Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

23 articles on this Page

NEWID Y TEYRN.

News
Cite
Share

NEWID Y TEYRN. MAE cysgoll. augau ar orsedd Prydain Fawr y dirionaf Buddug wedi rhoddi heibio ei choron n'itheyrnwialen ddaearoL Teyrnasodd am 64ain mlynedd gyda medr a doetliineb, Yr oedd ei dylanwad yn fawr ar y byd a hwnw yn un benditliiol. Er y cyf- yngid ei gweithrediadau gan y Oyfansoddiad, ac nas gellid ei galw i gyfrif am y gweinydd. iadau cyhoeddus, eto yr oodd mogis pen yn nghyngor y Llywodraeth, a rhoddai ei hawgrymiadau a'i barn breifat i'w holl weinidogion ar faterion pwysig y dydd. Trwy hyn dylanwadodd yn fwy effeithiol a daiouua ar amgylchiadau y byd nag a allasai penadur unbenaethol wneyd. Diau nad oedd ganddi rym meddyliol Elisabeth. a Catherine II. o Rwsia, y rhai feddent alluoedil cymwys i amseroedd ter- fysglyd. Ond yr oedd ei Mawrhydi mor lwyddianus a hwythau i'w cliyfnod ac i'w hoes. GweitliredodJ yn beiiaf drwy rym oymeriad pur, drwy gydymdeimlad a ohariad, Erys ei choffadwriaetli yu barhaol fel priod serchog, mam ei plilant, ac fel mam ei holl bobl. Adnabyddir hi nid fel Buddug Fawr ond fel Buddug Dda. Enillodd galonau ei deiliaid, yr hyn sydd yn llawer gwoll na'r warogaeth a dynir drwy ofn. Ymadawodd heb.un gelyn iddi. Y rhai hyny, ydynt elynion Lloogr, fe'i oarent hi. Mae'n sicr fod cydymdeimlad y Frenhines ar du rhyddid a ohynydd. Dymunai fod mown oydgordiad a'i phobl, a rhoddai ynddynt bob ymddiried. Parchodd eu dyfarniad fel yr amlygwyd of drwy eu cynrychiolwyr Sen- eddol. Ymhob trafodaeth. gyda'r rhai ddewisodd i'r prif swyddau bu yn fanwl i ddilyn ytbryd a llythyren y Cyfansoddiad, a gwnaeth fwy na neb arall i sefydlu y drefn lywodraethol sydd yngorweddmor esmwyth ikr yagwyddau y deihaid. Dilynwyd ei Mawrhydi i'r oraedd gan Dy wysog Cymru, yr hwn a adnabyddir fel y y Brdnhin Edward VII., yu nghanol y dymuniadau a'r gobeithion goreu. Cymer- odd yntau y non arferol a roddwyd iddo gan yr Arglwydd Ganghellydd yn y Cyfrin- gyngor, dydd Merciter, yn Llundain. Yn y cynulliad gwnaeth y brenhin ddatganiad ceuedlaethol yn gosod allan ei benderfyniad i ddilyn llvvybrau ei ddiweddar Fam, a ohysogru ei holl allu tuag at wellhad a 4 dyrchafiad ei bobl. Gwnaeth gyfeiriad tyner at ei enwog dad; ni ddewisai gymeryd Albert yn deitl brenhinol, am y dymunai i un a yatyrid yn deilwng o gael ei alw yn Albert Dda, sefyll ar ei ben ei hun mewn hanesiaeth. Byddai iddo ymgadw yn fanwl at y Oyfansoddiad Prydeinig, ao ymddiriedai yn y Sonedd a'r Genedl i'w gynorthwyo yn ei ddyledswyddau pwysfawr. Mae yn y brenin newydd lawer o gymwys- derau i'r safte urddasol yr esgynodd iddi. Mae o dymher agored, radlon, a charedig. Etifeddodd y nodweddau hyn oddiwrth ei fam, canys gwyddom gymaint wnaethant i beri i'r tlodion ei hanwylo lie bynag y prea- wyliai. Mae'r brenin wedi gweled llawer o'r byd, wedi cael ei ddwyn i darawiad a phob dosbarth, ac a phob cylch o opiniynau, cafodd gyfleusdra i gymeryd gwersi mewn gwleidyddiaeth, a dywedir ei fod yn meddu swm da o synwyr cyfEredin. Mae'r ansoddau hyn yn gymwysderau i'r frenhiniaeth. Ac wrth esgyn i orsedd ag y mae llewyrch hen- afol mil o flwyddi yn tywynu arni, caiff ddymuniadau goreu a gwresocaf, ac ymddir- ied yr holl genedl. Bydded iddo yrfa faith, ac y gellir dweyd-am. dano yr hyn oil a dywedir gan bawb am y barchus a'r anwyl deyrn a'i blaenorodd. Dydd Iau, cyhoeddwyd proclamasiwn o ddyfodiad y Ty wysog i'r Frenhiniaeth. Aed drwy y seremoni mewn amryw leoedd ar hoelydd Llundain, a dilynwyd yn yr oil o biifdrefi y Deyrnas Gyfunol, yn- ngwydd yr awdurdodau bwrdeisiol, a'r cyhoedd.

--Y KHYFEL. "

CLADDEDIGAETH Y FRENHINES.

HELYNT Y PENRHYN

MALLWYD.

TOWYN.

¡ CORRIS.

TYSTEB I MR. HUMPHREY DAVIES,…

ABERYSTWYTH.

TREF AR DAN.

ORICCIETH. '-"'..,

MR. OSMORD WILLIAMS A- HANES…

,'j PORTHMADOG, j,.

DYFFRYN ARDVDWY.

Family Notices

(i ø b eb iaet b RU.

: .V MAKCHNADOEDD.

,MARCHNADOEDD ANIFEILIAID.

OYFUNDREFN GOTHENiBUIiG.

Advertising

TELERAU AM HYSBYSIADATT.

DIWRNOD 0 ALAR.

CWM ELAN.