Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

.4Ø -I .Y., R A D R A N G Y M RE I G '0 "i' If! ESTYNIAD AMSER I YMGEISWYR. LIMERIC NEU BENILLION LLYMRIG CYMRAEG LIMERIC GYMRAEG BOLLOTEN yn ddi-ddadl yw'r fwyaf a'r bennaf o bob Limeric. RHODDIR Cannoedd a Miloedd o Bunau o WERTH ARIAN MEWN GWOBRAU. MEGYS PIANOS, ORGANAU, DODREFN A CHELFI, BEISiCLS, MASHINS GWNIO, Oriaduron Aur ac Arian, Pob math ar Gyflyll a Ffyrc a Llwyau, Modrwyau, &c., &c. Wele'n canlyn amodau'r Gystadleuaeth fawr hon :— Torrwch allan linellau'r Pennill Llymrig Anor- fien a welir wedi eu hargraffu yn y Torron isod. Y.pa, odditanynt, ac yn y lie sydd wedi ei adael ar gyfer hynny, ysgrifennwch yn eglur mewn inc y llinell sy'n ymddangos i chwi yn oreu a chym- bwypf i ortfen y Limericyn gywir. Gyda'r pennill, wrlh ei anfon, amgauwch Bostal Order am Ohwe'cheiniog (dim Stampiau), wedi ei wneud yn daladwy i J. BOLLOTEN, a cbroeswch ef 44 and Co." Y cyfeiriad yw NUMERIC," J. BOLLOTEN, BANOOR. Gellir anfon i'r Gystadleuaeth y nifer a fynner obygion gyda'r un Torron, end rhaid aslon Et'al Order am Chwe'cheiniog ar gyfer pob Uinell wabanol a anfonir i mewn. Rhennir tair Than o bedair o'r holl swm a dderbynlr yn werth gwobrau i'r chwech ymgeis- ydd buddugol cyntaf. Rhoddir y bedwaredd ran arall fydd yng ngweddill yn wobrau llai i'r 25 nesaf. Ystyrir a beirniedir pob cynbygiad yo dra gofalus gan yr Awdures a'r Farddones Gymreig enwog, GWYNETH VAUGHAN, a rhaid i'w dyfarniad gael ei dderbyn yn derfynol. Bydd i'r Ymgeiswyr buddugol gael dewis eu gwobrau o'r rhestr uchod. Gwarentir cyflawn werth, ac yn yr amser penodol anfonir y wobr a ddewisir, yn rhad, a'r cludiad wedi ei dalu. TORRON PENNILL LLYMRIG CYMRAEO BOLLOTEN. Mae pobl Caer Dydd wrth eu bodd, A phobl Caer Gybi'r un modd, — Bolloten yw'r dyn A rydd i bob un Enw. Cyfeiriad Dyddiad Cyhoeddir enwau y cystadleuWyr buddugol yn y rhifyn o'r papur hwn am yr wythnos yn terfynu ,;Hydref igeg. Dylid anfon y llinellau ar unwaith er mwyn rhoi chwareu teg i bawb. ond dim hwyrach na Hydref I2ed. I m Nid yw'r beirniad am i'w gwaith gael ei daflu *gyd i ychydig ddyddiau diweddaf y Gystadleu- aeth. Taer erfynir ar bob ymgeiswyr anfon eu Ilin- eUau i mewn cyn gynted byth ag y bo modd. I.V. SAUCE IS HELPFUL IN BOTH WAYS- IT PROMOTES APPETITE, AND ASSISTS DIGESTION. PURNELL, WEBB & CO., LTD., BRISTOL. FOR y HIGH-GLASS & BOOTS SHOES Of EBg!i&h and Foreign ./?-?. Manufacture, .?'r ?3 Perfect in Design ./?t<? .?? Shape and F't./?? ./? ?ONE CAN ./?9??? ?"? EQUAL?? ??OLE AGENTS ???? in Colwyn Bay for the ?? ?!?* .?? ??? Ceiebrated "K" /?'/ ??" LOTU& and QUEEN BOOTS & SHOES. fa- — ? RHYL??, ? AVUC M)no SUSSEX STREET. —— AMERICAN STOVES. _z Save Half your Coals and Cure your Smoky Chimneys. Send for CATALOGUE (free) of Stoves to burn Coal, Coke, Wood, Oil, idas. &c. Farmers' Boilers, Bath Geysers and Hot Water Annn.r»t.na Mention the Pioneer WM. POOR-fi-õõ:, American Stove stores. 52, QUEEN VICTORIA ST., LONDON, EC, PERFECT M E D 16 1 N E. 'X or Indigestion, Anoemia, Liver Complailit (FB usness, JOHNSON'S CHINESE PILLS, 'e r box, are the hest. For Blood Poison In,fla-mmation, Varicose Veins, ETYSiPCIaS. Baa Legs, JOHN SON'S X X OILS, 1/14, 2/3, isa cure. Advice free. JOHNSON BTOgzl? Z eases Spscialists,WirincHill,cr we. e

AT EIN DABLLENWYR.

GWYL GYMREIG GOFIADWY.

--___--------GALWAD I WEINIDOG.

YN WAEL YN GLYNLLIFON.

Rhwng Dau Lain y Siswrn. ----

Advertising

Nodion o Glip y Gop.

[No title]

[No title]

ICyhuddiad o Fygwth Cyd,Efrydydd.

Y Ddirprwyaeth Eglwysig.

Cyhuddo Merch i Weinidog o…

Buwch yu Anafu Dyn.

Y BARDD FEL A.S.

Newyddion Dyddorol. ---

Advertising

--Y Ddirprwyaeth Eglwysig.

Etholiad Kirkdale.

Marwolaeth Cyn-A.S. Cymraeg.…

Ffawd Uandudno. ----

Trychineb yn Nhrefaldwyn.…

PENMACHNO A'R CWM.

HIRAETH.

P GYMDEITHASAU LLENYDDOL.