Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SALE FAWR FLYNYDDOL i'l C B k B D REES, Paris House, Machynlleth. Yn dechreu dydd lau (Ffair Awst), Awst 7fed, ac i barhau ar hyd y mis. Gwerthu Allan y Gweddill o'r Stoc Haf, GYDA GOSTYNGIAD MAWR; Gwneir gostyngiad yn yr holl Stoc yn ystod y Gwerthu Allan. Y mae yr holl Stoc yn Newydd, Ffasiynol, ac o'r Gwneuthuriad Goreu. Rhoddir BARGEINJON GWIRIONEDDOL Dyma gyfleusdra rhagorol i gael Dillad yn rhad. Oherwydd amrywiaeth a chyflawn- der y Stoc, nis gellir rhoddi rhestr o honynt. SALE WIRIONEDDOL HYD DDIWEDD Y MIS' Ni cha neb ei siomi mewn Gwerth nac yn Mhris y nwyddau. READY MADES, DILLADAU PAROD! I Ddynion, Bechgyn, a Phlant. 0;3p, Y mae genym Stoc anferth o bob math. PRINT S-Canoedd o latheni nt Ddreaaea* Blouses 0 3Jc. y llath i fyny. DRESSES- Canoedd o latheni o'r nwyddau diweddaraf, 2!c, y llath i fyny. HETIAU GWELLT-Canoedd 0 Hetiau Merched, Dynion, a Phlant, i'w gwerthu allan am lai na haner eu gwerth. Hefyd, Carpets, Oilcloths, Mackintoshes, Umbrellas, &e. Siir Nid oes le i fanylu. Deuwch yn IUML. GREAT CLEARANCE SALE Of Summer Goods at PARIS HOUSE, MACHYNLLETH. Great Bargains Will Be Offered. Commencing Thursday (Fair Day), August 7th, 1902. Sefydlwyd yn 1876. MR. A. O. POWELL, L.D<S&CS DENTAL SURGEON, 4, PORTLAND STREET, ABERYSTWYTH. (Opposite the Welsh Baptist Chapel. Honorary Dental Surgeon to the Aberystwyth Infirmary, and Cardiganshire General Hospital. MACHYNLLETH.—Y dydd Mercher Cyntaf a Trydydd dydd Mercher ymhob mis, yn nhy Mr. Marpole, Liverpool House, Maengwyn Street, o 2 p.m. hyd 5 p.m., neu wrth apwyntiad. CORRIS.—Yr Ail a'r Pedwerydd Sadwrn o bob Mis, yn nhy Mr. W. J. Edwards, Temperance Glanydon, o 11 a.m. hyd 4-30 p.m. Prisiau Rhesymol. Comultationt yn ddi.dil Mae Mr. Powell yn siarad Cymraeg Nid oes dim amheuaeth nad EASINE ydyw y Meddyglyn goreu at Gur mewn Pen, Ddanodd, Neuralgia, Tic, Anwyd yn y Pen, A phob math o boen yn y pen. Dyma dystiolaethau pwysig yn profi y Saith :-Dyma ddywed y Parch. R. Peris Williams, Llandudno:- Mr. Hugh Jones. Anwyl Syr,—4 Y Feddyg. iniaeth fwyaf effeithiol a gefais erioed at wella Cur mewn Pen, ydyw yr I Easine' a wneir genych chwi. Mae yn effeithio yn gyflym iawn. Gwellhaodd un o honynt gur yn r, mhen mewn ychydig amser.' Dywed Mr. John Smith, Ash St., Southport, —4 Easine is a capital remedy for Neuralgia. Dywed Mr. Parry Edwards, Ty'r capei Lla nfecbell, Mon. :Cymeradwyaf I Easine bob amser at y Neuralgia.' Mr. R. C. Jones, Pentrefelin, Llangedwyn ddywed:—4Wedi rhoddi prawf ar Easing 'rwyfyn gwybod beth ydyw bod am fisoedd heb y Neuralgia, pan o'r blaen yr oedd yn dyfod ataf yn fynych iawn. Yn ddiddadl, dyma'r feddyginiaeth oreu at y Neuralgia. Rhoddais dd6s i gyfaill at y ddanodd cafodd esmwythad buan, ar ol dioddef am ddyddiau. Rhoddais un arall i berthynas at y NeuraljEiat cafodd waredigaeth lwyr a hollol Mae-ya bleser g enyf ei gymeradwyo i bawb sydd in dioddef oddiwrth y cyfryw boenau.' Gellir rhoddi dwsi nau o dystiolaethau i'r Easine.1 Gofynwch i'ch Fteryllydd neu eich Grocer am dano, i s. y paced. Yn gyfanwerthoddiwrth Mri. David Jones & Co., Liverpool, neu trwJ y post am is. oddiwrtj. HUGH JONES, M.P.S. Chemist & Druggist, Medical Hall, £ L, FFESTINJUQ

YMCAIS I NOFIO Y SIANEL.I

DAMWAIN MEWN CLOFA YN Y DE.

[No title]

El CHLADDU YN FYW.

CYMDEITHASFA CAERNARFON.

ABERLLEENFNI.

PENEGOES.

TOWYN.

MARCHNADOEDD.

REILFFORDD CORRIS.

Y CADFRIDOGION BOHAIDD.

LLOSGFYHYDD MONT PELEE-

MORDAITH Y BRENIN.

ETHOLIAD MR. IDRIS AR CYHCOR…

CORRIS.

DINAS MAWDDWY.

DOLGELLAU.

ARDDANGOSFA MACHYNLLETH. Dydd…

FFESTINIOG.

.ABERGYNOLWYN.