Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

CYNGOR SIROL MEIRION.

CYFARFOO MISOl TREFALDWYN…

LLYS SIROL DOLGELLAU.

ABERGYNOLWYN.

REILFFORDD CORRIS.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL BANGOR-

TREHARRIS.

MACHYNLLETH.

PORTHMADOG.

HELYNT Y PENRHYN.-:

CYNGRES UNDEBAU LLAFUR.

Family Notices

Y CADIRIDOGION IBORAIDD.

CORRIS.

TALYBONT.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

TALYBONT. ARDDANGOSFA AMAETHYDDOL.—Cynhal- iwyd yr Arddangosfa flynyddol uchod dydd Mercher diweddaf, Yr oedd yr arddangos- iadau, ag eithrio adran y ceffylau ysgeifn, yn arddangos cynydd mewn rhif. a gwelliant mewn ansawdd ar y blynyddau o'r blaen. Syr Pryse Pryse, Bart., yw llywydd y Gymdeithas, ac y mae yn amlygu dyddordeb dwfn yn y cyfryw, gan gyfranu yn hael tuag ati bob blwyddyn. Cyflawnwyd gwaith ysgrifenydd gan Mr. J. Davies, Lerry View, yr hyn a wnaeth mewn modd llwyr a chanmoladwy. Yn dilyn wele restr o'r prif enillwyr :— Ceffylau—H. P. Edwards, Lovesgrore:R.Jenkins, Glandyfi; Syr Pryge Pryse, E. J. Williams, Cyn- ullmawr; W. R. Jones, Bryngwynmawr; W. Richards, Cefnhendre; J. B. Morgan, Glanfread; W. Morris, Brynowen H. Mathews, Aberystwyth: D. Jenkins, Cerygcyranau J. Thomas, Tre'rddol; H. R. Jones, Taliesin; Isaac Davies, Wern, Taly- bont; G. E. Blackwall, Peithyll. t GwartJieg. =,J,, B, Morgan. Glanfread E. J. Williams, Cynullmawr; R. Phillips, Llwynglas R. James, Brynllys; J. Davies. Borth ;^0. Morris, Tynllechwedd; A. P. Howell, Nantcellanfa^r; ;D. Jenkins, Cerygcyranau; J. R. James, -Peithyll; Major Bonsall; H. P. Edwards, LovesgrOve D. Rees, Tynyparc E. Evans, Glebe Inn. Defaid.—E. Evans, Neuaddfawr; E. Jenkins, Winllan; Jane Jones, Gwarcwmbach; J. Jones, Moelglomen; J. Morris, Talybont; D. James, Cefncoch J. Jones, Ynyshir, Glandyfi; D. Jones, Moelcerni; J. Richards, Gianleri; R. Jenkins, Henhafod; D. Rees, Tynyparc; E. Rowlands, Bryncarnedd. Cneiflo.-David Evans, Bwlchglas M. B. Jones, Cyneiniog; Wm. Thomas, Camddwrmawr; R. Morgan, Alltddu Tom Evans, Penpompren. Owreiddiau, G. Stephens, Erglodd; Mrl, Evans, Tanllan; J. Morris, Penywern D. Jones, Moelcerni; John Edwards, Nantsiriol; J. Jones, N anteellanfaelr. Ymmyn.—Mrs. Morgan, Glanfread; Miss M. J. Evans, Bwlchydderwen Mrs. Bonsall, Fronfraith. Cynyrehion Oerddi.—T. E. Young, Llanflhangel; J. Davies, Bow Street; J. R. Hughes, etc Mils E. Rowlands, Forge Factory; T D. Owens, Tre'rddol; W. Hopkins, Fronfraith, &c.

ABERLLEFENNI.

LLANBEDR, MEIRION.

MAROHNADOEDD.

Advertising

SENEDD Y GWEITHWYR.