Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

CYNGOR SIROL MEIRION.

News
Cite
Share

CYNGOR SIROL MEIRION. Cynhaliwyd cyfarfod Chwarterol y Cyngor, yn Blaennu Ffestiniog, dydd Iau, Mr. W. P. Evans, Blaenau, yn y gadair. Wedi darllen y cofnodion, y Cadeirydd a wnaeth gyfeiriadau teimladwy at y diweddar Mr. W. W. Owen, Trawsfynydd, a'i wasan- aeth mawr i addysg, Rhyddfrydiaeth, Ym- neillduaeth, a mudiadau cvhoeddus yn y sir. Cynygiai fod cofnodiad o deimlad y Cyngor yn cael ei ddodi ar eu llyfrau.—Mr. A. 0. Williams, A.S., a Mr. Haydn Jones, a gef- nogasant, gan ychwanegu enw y diweddar Mr. H. Pughe Jones, Llanymawddwy.— Pasiwyd y bleidlais trwy i'r holl Gyngor godi ar eu traed. Cartrf i Peddwon parhaus.-Dr. Walker, Plas-y-Dinas, Dinas Mawddwy, a ofynodd am adnewyddiad i'w drwydded am ddwy flynedd eto i gario ymlaen y cartref oedd ganddo i feddwon parhaus. Mewn atehiad i gwestiwn, dywedodd Dr. Walker na bu neb o Gymru yn y cartref, ond lboddai flaenor- iaelth i rai o Sir Feirionydd i gael d'od i mewn osbyddant yn rhai priodol i'w derbyn. »- Adnewyddwyd y drwydded. Arianol.-T)angosai adroddiad y pwyllgor avianol i 2,292p. 8s. I Oc. gael eu talu ynglyn a'r prif-fiyrdd; 1,040p. ynglyn a'r heddlu yn y sir, a 1,338p. lis. 9c, mewn cyfeiriadau eraill, yn cynwys 467p. mewn cyflogau, cyf- answm o 4,671 p. Is. lr\, ar gyfer 4,043p. 10s. y tri mis cynt, a 3,561 p. Is. lo. y tri mis cyferbyniol V llynedd, Y Gwatlgofdy.—Argymhellai y Pwyllgoi Arianol i gael caniatad i fenthyea 15,000p. i gyfarfod costau yr eangiad Gwallgofdy Dinbych.—Mr. E. H. Jonathan a feirniadodd yn llym y treuliau diddiwedd oedd ar y gwallgofdy; ac amddiffynodd yr Anrhyd eddus O. H. Wynn y pwyllgor, trwy roddi banes y treuliadau a'r galw oedd am danynt Pasiwvd i ofyn am gaelbenthyca y 15,000 p. Y Meswr Addytg.—Pasiwyd i wrthdystio yn erbyn y Mesur hwn fel un anghjfiawn a chroes i gynydd addysg y deyrnas.— Siarad- wyd arno gan Mri. Evan Jones, Bala; A. Osmond Williams, D. G. Jones, a E. P. Jones, Ffestiniog. Yr oedd yr holl Gyngor yn teimlo yn gryf ar y cam wnelai y Mesur ag addysg y sir. Addysg Fwnawl.-Bu ymdrafodaeth ar gais awdurdodau Colegr Bangor am rodd flynyddol o 2oop. tuag at sefydlu dosbarth mwnawl yn y Coleg, ond gan fod cwestiwn addysg ar hyn o bryd mewn cyflwr mor ansefydloiz, penderfyn- wyd gadael y mater i ystyriaeth y Pwyllgor Arianol. Amrywzon.—Penderfynwvd gohirio y mater o adeiladu pont dros y Ddyfi, gerllaw Pennal a phasiwyd talu 6op. at ledu y ffordd sydd yn arwain o Towyn i Abergynolwyn. Penderfyn- wyd gwneyd palmant ar ffordd Caergybi.

CYFARFOO MISOl TREFALDWYN…

LLYS SIROL DOLGELLAU.

ABERGYNOLWYN.

REILFFORDD CORRIS.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL BANGOR-

TREHARRIS.

MACHYNLLETH.

PORTHMADOG.

HELYNT Y PENRHYN.-:

CYNGRES UNDEBAU LLAFUR.

Family Notices

Y CADIRIDOGION IBORAIDD.

CORRIS.

TALYBONT.

ABERLLEFENNI.

LLANBEDR, MEIRION.

MAROHNADOEDD.

Advertising

SENEDD Y GWEITHWYR.