Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ATHROFA fJrifgsgol Cijinrit, ABERYSTWYTH. Llywydd < Y GWIR ANFCFTM ARGLWYBD RENDEL, Prifathraw: T. F. ROBERTS, M.A. (Oxon.), LL.D. (Vict.) SrNWYSA y cwrs o Addysg y parotoad angen. rheidiol am Raddau mewn Gwyddoniaeth, raith. a Chelfyddyd, vn MhrifysgÓl Cymru, a bydd hefyd yn wasanaethgar i efrydwyr yn payotoi ar gyfer Graddnu Prifysgolioii lihydyehain, Caey- grawnt, a Llundain, ae astudiaeth Feddygol yn y Prifysgolion hyn, ae yn yr Ysgotland. Gall lueibion a merched dderbynir i'r Adran Kormalaidd, fyn,-d trwy y cwrs gofynol at fod yn Athrawon ac Athrnwet-au Trwyddedig, a rhoddir befrd barotoad ueillduol at waith athrawon mewn Yagolion Canolraddol. Yu yr Adi-an Amaethyddol, cyfmur yr addyag mewn Amaethyddiaetli, a phyneiau perthynasol #ydd yu gymwys i Amaethwyr, Gojuohwylwyr Tir, Athrawon mewn Amaethvddiaeth, &C,, a rhoddir par..toad ar gyfer y Grudd a B.Sc, mewn Amaeth- netbyddi teth, a'r Arholiadau ynglyn a'r National Diploma in Agriculture a Thystysgrif y Surveyors' lustitution. Lletya yr efrydwyr mewn tai yn Y dref, neu yn JS euadd yr Efrydwyr, a'r efrydesau dan arolygiaeth bliss E. A. Carpenter mewn Neuadd eaug (Alesan* dra Hall), wedi ei darparu ar eu oyfer. Cynhelir arboliad yu Mia Medi, pryd y oynygir nifer helaeth o Ysgoloriaethau, rhai yn agored ao eraill yn gyfyngedig i Gymry. Am Prospectus y gwahanol Adran&u, a phab! raanylioii, ymofyner a T. MORTIMER GREEN, Cofrestrydd. CAMBRIAN RAILWAYS, FROM JULY lit to SEPTEMBER 30th, RAIL AND COACH EXCURSIONS Will be run from certain Cambrian Coast and Inlaud stations to Snowdon, Beddgelert, lake Yyruwy, Devil's Bridge, Neyin, Abwsoch> Torrent Walk, Cwmbychan Lake, Cader Idds, Talyllyn Lake, antgwillt, etc., etc. For full particulars as to Train Times, Fares and dates of certain of the CogeL Tours, see Tourist Programmes and Rail ftud Coach (Tour j programmes). EVERY WEDNESDAY in JULY, AUGUST AND SEPIEMI'.ER, EXCURSION TICKE I'S will bo issued to LONDON (ETJSTON AND PADDINGTON), From Machynlleth, Borth, Aberystwyth, Aberdovey, Tow) n, Dulf. elley (available to return the following Wednesday or Wednesday Week). IONETHSHIR.E AGRICULTURAL SHOW I MERI AT TOWYN, A FRIDAY, SEPTEMBER litb, 1902. On the above date, Cheap Day Excursion Tickets ifriu be issued to TOWYN, From Machynlleth at 7-0 a.m. or 9-0 a.m., fare to. Od.; Corris at 7-40 a.m., fare Is. 9d.; Cemmes Road at 5-29 a.m. or 8-45 a.m., fare 2s.; Llanbryn- Ciair at 5-20 a.m. or 8-30 a.m., fare 2s. 3d.; Carno -at 5-11 a.m. or 8-20 a.m fare 2s. 8d. PaHsengers return the same day from Towyn as under: -For Ceinmes Road, Llanbrynmair, Carno, by 6-0 p.m. Special. For Corris Railway stations by 6-0 p.m. Special. For Machynlleth by Special 6«Q p.m. or 8-10 p m. Ordinary. [ PARIS t. LONOOK, EARL'S COURT. Grocers' Exhibition, Royal Agricultural Hall, September 20th- 27th. On Monday, September 22nd, 1902, cheap ex-1 tursions tickets will be issued to LONDON From Corris at 6-20 p.m., 2 days tickets lie. 8d., S cr 5 days 18s., 8 days tickets 21s. 6d Cemmes Boad at 6-50 p.m, 2 days tickets 118, 3 or 5 days tickets 17s. dd., 8 days tickets 20s. Od.; Llanbryn. mair 7 p.m., Carno 7-15 p.m., 2 days tlcketi, lia., 3 or 5 days tickets 171; 8 days tickets 20s. 6d. Passengers return from London (Euston) as Under :-Two days passengers lefcurn at 9-43 p.m, on Wednesday, September 24th. Three or five days passengers retani at 9-45 p.m. on Thursday, September 25th, or Saturday, September 27th. Eight days passengers return on Monday, Septem- ber 29th. For full particulars see special Handbills, to be obtained at the Stations, or from Mr. W. H. Gough, Tramc Superintendent, Oswestry. Oswestry. C. S. DENNISS, Secretary & General Manager. GOREU PRAWF™ PRAWF PROFIAD. O'r diwedd dyma feddyginiaeth drwyadl a pbarhaus at y Ddanodd, Neuralgia, Tic, Gwaew drwy y danedd, Esgyrn y Gwyneb, ar Pen, Gums Chwyddedig a dolurus, &c. Hollol wthatiol i'r i-hai gynygiN, rto Mae yn myned at wraidd y drwg, ac yu ji wella'r Netves. Mae wedi cwbl fendio canoedd—Heb fethu' unwaith a'u GWELLA'N DltA\ YAH],. Os ydycli yn dioiidtf nddiwitli y Ddanodd, Neuralgia, y Tic. &(,, PEIDIWCH TYNU EICH DANEDD cyn treio un botelaid o'r VICTOl^INE eydd jn sicr o rhoddi esmwythad huan ac arosol 1 chwi. Mae u dda a cliyuiwys i'r HEN A'R IEUANC DARPAREDIG YN UNIG GAN 1\.1. llOWEI.L tJUN E, iiisl,9 Tow N N, Mewn ptileii; is TJC., 2s, a 3s 6 Yn f rhad dr;v..) J.lJost;" m 3c. )chvalegol. Ar werth gan Druggists a Dealers mewn latent Medicines, BALM IREIDDIOL. JONES, TREMAD0G, (JONG'S PKCTOIUL BALSAM). MM — SEFYDL WYD I li'YDD Ylv 1838 Rhag y Pestvch, yr Anwyd, Caeihd&r, Diffyg Anadl, Atalfa yn y Frest, Crygni, Influenza, y I'as ar Blant, ac eraill, &c. Y me yn y Bltlw Llyaieuol, Imp rinwedd digyffelyb i esiuwythau ao atal yn ddioed yr anhwylueiau ucliod, yngliyd ag aiinyw eraill o ttmuhanadan'r ljai;yfuiut, pa rai a lareiddir yu effeitliiol, ac (yn RmI) a rag. flaenir yn Lollol drwy ddeniyddiad ainserol o'r Meddyglyn hwn. At Beswch, diweddar a hen, a Diffyg Anadl, y mae yu angbyd- rnarol. Pob anhwyldevau yn y Frest a'r Yggyfaiut, Phlegm wJdn, &o., a arllwysir yn llwyr a diberygl ganddo, gan ei fod yn gweitUredu drwy d^neuo caledrwydd y Phltgm, a Un wy yn y adnewyddu i'r Clnf, anadliad divwyetr. Parotoir vn uni an Robert Isaac Jones fA-lltud JStJfonJ, Fferyllydd, Tremado Gwerthir gan bob fferyllydd mewn potel IS. iie., a 2s. QC. yr un. T negestdd.H Cyfrwng rliagoro] at 0 Hysbysiadau Masnachol, Arwerthiadau, Byrddau Cyhoeddus, Eisteddfodau, &c., &c CHEAP PRINTING AT NEGESYDD" OFFICE CORRIS, R.S.O. ¿- 7_'J- :'¡" PULPUD TALMAGE, DETH0L1AD 6_BREGETHAU CYNWYSIAD: Rhagdraeth—Y Tair Crpes- Yr Ymdaith Ogon- eddns- Yf Anadferadwy-Y Dewisiad Doeth- Arthpllyll y Ceubedloedd-Y Feddygintietll- Priodas Yr lacbawdwrigetli Fftwy—Rhtfgluniaeth hau Bychain. I PRIS. SWLLT. Idris Press Co., Corris R.S.O. 'i' SARZINE Blcod Mixture. Muddyginiaeth y Tymhor AT BURO'RAGVYAED. foriad Allan, Pimplea, Ysfa ar y Croen, &c. Cyinerer <loi;n o < SAH25INE" dair gwaith yn y lydd, aiff at A-raidd y drwg, gan buro y gwaed, nes clirio y cyfansoddiad oddiwrth bob an- mhuredd, a gwneyd y croen yn iach. Ar werth gan Mr. M. Thomas, Chemist, orris, neu gan y Perchenog, mewn poteli s. ijjc. a 2s. 6c. iiUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH 1; PARSONS AND m Have you tried PAZ" s O.A"S, H EAGLE TEA," Is. 8d, 2s., & 2s. 4d. lb. Have you tripd PAJISOAS' GROCERIES AND PROVISIONS, Quality & Prices suit all. Have you tried PARSONS' SACRAMENT AND INVALID WISE, Have you tried PARqoNsl la. 8d. & 2s. 6d. bottle. MINERAL WATERS. Is. per dozen. Londonderry Stores, Eagle Tea Warehouse, MACHYNLLETH. Parties intending to Furnish will do well to pay a visit to Mrs. JOHN MORRIS, Birmingham House, MACHYNLLETH, ..1 Where they will find a splendid selection of well chosen HOUSEHOLD FURNITURE, Selected trom the Best Manufacturers, suitable for Kitchen, Parlour, Drawing Rooms, and Bedrooms, comprising Choice Assortment of Brass and Iron Fenders, Sets of Iron and Brass Fire Irons, Saucepans, Kettles, A shpans, Tin ware of every description Kitchen and Scullery Enamel Bowls, dishes & Washups. The latest patterns in Oilcloths and Linoleums from Iff) yrd A very large selection of Hearthrugs, Mats and Matting, Chests of Drawers, Wardrobes, Bookcases, Sideboards, Chairs of all description Overmantels, Couches, Parlour and Bedroom Suites, in Walnut, Satin Walnut, Mahogany, Saddlebags, &c., &c., Iron and Brass Bedsteads, Bedding, Spring and other Mattresses, Mangling and Wringing Machines, at prices that will defy competitions. Mrs. J. M. is now offering a grand selection of Rush Wicker and Bamboo Furniture, Perambulators, and Mail Carts. Also, a very special purchase of Ladies' Travelling Baskets, Gladstone and other Bags, Tin Trunks, &c. Best selected stock of WALL PAPER, from 31d. a piece. Men's Bespoke Tailoring DYMUNA WILLIAM M. JONES, GLASGOW HOUSE, MACHYNLLETH, Hysbysu fod y Department newydd uchod wedi troi allan yn llwyddiant i sicrhau FFIT PERFFAITH, GWAITH DA, STYLE D1WEDDARAF. Mae Assortment diddiwedd o ddefnyddiau newyddion at y Gauaf wedi d'od i mewn, i ddewis o honynt at Siwtiau. Hefyd, Cotiau Mawr—yn arbenig Rainproof Overcoats. Cedwir Assortment rhagorol o READY MADES I 13LANT A DYNION. PYMUNA I MRS. G. EDWARDS, STAFFORD HOUSE, CORRIS, "ér'=- Wneyd yn hysbys y bydd yn cychwyn Clvyb MEDI yr SQfed, 1902, Ac i barhau am Ugain Mis. Trwy hyn, gellir cael ESGIDIAU neu NWYDDAU at wasanaeth Ty, ar del' erau esmwyth. 0^=" Rhoddir gwerth 5s. owobr gyda'r Lot gyntaf a godir. YR HAF. YR HAF. TEILWNG 0 SYLW. UNWAITH ETO DYMUNA EVAN JONES, CEMMES, Alw sylw pawb sydd mewn angen am ddillad newyddion at y IIAF, at y stock helaeth sydd ganddo o Frethynau BLACK & BLUE VICUNAS, WORSTED & SERGES A SCOTCH, YORKSHIRE, AND WELSH TWEEDS, Cymwys at wneyd Siwtiau, Trowsusau, Breeches, ac Overcoats. HEFYD, Mwy nag erioed o le i ddewis mewn defnyddiau Costumes a Dresses mewn ALPACCA, SERGES, LAWRUS FABRICS, A RIPLEYS PIRLE FINISH, ymhob lliw. A chan fod E. J. yn parhau i gadw yr un dwylaw profiadol, gellir sicr- hau ffit a'r style mwyaf diweddar. Rhoddir sylw neillduol i bob archeb drwy y Llythyrdy. Y DIFFYG rREULIAD. AWWWWWW NW\w Yr uchod yw un o'r afiechydon mwyaf cyff redin sy'n poeni y cyfansoddiad dynol, ac mae yn cymeryd cymaint o wahanol agweddau fel ag i fod bron yn anmhosib] ei ddesgrifio. Y STUMOG yw canolbwynt yr holl gyfundrefn, ac mae'r oil o'r organau yn teimlo mwy neu lai oddiwrth unrhyw afiechyd fydd ynddi. Dyma rai o arwyddion y Diffyg Treuliad :— Poen yn y stumog a'r frest, yn enwedig ar ol bwyta cyfogi, coll archwaeth, gwynt yn y stumog, rhwymedd, dwfr poeth neu surni, Rile, Iselder ysbryd, curiad y galon, anmhurdeb yn y gwaed, anhwylderau yr iau, gwendid gieuol, Piles, &c. Y Meddyglyn goreu at yr anhwylderau uchod ydyw, DR. WOOD'S REMEDY Mae yn rhagori ar bob math o Bills, Nid yw yn bosibl rhoi y cyffyriau sydd yn Dr. Wood's Remedy mewn Pills. Mae I)R. WOOD'S REMEDY Wedi cael y fath gymeradwyaeth gan y rhai sydd wedi dioddef oddiwrth y Diffyg Treuliad a'i gan- lyniadau, fel mae y Perchenog yn ei theimlo yn ddyledswydd gwneyd y ddarpariaeth hon yn fwy hysbys. Dylid ei gymeryd yn hollol yn ol y cyfarwydd- iadau. Gwerthir mewn potelau Is. a 2s. 6c. yr un Trwy y Post am dair ceiniog yn ychwanegol oddi- wrth- HUGH JONES CHEMIST, BLAENAU FFESTINIOG MERIONETHSHIRE TECHNICAL INSTRUCTION COMMITTEE Short Course in SÛl1: YSGOLORIAETHATJ I FETBION AMAETHWYli MEIRQSf. The Merionethshire Technical Instruction Corns mittee will shortly proceed to award Two Scholart ships of £:3 each, to enable Farmers' Sons and other practical Agriculturists to attend the above Course at the University College of Wales, Aberystwyth, cfijijimenping October 9211a, 19Q2. Application must be made to the undersigned nllt later than Saturday, October 4th, 1902. Fmsbury Square, li. JONES GRIFFITH, Dolgelley, Clerk to the Committee, September, 1902. MACHYNLLETH COUNTY INTERMEDIATE SCHOOL, The above School re-opens on Tuesday, Septem* ber 23rd. Forms of admission may be obtained of the Headmaster, or Machynlleth, JOHN ROWLANDS, 30th August, 1902. Clerk to the Governors,

SENEDD Y GWEITHWYR.