy ddof. _2—EIRIANWEN.—Dyma'r "ias" wedi ded wrth ddarilen hon, a tneimlir helyd fod yma dynerwen yr hwn wrth ei gy6yllLu a'r ai^wyd, sydd yn Jlethol yn iniozi. Aiae'r chwedl yn cyrhaeud cyfwng ac eithafbwynt, ac er iod am- bell nam ar y niyllegiant y mae'r btori yn mcdiu gra<idau J.elaeth o deilyngdod. 3-CARN blADRYIN.L)iiiyg y j fW ^orfanylu. Dysged grynhoi. Mae ganddo ddefnyddiau campus, a gellid llunio stori dda o r manylion. Ysgrilena yn lied ddifrychau ond nid yw wedi llwyddo i fleru ein gwaed, ALLW D.—Delnyddiau da ac u d;.n gys- god simnai fawr mewn cwmni nid hawdd fyddai l-ar.°! a'' ciiwedionydd na "Mallwyd." Ei ard dull lenyddol sydd ddiffygiol—nid yw'n ddigon byw a ciiyffrous. Mae ilawer ohwedl d<1a. yn yinddajigos yn ddifywyd iawn mewn argrap.i oer, a dyma engraipht o hyny. 5-NICHOLAS.-Dyma chwedl dra chyffrous, ond y mae y rhan gyntaf yn rhy anigylchog a dibwynt. Mae "Niciiolas" yn ddaylunydd byw ,C\, u ar goiygieyclld a gyliwyna yn creu graod- au 0 ofn, yr hyn sydd axxhebgor oiiwedl dda am ysbryd. "GLASGOED.—-Dyma un fedd gamp ar wneud a dweyd stori—ceir yn ei chwedl yr elf en fr'f|v- a pban fo'r teimlad hwnw yn ei eithafbwynt mear drawsgyweirio yn wych. 0 raix defnydd a. dawn chwedleuwr gwych yw hwn. CAIfe.- Prin yw'r defnyddiau, ac nid oes nemawr bwynt na grym yn y stori. Mae'r penawd 'Chwareu Ysbryd" yn diimto yr hyn a ddisgwylir mewn chwedl dda. ^R-H.W.—Ceir graen llenyddol a.medr hanes- ^R-H.W.—Ceir graen llenyddol a.medr hanes- yd yn y chwedl hon, ond er yn cynllunio yn dda ac yn adroJd yn ddoniol y mae'r defnydd- iau yn Jled brin a'r effaith ar y diwedd yn pallu. Gallai dychymyg mor nwyfus a Honor mor wych lunio amgenach chwedl pe "yn ei figwrn." t j • Blerywr ysgrit* adistvyn yw yrnddang- osiad y chwedl hen, ond ar ol llawer o drafferth llwydawyd 1 w darllen, ac y mae ynddi lawer o ragonaeth. Ceir yma gyfuniad o dynerweh a graddan o arswyd, ac fe haeddai chwedl mor dda ddiwyg harddach. 10-O. R.T.—Domol a da yw'r oh wedi, ond nid diwall yr laith. Tuedda yntau i orfanylu. Bu- asai trafferthu mxy wrth ddiweddu yn 'chwan- egu llawej ct yr effaith. „ j P,ltyr J,uasai gwrando yr ymgeisydd 11 adrodd ei chwedl, ond lied ddiflas yw ei darllen. Gresyn na chawsai lenor da i wisgo ei H?fn7nun''S y maent yn ddyddoroliawn. 12-HEDYDD MILWYN.—Chwedl dda, ond y ddawn x w hadrodd yn ddiffygiol. I ragori a"defn|ddk.^eUi fhald Cael dawn yn °&ystal vn13^?ff~St°ri i0r ddifyr yn cacJ ei hadrodd [ ond yn cyffrt)i er hyny. Mae'r eithafbwynt yn dra chwerthinllyd. 14 UN 0 R WYRION.—Dyma chwedl dra ofhyffrou3 yn cael ei hadrodd yn naturiol ac heb SlST- Haedda 16 yn y „f1&—?EN LANC.— Braidd yn hir-wvntog yw mae f.anddo chwedl worth ei hadrodd, 1 i wrVn|fa 'g^n0Ut| hyn? yn ddeheuig. ij. r donjola.f o'r oil—mae ganddo ddawn dchamheuol i adrodd stori. Brau yw'r oefnyddiau ond y mae wedi gwau o honync chwedl nodedig o ddifyr. ym h}-?TK M'H' Hanes di gyffro yn cael ei adrodd heb fawr o gamp. Div.-yllied y ge!f o ysgrifena yW-VSRRVny mae'n ymgeisydd addawol. oJd "n K~' ni 11 h 1 edn Seisnig ddanfnn- o.d el. Dxolch am dano, ond prin y trail ddis- ceinioffWrC1'R!W T a- ^Phlely" re d Jny-' heD WaJch a rawy o ddi- siwl ° yn el gorPws a i danfonodd, bid WaethgPwv0\?" 7 ^stadleuaeth ydynt eiddo » wr • y> X, R.H.W.. EJ TTn or Wynon, Hen Lane, A.B., a Glasgoed Anfonwyd pigion vr ornest i gymrawd llengar ai d iyfarniad yw mai "Glasgoed" sydd i glel nodw^i gJda chanrao]^h uchel i'r lleiU a

-ysa_vn.

BWGAN PENBONCAN.

TRI GWR DEWR.

LLANDDULAS.---C

G0RM0D 0 LAUDANUM.

GORMOD 0 ARHOLIADAU.

LLADD CADBEN 0 FELINHELI-

CYNGHAWS YN ERBYN CORPHORAETH-

-Y DDEDDF A'R EFENGYL.

,_egr. I44 MLYNEDD YN ygr,

Advertising