Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ATHROFA iQrifusgal OCymrlt, ABERYSTWYTH. Llywydd i Y QT,YIlt ANHKYB, ARGLWYDD EENDEL, Prifathraw i T. F. ROBERTS, M.A. (Oxon.), LL.D. (Viet.) pYNWYSA y ewrs 0 Addysg y parotoad angen. -J, rpeidioi am Raddau mewn Gwyddoniaeth, v a ^8Wyddyd, yn Alhrifysgal Cymru, a t>ydd hefyd ynwusanaethgar i efrydwyr yu payotoi ar gyfer Graddau Prifysgolioll Rhydychain, Caer. grawnt, a Lltmdain, ac astudiaeth Feddygol yn y Pttfyspliou hyn, no yu yr Ysgotlaud. •_ Gall meibion a merched dderbynir i'r Adran Normala dd, fyn- d trwy y cwrs gofynol at fad yn Atbi u<M aq AHiriwe au Trwyddedig, a rhoddir oefyd barotoad ui-iKduol at wait.li athrawon mewn xsgoliim Canolraddol, yr Adran Amaethyd iol, cy frmir yr addysg Mc_ II Anaaethyddiaeth, a phynciivu perthyuasol »ydd yn g\mwys 1 Amaethwyr, Goruchwylwyr Tir. At I-vnwon niewu Amaethvddiaeth, &c,, a rhoddir !'ttT. toari mr gyfer y Gradd o B.Se. mewn Amaeth* Rbtiiydiii .ieth, a r Arholiadau ynglyn a'r National 4>ip]o;ii t in Agriculture a Thyatysgrif y Surveyors' Institution. xt y efrydwyr mewn tai yn y dref, neu yn Neuarl yr Efrydwyr, a'r efrydesau dan arolygiaet h Mies E. A. Carpenter mewn Neuaddeang (Afexaii- dra Hall), wedi oi darparu ar eu oyfer. -Cjnhelir arlioliad yn Mis Medi, pryd y cynygir nifer h laeth o Y'sgoloriaethau, rhai yu agored ac eraill yn gytyngedig i Gymry. Am Prospectus y gwahanol Adranau, a phob inanylion, ymofyner a T. MORTIMER GREEN, Cofrestrydd. CAM1IRIAN RAILWAYS, "v FROM JULY 1st to SEPTEMBER 80th, RAIL AND COACH EXCUKSIONS WiU be run frotu certain Cumbrian Coast and Xuland Stations to t Snowdon, Beddgelevt, Lake "Vyrnwy, Deviis Bridge, Nevin, Abersooh. Torrent Walk, Cwmbvchau Luke, Cader Id) is, Talyllyn Lake, Nttiitl-lwillt,, etc., etc. ( F(.r full particulars as to Train Tiroes, Fares Wad dates uf certain of the Coach Tours, gee T<'UtJst Programmes and Rail and Coach (Tour Pro. amines). EYEicY WEDNESDAY in JULY, AUGUST I E q BER, EXa'RbltJ^ TICKET will be issued to LJNDON (£UST\'}," AND PADDINGTuN), From Mftrlivnlleth, Berth, Aberystwyth, Aberdoyey, Tow n, 1) Lelley (available to return the following We luesday or Wtdues-day Week). PARIS INLOitOON, EARL'S COURr. Confectioners', &c., ExhihWou, Royal Agricultural Hall, September 6th-13th. t On Monday, September 8th, 1902, cheap excur- sion tickets will be issued to LONDON From Corris at 6.20 p.m., 2 days tickets 11s. 6d., a or 5 days tickets 18. 8 days tickets 21s. 6d.; Cemmes Road at 6 40 p.m.. 2 days tickets 11s., 3 or i drys-tickets 17s. 6d 8 days tickets 20s. 6d.; Uanbrynmair at 7 p ill" Carno at 7.15 p.m., 2 days tickets lis., 3 or 5 days 17s., 8 days tickets 80s, tld. Passengers return from London (Euston) as Under :—Two days passengers return at 9.45 p.m. on Wednesday, September 10th. Three or five days pussengers return at 9.45 p.m. on Thursday, September 11th, or Saturday, September 18th. Eight days passengers return at 9.45 p.m- on Monday, September 15th. MERIONETHSH IRE. AGRICULTURAL SHOW AT TOWYN, FRIDAY, SEPTEMBER 12th, 1902. On the above date, Cheap Day Excursion Tickets be issued to TOWTN, From Machynlleth at 7-0 a.m. or 9-0 a.m., fare Is. 6d.; Corris at 7-40 a.m., fare Is. 9d.; Cemraeg Road at 5-29 a.m. or 8-45 a.m., fare 2s.; LIanbryn. inair at 5-20 a.m. or 8-80 a.m., fare 2s. 3d.; Carno at 5-11 a.m. or 8-20 a.m., fare 2s. 6d. Passengers return the same day from Towyn as under: -For Cemmes ftond, Llanbrynmair, Carno, by 6-0 p.m. Special. For Corns Railway stations by 6-0 p.m. SpKi d. For Machynlleth by Special at 6-0 p.m. or 8-10 p m. Ordinary. For full particulars see special Handbills, to be obtained at the Stations, or from Mr. W. H. Gough, Traffic Superintendent, Oswestiy, Oswestry. C. S. DENNISS, Secretary & General Manager 9m in ■■■ GOREU PRAWF- #. PRAWF PROFIAD. O'r diwedd dyma feddyginiaeth drwyadl a pharhaus at y Ddanodd, Neuralgia, Tic, í Gwaew drwy y danedd, Esgyrn y Gwyneb, a'r Pen, Gums Chwyddedig a dolnrus, &c. Hollol wahanol i'r rhai gynygiwyd eto Mae yn myned at wraidd y drwg, ac ) !'v i wella'r Nerves. Mae wedi cwbl fendio canoedd-Heb fethu' 'unwaith a'u GWELLA'N DHWYADL. Os ydych yn dioddef oddiwrth y Ddanodd, Neuralgia, y Tic. &c. PEIDIWCH TY N U EICH DANEDD cyn treio un botclaiil o'r VICTOLINE Bydd yn sicr o rhoddi egmwythad buan ac arosol i ell wi. Mne yn dda a chymwys i'r HEN A'R IEUANC DARPAREDlG YN UNIG GAN JNt. ttOWEIJ, JONES, (.'HKMIST, TOWYN, Mewn is iiglc., 2s., a 3s. 6. Yn thad dr- 'i sm 3c. ) chwa negol. Ar zverth gan Druggists a Dealers mewn JPatent Medicines, BALM IREIDDIOL, JONES, TREMADOG. (JONES'S P ROTOR A L BALSAM). -4- SEFYDIWYD I J' /,Z I I I"DD ylv 1838 Rhag y Peswch, yr Anivyd, Caefhder. Dijfyg Anadl, Atalla yn y prest, Crygni, Influenza, y Pas ar Blant, ac eraill, &c. Y mae yn y Balm Llyaieuol, hwn rinwedd digyffelyb i esmwytliau ac atal yn ddioed yr anhwylderau uchod, yngbyd ag amryw eraill o anniliariadau'r Ysgyfaiut, pa rai a lareiddir yn effeitliiol, ae (yn anil) a rag- flaenir yn liollul drwy ddernyddiad amsorol o'r Meddyplyn hwn. At BHSWOII, diweddar a hen, a Diffyg AIItdl, y mae yn anghyd- mavol. Poh anhwylderau yn y Pi-eiit ali- Ysgyfaint, Phhgrn wydn, &c., a arllwysir yn Uwyr a diberygl ganddo, gan ei fod yn gweitlivedu drwy deneuo caledrwydd y! Phlegm, a thrwy yn y adnewyddu ill' Olaf I anadliad divwystr. Parotoir yn uni gan Robert Isaac Jones i (Alltud Eijion), Fferyllydd, Tremado Gwerthir gan bob fferyllydd mewn potel is. i £ c,, a 25. qc. yr un. _>- Y NEGESTDD." "=,=- Cyfrwng tlingnrol at Hysbysiadau Masnachol, Arwerthiadau, Byrddau Cyhoeddus, Fisteddfodau, &c., &c CHEAP PRINTING AT NEGESYDD" OFFICE CORRIS, I^.S.O. ,=: ".z:c:=:=-W PULPUD TALMAGE, -:s:- DETHOLIAD 0 BREGETHAU -0:- CYNWYSIAD Rhagdrfieth- Y Tair Croes-Yr Yrndaith Ogon- Yr Anadferadwy- Y Dewisiad Doeth— Arcbellyll y OelJhedledd- Y Feddyginaeth— Priodas— Yr lachawdwriaeth Fawr-Rhagluniaeth Pt-tlmu Bychain. PRIS. SWLLT. Idris Press Co., Corris R.S.O. ■ m j. iw i it Ji in .» JU.i—1—IJ "SARZINE" Blood Mixture. M eddyginiaeth y Tymhor AT BUKO'R GWAED, Toriad Allan, Pimples, Ysfa ar y Croen, &c. Cymerer .1o¡{n o IO!INE" dair gwaith yn y dydd. aitf at wraield y drwg, gan buro y gwaed, nes clirio y cyfansoddiad oddiwrth bob an- mhuredd, a gwneyd y croen yn iach. Ar werth gan Mr. M. Thomas, Chemist, Corris, neu gan y Perchenog, mewn poteli Is. iic. a 2s. 6c. ifugil DAV1KS, Chemist, MACHYNLLETH PAnsos AND SON lime you tried "I J: A G LE TEA," PAIESONS, is. 8d, 2s., & 2s. 4d. lb. ir GROCERIES AND Have you inea a. parsons PROVISIONS. Quality & Prices suit aU. „ SACRAMENT AND Have you tnea PARSONS' INVALID WLNE. Is. 8d. & 2s. 6d. bottle. Have you tried MINERAL WATERS. PARSONS' Is. per dozen. Londonderry Stores, Eagle Tea Warehouse, MACHYNLLETH. Parties intending to Furnish will do well to pay a visit to Mrs. JOHN MORRIS, Birmingham House, MACHYNLLETHII Where they will find a splendid selection of well chosen HOUSEHOLD FURNITURE, Selected trom the Best Manufacturers, suitable for Kitchen, Parlour, Drawing Rooms, and Bedrooms, comprising Choice Assortment of > Brass and Iron Fenders, Sets of Iron and Brass Fire Irons, Saucepans, Kettles, Ashpans, Tin ware of every description Kitchen and Scullery Enamel Bowls, dishes & Washups. The latest patterns in Oilcloths and Linoleums from 1/6 yrd A very large selection of Hearthrugs, Mats and Matting, Chests of Drawers, Wardrobes, Bookcases, Sideboards, Chairs ot all description Overmantels, Couches, Parlour and Bedroom Suites, in Walnut, Satin Walnut, Mahogany, Saddlebags, &c., &c., Iron and Brass Bedsteads, Bedding, Spring and other Mattresses, Mangling and Wringing Machines, at prices that will defy competitions. Mrs. J. M. is now offering a grand selection of Rush Wicker and Bamboo Furniture, Perambulators, and Mail Carts. Also, a very special purchase of Ladies' Travelling Baskets, Gladstone and other Bags, Tin Trunks, &c. Best selected stock of WALL PAPER, from 3td. a piece. Men's Bespoke Tailoring DYMUNA WILLIAM M. JONES, GLASGOW HOUSE, MACHYNLLETH, Hysbysu fod y Department newydd uchod wedi troi allan yn llwyddiant i sicrhau FFIT PERFFAITIf, GWAITH DA, STYLE in WEDI)A RAF. Mae Assortment diddiwedd o ddefnyddiau newyddion at y Gauaf wedi d'od i mewn, i ddewis o honynt at Siwtiau. Hefyd, Cotiau Mawr—yn arbenig Kainproof Overcoats. Cedwir Assortment rhagorol o READY MADES I BLANT A DYNION, DYMUNA MRS. G. EDWARDS, STAFFORD HOUSE, CORRIS, I I I Wneyd yn hysbys y bydd yn cychwyn I Clwb I MEDI yr SOfed, 1002, T Ac i barhau am Ugain Mis, Trwy hyn, gellir cael ESGIDIAU neu NWVDDAU at wasanaeth Ty, ar del- erau esmwyth. «tr Rhoddir gwerth 3s. o wobr gyda'r Lot gyntaf a godir. YR HAF. YR HAF. TEILWNG 0 SYLW. I UNWAITH ETO DYMUNA EVAN JONES, CEMMKS, mi inimi—n—flUiHin — Alw sylw pawb sydd mewn angen am ddillad newyddion at y HAF, at y stock helaeth sydd ganddo o J rethynau BLACK & BLUE VICUNAS, WORSTED & SERGES A SCOTCH, YORKSIIIRE, AND WELSH TWEEDS, Cymwys at wneyd Siwtiau, Trowsusau, Breeches, ac Overcoats. HEFYD, Mwy nag erioed o le i ddewis mewn defnyddiau Costumes a Dresses mewn ALPACCA, SERGES, LAWRUS FABRICS, A RIPLEYS PIRLE FINISH, ymhob lliw. A chan fod E. J. yn parhau i gadw yr un dwylaw profiadol, gellir sicr- hau ffit a'r style mwyaf diweddar. Rhoddir sylw neillduol i bob archeb drwy y Llythyrdy. Y DIFFYG TREULIAD. A\V\^ Yr uchod yw un o'r afiechydon mwyaf cyfl redin sy'n poeni y cyfansoddiad dynol, ac mae yn cymeryd cymaint o wahanol agweddau fel ag i fod bron yn anmhosibl ei ddesgrifio. Y STUMOG yw canolbwynt yr holl gyfundrefn, ac rhae'r oil o'r organau yn teimlo mwy neu lai oddiwrth unrhyw afiechyd fydd ynddi. Dyma rai o arwyddion y Diffyg Treuliad :— Poen yn y stumog a'r frest, yn enwedig ar ol bwyta cyfogi, coll archwaeth, gwynt yn y stumog, rhwymedd, dwfr poeth neu surni, Bile, lselder ysbryd, curiad y galon, anmhurdeb yn y gwaed, anhwylderau yr iau, gwendid gieuol, Piles, &c. Y Meddyglyn goreu at yr anhwylderau uchod ydyw, DU. WOOD'S KEMEDY Mae yn rhagori ar bob math o Bills, Nid yw yn bosibl rhoi y cyffyriau sydd yn Dr. Wood's Remedy mewn Pills. Mae DR. WOOD'S REMEDY Wedi cael y fath gymeradwyaeth gan y rhai sydd wedi dioddef oddiwrth y Diffyg Treuliad a'i gan- lyiliadau, fel mae y Perchenog yn ei theimlo yn ddyledswydd gwneyd y ddarpariaeth hon yn fwy hysbys. Dylid ei gymeryd yn hollol yn ol y cyfarwydd- iadau. Gwerthir mewn potelau Is. a 2s. 6c. yr un Trwy y Post am dair ceiniog yn ychwanegol oddi- wrth- HUGH JONES CHEMIST, BLAENAU FFESTINIOG 'EMYNAU AC EMYNWYR CYMREIG.' rpBADDODIR DA RUTH ar y testy« uchod, X Koddfa (B.), Corris, ms W-ENER, MEDI 5e4, 102, Gan y Parch. H. CERNYW WTLLTAMR, Corweii, Ceir mai-iyltoii pellach yn fuftH.

SYMUDIADAU GWLEIDYDDOL.