Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

-------------__------EISTEDDFOD…

News
Cite
Share

EISTEDDFOD GADEIRIOL GOSEN, BLAENCLYDACH. Gwener y Groglith, Ebrill 5, 1901. Beirniadaeth y Cyfansoddiadau. (Gan Nathan Wyn.) Marwolaeth y Dydd (60 llinell).—-Der- byniwyd 21 o gyfansodcliada-i ar y testyn prydferth a barddonol hwn. Cymerwn hwynt. fel y daethant i law, ac nid yn 01 eu teilyngdod. Maent wedi eu harwydd- enwi: —Gwanwr, Llwch y Llawr, Aurora, Anadl y Glyn, Mab y Wawr, Ishbosheth, Arsyllydd, Glan Ogwy, Gwawrddydd, If or, Llais Newydd-deb, Diddeall Lwydaidd Awen, Bugail, Adlef. Vir Doloris, Mab y Dydd, Min yr Hwyr, Cowper, Emerson, Prydydd Blin ar fin ei fedd, ac Hen Bererin byr eiriau. Anadl y Glyn.—Llinellau gweddol ddifai o ran cyfansoddiad, end prin y geilir dweyd eu bod ar y testyn. Mae'r awclwr yn canu i'r haul ffynonell goleuni, i'r dydd a'i am- gylchiadau; ac nid ar Farwolaeth y Dydd." Gwanwr.—Braidd yn anaddfed o ran syniadaeth, anhapus o ran cynllun, ac an- hylaw eu gweithiad allan. Emerson. -Pletho dd ef bymtheg o ben- illion syml a chwaethus ar "Farwolaeth y Dydd"; ac nid ar rhywbeth arall. Nid ydynt yn orfarddonol! Ceir ambell i od! aiier ganddo. Nid ydyw aur a dda'er yn odli, pe bae dda'er yn air o gwbi. Nis gwelsom ni hyd yn hyn, ddira a odla ag aur. Llwch y Llawr .-Llinellau naturiol a phrydferth ddigon. Synem wel'd y llytii- yren li yn faen tramgwydd i fardd mor fedrus. Glan Ogwy.—Cyfansoddiad da iawn, ond ei fod braidd yn oeraidd ac i fesur yn amddifad o'r tybiaethau bywiog hyny s'yn cyffwrdd ein teimlacl wrth eu darllen, Aurora.—Llinellau athronyddol, a llawn o feddylgarwoh ond nid mor llithrig ag y buasai ddymunol. Vir Doloris.—Llinellau cryfion ac aweu- yddol ar y testyn. Mwy o nerth nag o swyn a thlysni. Gwawrddydd.Llithrig, desgrifiadol, a gwir deilwng; ond yn amddifad o dan a beiddgarwch rhai o'r cystadleuwyr ereill; nid yw'n oeraidd chwaith. Min yr Hwyr.—Penillion tlysion a di- ymhongar, ac ynddynt fesur helaeth o deilyngdocl barddonol. Arsyllydd.—Tri-ugain llinell dcla, yn ddesgrifiad teg o Farwolaeth y Dydd ond, rhywsut, yr ydym yn teimlo eu bod yn amddifad o'r peth byw hwnw sydd yn ein tara,w, nes trydanu troell ein natur- iaeth wrth eu darllen1 nes ei gyru yn wen- ftlam! Bugail.Llawn o -naturioldeb, prudd- dyner, heb olion ymdrech i gyfansoddi arnynt. If or.—Llinellau canmoladwy iawn ar y cyfan; ond nid yw awen Itor yn ehedeg yn uchel, uchel. Ceidw hi dan lvu odraeth hefyd bob cam. Diddeall Lwydaidd Awen.—Cana yr ym- geisydd hwn yn dda iawn, yn ei ffordcl ei iiun ac ar ei destyn ei hun. Mae wedi piethu ei gerdd i Farwolaeth y Dydd Olaf! Tranc anian! Diwedd amser! Y dydd hwnw pan y bydd yr haul yn diffodd, y Iloer yn troi yn waed Y ddaear yn myned ar dan, a'i mwg yn esgyn i fyny lie bu y net serenog Canys daeth dydd mawr ei ddigter Ef, a phwy a ddichon sefyH iJ Fr dydd hwn y mae, ef wedi canu. Mab y Dydd.—Cyfansoddiad barddonol a gwir deilwng; ac yn mecldu llawer o bryd- terthwch. Didymus.—Llawer o syniadau tlysion wedi eu gweithio allan yn goeth a thrws- iadus ond nid mor danbaid a rhai "o'i gyd gystadleuwyr. Da, er hyny. Isbosheth.Cyfansodctiact tra phriodol, yn meddu llawer o yni a phrydrerthwet barddonal a nerth awen. Adief.-Co,ethedig a llawn o dlysni tyner, a'i ardull ar ei ben ei hun. Prydydd Blin ar fin ei fedd.—Dengys y llinellau hyn lawer o nerth a beiddgarwch awenyddol; a mesur o aliu dysgrifiadol i'w gweithio allan i foddlonrwydd. Erys yn ormodol gyda machiudiad yr haul, heb gyftwrdd ag arwyddion ereill Marwolaeth y Dydd." Llais Newydd-deb.—Desgrifiad naturicl o Farwolaeth y Dydd," mewn ieithwedd syml a phrydferth, as fel ei enw, yn cynwys llawer o newydd-deb. Mab y Wawr.Liinellaii gwychion, mor iiaturioi ag anian ei huiij ac yn llawn o dlysni barddonol. Cowper.—Cynwysa hwn amryw syniadau prydferth a newyddion, ond cynwysa hefyd rai llinellau gwemion, ac ambell i ddrych- feddwl anheilvvng o urddas a mawredd y testyn; megys- Gwyll wasga wddf y Dydd, niae bron a'i dagu! O'r peth creulon age ? Hen Bererin Byr Eiriau.—Cyfansoddiad rhyfedd yw hwn mae'r ymgeisydd fel in byddai yn canu rhwng difrif a chwareu; rhyw gymysgedd o glod a gogan. Weith- iau caua, mor lion a'r gog, bryd arall mor brudd a'r bedd Cynwysa lawer o/oethau da, a llawer o bethau ysmala. Mae ei ddychymyg yn rhagori ar ei chwaeth. Goddefer i ni ddweyd fod hon yn gys- tadleuaeth odidog rhagorol. Yn mhlitn y goreuon yr ydym yn rhestri Bugail, Mab v Dydd. Didymus, Isbosheth, Llais Newydd-d'eb, Adlef, Mab y Wawr, a Phrydydd Blin ar fin ei fedd. Telmlwn mai gorchwyl anhawdd, ac anhawdd iawn hefyct, ydoedd nodi y goreu o blith cynifer o rhai da, gwir dda. Ac nid oedd ond mater o chwaeth yn fwy na, dim arall i ddewis un o blith y lleill. Yr ydym yn cael ein tueddu o rhyw ychydig i roddi y • flaenoriaeth i Mab y "VVawr. Ilhodder iddo y gadair a'r anrhydedd yn Eisteddfod Gosen, Blaenclydach, yn y flwyddyn 1901.

MARWNAD GOFFAD WRT.AETHOL…

Advertising