Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

IAT EIN DARLLENWYR.

DIWEDD BLIVIDDYN.

tnmaenmawr a'i Hanes. -----Ii.

pENIkCHNO A'R CWM.I

I Llith Die Jones.

News
Cite
Share

I Llith Die Jones. We!. • dyma ni wedi cyraedd y gwylia. Mae yr awyx yn iiawn o hogla twrcis a gwyddau yn cael eu rhostio, ein byrddau vn llawn o blum pwdings, mince, pies, a chanoedd o ddanteithion ire us. Mae r celyn wedi cael ei hongian ar y waliau, yn y canwyllbrenau pres, ac ar y silit- pen-tan. Mae cardiau Nadolig hefo dymun- xadau Jawon wedi cael eu nnstin :1, fjørhvn byn hyn. a mi rydach chi oil wedi rhoi e-oreu L j m /r holidays. Pawb ond y fx a'r goiygydd. Am danom ni ein dau, nid ydym yn gadael hyd yn nod i'r gwyliau ymyraeth. a'n sel ar ei3h rhan chwi, y darllenwyr. Felly, i"fe yn rhaid 1 mi fynd yn mlaen hefo fy llith tci pe tasa na ddnn Nadolig na Boyuig Day, dim rhcxidion i'w danfon, d:m biliau i'w setlo, a dim diffyg treuhad i'w wynebu. Ond mae yn anhawdd iawn cadw yr hen Dad Nadolip aljan o 11 meddyli&u yn hollol er cymaint yr ydym yn y;iidr*-eku cyflawni ein dyledswvddau BOXING DAY. DylM. ni w di troi cion cefnuu ar ddydd Nadohg ao wedi cyrhaedd y dydd rhyfedd hwnw a elir yn "Boxing Day." Mi rydwi yn methu dir- nad pam y bedydchwyd y dydd yn Boxing Day, yr hwn 01 gyfieithu a olygir "Diwrnod Boxic," ^eu, 1 fod yn fwy majiwi, "Diwrnod Ymladd." Pe bua^wa 1 wedi bod yn mwynhau fy hun fel Utiai o honoch chi y diwrnod cynt, mi rydw i yn sicr na faswn i ddim mewn hwyl i ymladd, Xi n 1 ddyrnu na boxio neb y dydd yma. Na, im faswi: 1 yn ffeindio rhyw ddiwrnod gwell a mwy cyiaddas i syrthio allan hefo fy nghyfeillion, ac i ioi cweir i fy nghelynion jia'r diwrnod ar o] boa yn bwyta yr wydd a'r plum pwdin. Ond fel yna mao hi hefo'r Saeson. Ma nhw bob amser bron am wneud petha. o chwithig. Gadawn iddy nhw boxio faint fyna nhw yn Lloegr, ond cadwn ni at ein eisteddfod au a'n cyfarfodydd pregethu, sydd yn sicr o fod yn well ffisig at diffyg treuliad na bocsio ein gilydd. DIGWYDDIAD Y TYMHOR. rel y dywcdais yn fy llith yr wythncs ddi- weddd, mi fu'm mewn concert arall yn y Junc- tion. Fasach yn medctwl mai y Junction ydi yr unig le am concerts, wrth fy mod i wedi bod mewn dau o jionyn nhw mor agos i'w gilydd; ond y gwir am dani hi oedd fy mod i wedi rhoi fy addewid i Mistar Tomos Morgan yr awn i wrandaw o yn chwareu y ffidil mawr. Ni ddy- wedodd Mistar Morgan wrtha i He roedd y con- cert yn cael ei gynal, na dim arall, ond fod o yn chwar-?u y ffidil mewn concert yn y Junction. Mi fyddai i bob amser yn treio cadw ax delerau da hefo pobol y cwrt bach, yn enwedig yr amser yma o'r flwyddyn, ac yn hytrach na digio Mistar Morgan sydd yn gofalu am fusnes y cwrt bach yn Nghonwy mi eis dros- odd i'r Junction Wel, y peth cyntai ar ol cyrhaedd yno a dymuno gwyliau llawen i Mistar Wynne a Mistar Cashznan ar y platform, au ys- gwyd Haw hefo fy hen gyfaill, Mistar Jones yn y box-office, o. dd myn'd i chwilio am y concert. To3 i chi mi ddoi, ar draws poster mawr meiyn, a dyma fi yn dechreu darllen y ilythyrenau breis- ior', "The Event of tiie Season/' oedd ar dop y I p«>ter. Wel. mae yn rhaid mai dyna ydi ,11. Town Hall newydd y Junction fu Mistar Tomos Owen yn son gymaint am dani, a ffwrdd a li i chwilio am y lie. a elw;'r yn "Event of the ^ja son," ond er mawr syndod ni wyddai neb ddim by,h a.m y fath le yn y Junction. Wedi cerdded yn ol ac yn mlaen am amser maith, cyfarfydd ais Mistar Willias, yr yvsgolfeistr, a dyma fi yn gofvn iddo f o wydda £ 0 lie roedd ystafsJl a elwir yn "Event of the Reason" yn y Junction. Dyma fo yn dechreu chwerthin, ac yn esbonio mfij y Gymra- g am "Event of the Season oedd "Di- gwyddiad y tymhor," a mae yn 3ebyg mJli y concert oedda nhw y.n fuddiol wrth ddigwyddiad y tymhor. Tybed mai y concert yma oedd yr unig beth a ddigwyddodd yn y Junction v tVlTI- f CS"-4, *;■ v am V Eis vn ol tua'r hen Junctic.11 x gael golwg ara.: a-- y poster mawr melyn, a'r peth nesaf ddar- fltr ais oedd "Caersalem C.M." Caersalem, mi dybiais. oedd enw y capel He byddai vn casl ei gvnal, ac mao yn debys fod y Lyth ? r M vn s°fvll am Capel Methodus. Felly S ™SfohSioim C«tsJem. oapel Mothcte oni ipm WMrddj"v"dodS Mbto Wynne wrth. i Horeb oedd nw ei gapel o. Dywedodd David A/r m'o mai reewylfa oedd enw y capel Wda fo yn myn'd, a mi ddywedodd Tomos Hughes (y signalman) mai Pensarn oedd enw yr unig gapel Methodic wydda fo am dano fo yn I Tunction Wir i chi mi rooddwn x yn d^h- yJZm mjn'^hefyd'onibai fy mod vjedi ^iHolrdliirhL' on^cefais hyd Hj W barelHEB^DDECHREu'ADEILADU ETO. Toe i chi cyfarfyddais Ilarry Priteliard, y twr^'r teilxwr, a dyma fi yn deyd fy »brwb wrtho fo Dywedodd Pritchard nad oedd capel Sa^alem ddim wedi cael ei fildio eto, ond max dvna vr etiw oedd i fod ar gapel newydd J Methodistiaid F^ly6^ l^ddaiyn rhaid aros am un dwy flynedd blth bynlg cyn cynal concert yn nghapel Caer- salem Wei, wel, mi roeddw.n bob amser yn gwybod fod bobol y Junction yn rhax blaenlkw iawn ond ddarfu mi enoed feddwl fod nhw mor flaen'llaw a chyhoeddi concert mewn capel cyn d<Ei<rtua^r station gan feddwl myn'd adref i aros id dvn nh ,v fildio v capel a chan^benderf ynu y bvddai yn rhaid i Mistar Tomos Morgan dalu y « fW' am ddwad a mi i'r Junction ddwy flyn- JONES, A.S. •*7n y station evfftrfyddaia Mistar AS ao wedi cael sgwrs hefo fo am I>dadgy- 3 -n: «=+ a Thv vr Arglwyddi, a petha wh* el yna, dvwedodd f ed o wedi addo bod yn anTvehydig o funuda, gan fod o B^'naen^wr. Mistax JcneT Tvdan n^w ddim wedi dechreu bJdio y ranel eto" Mi ellwch chi fyn'd yn eich blaen 1 OS dowch chi yn 01 yn mhon dwy flym,dd feallai y bydd y capel Jones arri gymeryd ^nghynghor, a mynodd ffeindio aUan Srosto ei-hU>'wrEmewnUc?peinW nghnno'l cae, ae oleum mawr ^T caPel ^ote^ dealiaia mai ^apel y'taiJn oeddT^l He ro^dd y concert vn cael ei gynal, ac amcan y concert oedd tno nrw i fildio capel Caersalem Prif ddynion y symudiad oeddynt :-Mistar WilHarr^ oCoi; Jame3 Davies, Y Glo; Garmon Tlo- bs > ^wybT Wel i chi, aethum 1 mewn 1 r witci » "J Mi=tAr William Jones yn dechreu siarad. Mi roedd o yn deyd wrth y gynulleidfa fod oerddor- Sth yn tarddu o'r Gymraeg, neu fod Cymraeg kith gerddorol. Wir, mi roedd o yn s^rad yn Sit dda, ac yn trin ei bwnc yn ddestlus dros ban ond ar ol ei araeth gadawodd waith y oad- eirv'dd i'r Parch Gwynedd Roberts ao aeth 1 Benmaenmawr. Cawaom ddeuawd ar y ber- do^K gan bUsmon y Junction a Mr StMtf a chwareu reit dda ddaru nhw hSd MisUr Arthur Davies, Cefnmawr, aa im reit dda amryw o ganeu- ^ngyi llais baritone er fod pobol y capeT^w- vdd wedi ei roi o i lawr ar y poster fel tenor. Mistax David Ellie, Cefnmawr, oedd y cantwr ar- Ju MiSedd yjitau wedi oael ei roi 1 lawr fel u v ^oeter, ond tenor oedd o yn ganu, baritone ar J o Hughes, oedd yn eistedd a mi ddywedodd J.K. Hug y bri{ den. wrth fy ochr 1, Gogledd Cymru. Ond drS^To^^newydd am greu demors a'r tenors yn bantonee. tones yn decnors, JJgTAR ^0RGAN. Wel wedi hir ymaros dyma Mistar Tomos Wei, weai x j Uwyfan yn y set y„ d"4Kib^«»oilif.j. 0. mi roedd Tr boll gynulleidfa wedi oael eu pleeio hefo "Ardderchoe, meddai un; "Encore," meddax y llall, a mi fu rhaid iddiyn ,ch^^rdrT r a. thrachefn. M1 ddywedodd Mistar J. K. Hutrhes yn ddxstaw yn fy nghlust mai lud Ton v Wei'' nac "Aberyetwyth' oodd y band yn cl wareu ond rhyw fiwsig i ddawnsio Mae n &,g i mi d(JwLyd yn y fan ynia, os oedd y band yn chwnreu mrwsig dawnsio -r.,td aeth neb in V irvnulleidfa yn mlaen i ddawnsio. # ^awsorti ganeuon gan Miss Annie Pritchard ao ftdroddiaudau ca.mpus gan Mair T^awrth. Ar y cyfan oaw&om goncert dyddorol iawn, ond dy- munaf i'r brodyr fod yn fwy gofalus pen yn tynn poster allan y tro nesaf.rhag fy nghanaarwam i DIC JONES.

Cystadleuaeth y Twrci Tew.…

-ysa_vn.

BWGAN PENBONCAN.

TRI GWR DEWR.

LLANDDULAS.---C

G0RM0D 0 LAUDANUM.

GORMOD 0 ARHOLIADAU.

LLADD CADBEN 0 FELINHELI-

CYNGHAWS YN ERBYN CORPHORAETH-

-Y DDEDDF A'R EFENGYL.

,_egr. I44 MLYNEDD YN ygr,

Advertising