Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

AMRYWIOJS.

News
Cite
Share

AMRYWIOJS. "Y NEGESYDD," gyda'r goreu o ddy- muoiadau da y tymhor i'w ddarllenwyr. Mae rhagolygon da, bron hyd sicrwydd, y dyohwelir Mr. Howell Idris, Talyllyn a Jjlundow, i Senedd dros JFwrdaisdrefi Fflint. Dydd Mawrth, bu farw Cadben F. Williams Freeman (49), Prifgwnstabl Sir Amwythig, o dan weithred law-feddygol yn Llundain. Yn ei anerchiad i etholwyr Gogledd Bris- tol, dywedodd Mr Augustine Birrell, Llyw- ydd Bwrdd Addysg, mai un o weithredoedd cyntaf y Llywodraeth Ryddfrydol fydd dwyn o flaen y Senedd Fesur i wella Deddf Addysg 1902. Y mae yn debyg iawn mai yn ngolal Mr Birrell y bydd y Mesur. Dywedodd Mr. Lloyd George iddo fyned yn fanwl gyda swyddogion Bwrdd Masnach i gwestiwn y fasnach lechi. Cafodd fod lleiliad mawr yn ngbyfanswm y llechi a ddadforiwyd y flwyddyn bresenol rhagor y flwyddyn flaenorol. Dadforiwyd 1,000,000 o dunolli yn llai o goed na'r flwyddyn o'r blaen, oherwydd fod adeiladu tai o dan dditwasgiad. Rhyfedd fod dynion fel Bobert Owen, Drefnewydd, R. J. Derfel, Manchester, a Sosiulwyr eraill, yn troi y Beibl ymaith fel arweinydd i'w cynlluuiau i ddyrchafu dyn- oliaeth, pan y mae egwyddorion brawdol- iaeth a phob gwelliant cymdeithasol yn tarddu o'r Beibl. Gall mai difrawderilawer o avweiuwyr crefydd at welliautau cymdeith- asol sydd wedi gwyro eu barn, a gwneyd Uongddrylliad am ei ffydd. Deallwn fod Glan Menai yn brysur wrth y gwaith o barotoi i'r wasg ei argraphiad newydd o Enwogion Sir Aberteifi." Par- heir y gwaith i lawr o'r flwyddyn 1865 hyd ddechreu y ganrif bresenol, ac felly bydd bron gymaint arall a'r gwreiddiol, er y dis- gwylir y geilir ei gyhoeddi am yr un bris. "Hefyd disgwylir ei draethawd ar Ieuan }Glan Geirionydd, buddugol yn Eisteddfod Rhyl, allan yn fuan, ac y mae ganddo waith arall yn barod i'w gyhoeddi os der- bynia gefnogeth ddigonol. I)ydd Mercher bu farw y Parch. D. Walter Thomas, M.A., ficer Caergybi, a Chanon yn Eglwys Gadeiriol Bangor. Yr oedd yn 74 mlwydd oed. Cymerodd y gwr parchedig ran lied amlwg yn mywyd yr Eglwys Sefydledig yn Nghymru. Ba yn gurad yn Mhwllheli, yn rheithor yn Mhen- machno, yn ficer St. Ann (Llandegai), yn it[eithor Braunston, Northants, a therfynodd ei yrfa fel fieer Caergybi. Cyhoeddodd hefyd rai o gynyrchlon ei ysgrifbin. Efe a sefydlodd y Genhadaeth Eglwysig Gymreig yn Chubut Colony yn Mhatagonia,

PENOD YR ENWOGION

MACHYNLLETH

Y FASNACH LECHI.

ABERDYFI.

PENRHYNDEUDRAETH

IMORGRUG.

ESGAIRGrEILIOGr-

DIRWEST A'R ETHOLIAD

CHINA I'R CHINEAID.

eir,ion pr roen- -

CHWAREUON YR OES.

.CORRIS.