Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BEEF. Bydd gan H, P. Humphreys, GWINDY, CORRIS, GYFLENWAD O BEEF VII YVYTHNOS HON. Hefyii, y Stoc urlerol o MUTTON. Rhoddwch eich arehebion heb oedi. Y DIFFYG TREULIAD. Yr uchod yw uri o'r afiechydon mwyaf cyff redin sy'p poeni y cyfansoddiad dynol, ac mae yn cymeryd cymaint o wahanol agweddau fel ag i fod bron yn anmhosibl ei ddesgritio. Y SilJMOG yw canolbvvynt yr holl gyfundrefn ac mae'r oil o*r organau yn teimlo jr.wy neu lai oddiwrth unrhyw aficchyd fydd ynddi Dyma rai o arwyddion y Diffyg Treuliad :— PeD yn y stumog a'r frest, yn enwedig ar ol bwyta; cyfogi, coll archwaeth, gwynt yn y stutuog, rhwymedd, dwfr poeth neu surni, Piie. I-tz-tder ysbryd, curiad y galon, anmhurdeb yn ¥ tfwaed, anhwyldetau yr iau, gwendid gieuol, Pites, &c. Y Meddyglyn goreu at yr anhwylderau ut hod ydyw, Ml. WOOD'S REMEDY. )1 at> yn rhagori ar bob marh o Bills. Nid yw yn bosibl rhoi y cytfyriau tyda yn Dr. Wood's Remedy mewn pills. Mae DR. AVOOD'S REMEDY Wedi cael y fath gymeradwyaeth gan y rhai sydd w-di dioddef oddiwrth y Diifyg Treuliad a'i gan- Jvuiadau, fel mae y Perchenog yn ei theiinlo yn ddyledswydd gwneyd y ddarpariaeth hon yn fwy hjabyi. Dylld ei gymeryd yn hollol yn ol y cyfarwydd- iadau. Gwerthir mewn potelau la. a 9s. 8c. yr un. Itrwy y Poat am dair ceiniog yn ychwauegol oddi- wrtti- HUGE JONES CHEMIST, Medical Hall, BLAENAU FFESTINIOG CgWbtoljl dtonl Jattui, a GYNHELIR YN AJBEHANGELL. IIAWN A ItOS WENER, MAWRTH IAF, 1900- BBIKNUID. 1-4, Ift E. H. Williams, Llanbryumair. 8, M*. W. Roberts [.4P Meuriy], Aberangell, U.S.O. U, Parch. R. W. Jones, ac eraill. TESTYNAU AGORED I'R BYD. CWTDUOKIABTH. 1 Unawd Soprano, 'Y Lili wen' (Dr. Tarry), G-,vobr, iii. 6c. t U.1awd Tenor, I Dlyad Gwyl Dewi Saut' (W. f).n..J. Gwobr, 2s. 6c. 3 Una wet Baritone. Br^uddwyd y morwr bach fR. S. Hufhetj. Gwobr. 2a. 6d. Deuawd, Tenor ti Ba.I, Ac yr oed*: yn y wlad i-eutf (H. Dmiet). GwoLr, 3a 5 'Y bwthyn ar y bryu' I B D. WUliamsj (i kodwitr). Gwobr. 4.:i 4 Dad^tnu y dou Presburg,' 401 r Elnyn 859, I. 4.) lltfr Tmatt y M.C. [i barti o w th.] U-wobr, 10a. AMHTWIAKTK. T Adrodd, I Dinyiitr Jerusalem.' [Pob oedT. tqwol y Daflau]. Gwobr, 2g. 6c. I JEaglyn, I ALanna.' Gwobr, Is. e Araoth [5 munyd], Prydlondeb i foddiou gMa.' Gwabr, Is. t. Darllsn dam a roddir ar y pryd. [Pob oed]. Gwabr, Is 11 Ateb nifer o gwestiynau a roddir ar y pryd ar Wvbodaeth Gyffredillol. [Pob oed]. Gwobr, Is. 12 Ysgrifenu Psalin 103 mewn Llawfer [Pitman]. Owobr, is. L AMODAU. 1 Bhif 3, 12, i fod yn Haw eu priodol feirniaid orbyu Chwefror 22. 2 Enwau yr ytyigeiavyr zir y Daugfnau, Areithio, Adrodd, &c., i fod yn Haw yr Yagrffenydd orbyu Chwefror 26ain. Rhastr gyflawn o'r Testynau i'w chael gan yr Y tarifenydd. ° Am faaylioa pellach gweler yr Hysbysleni, JAMES E. PUGH, Bgngynottj_Aberangell, R.S.O. Ysgrifenydd. SEFYDLWYD 1857. Jlri. Jftuqjljii a 3Rnlul£!1, A DEINTYEDlOIv. (Honorary Dentists to the Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire General Hospital.) Ooruel TERRACE ROAD a COKPORA- TION STREET, AIERYSTW-YTH. Cyftintki Llythyrau—54 Terrace Itoad, Aleryrticyth. Bydd Mr. ROWLEY yn U&MTXLLOTH.-Bob Dydd Mercher Yn btMeaol o 2 hyd 5 o'r gloch yn nhy Mrs. J. Hugbae, Dovo.v Viow. Towy*.—Yr Ail a'r Pedwerydd ddydd Gwener y* mhob Mis. Yn bresenol o 2 hyd 5 o'r gloch yu WW Mn. Joues, 43 High Street, ger y Railway Htatiaa. Bydd Mr. IUWMY yu Aberystwyth dydd Llun, dydd Mawrth, a dydd Iau yn mhob wythnos. Aiydd gadvxm wrth gytundeb. fltyflauwix Dauedd ar yr Egwyddorion Goreu Ni Raid Tynu y Gwreiddiau. His gtlHi rhagori ar y Danedd hyn mewn ym- ddaaxociftd, oysnr, parhad, ac iselbris. Defnyddir y Materlon Goreu yn Unig. Sierk«ir Boddlonrwydd. Llenwir Danedd. Oymhwysir Danedd Plant, &c. 8ylwon a* j 6yfeiriad. Oyngkoriad Rhad. Siaredir Cymraeg. TOWYN-ON-SEA. RICHARD MORGAN, CONTRACTOR, 2. M. keeps an efficient and reliable staff of Painters, Paperhaogers, & Decorators. I Eetimatea given free for all kinds of work OK Private Houses, Churches, Chapels, &c. tSr All work carried out expeditiously., Good woik and material guaranteed. j LLANEGRYN. j Cylchwyl Lenyddol (Dan itaiVt/UI v Gj imleithus I'divvylliado]! UudeLolj GWYL DEWI, 1901. ffirOherwydd fod y Parch. Pard Huwlij wedi yuiryddliau odtiiwrth y gwaith o feiiii. iadu, dyiuuntr hysbysu fod y rhai canlyuol wedi ywgyiueiyd a'r gorehwyl:— Traethawd,—Paioh. W. Davies, Llanegryn. Barddouiaeth, —Mi. E. L. Kowkuds (HyfiJ. Aberdyfi, WILLIAM DAvirs, Ysgrifenydd. OAMBiiliiN iiii,. 1, I J^Btp'tdfod Oadoiriolv <iur<ve Ha' People's Palaoe, Jauvsary 2ctLiL World's Fair, AjMotdiarai 1-11Ü1, 'i'uWHttd-g Exhibition, Baker Street, Royal Aqua. riaai, St James' Pnrk. On Wednesday, Jauuary 23rd, lV01, cheap ex- cursion ticketB will be issued to i From Machynlleth, Con-is, Cemmes Road, Llan- &c Curriagea wiil run through to London (Button), 1",ISii(nwera return from London (Euston) aa undt-r Two days passenger* return at 9-45 p.m, on Thuiodny. Jniiuary 2-ith. Five days passengers return at 9-4.5 p.m. on Monday. January 28th. Eight days passengers return at 9-15 p.in, on Wednesday, January 30th. All information resaK-ing Excursion Trains and Tourist Arrangements oil the Cambrian Railways can bt. "bt;dued from Mr W. H. Gough, Surietin. tendent of the Liue, Oswestry. I P. 8. FFN1\788, Secretary Getteral Manager. I I Y GA LAI"! Y GAUAF!! G0FALEK IjKAED SYCIIION. D. L-bl DAVIES, ALBLIL'T HOUSE, MACHYNLLETH A ddymyna wneyd yn hysbys i bawb iddo dderbyn SToe FAWR arbenig o bob IIJCITN Esgidiau at y Tymor hwn. Y PRISIAU YN ISEL A'R EIDDO YN DDA. Cedwir y Gweithwyr Goreu at Drwsio. GREENWICH HOUSE, DOLGELLAU Mae'n wybyddus bellach mai un o'r lleoedd goreu yn Nghymru am Watcb Dda, Aur neu Arian (Gent's or Ladies), Alberts, Modrwyau Priodasol, Fancy Rings, Brooches, Bracelets, Silver Cigars, Cigarette, and Match Uoyes &c" &c., yw Masnachdy Enwog- WM. WILLIAMS, (D- G- & E- A- WILLIAMS) Watch ifaker, mwm house, DOLGELLAU. fOiiewvAO wnmw E ■ I Mae Y ]\1 .• .ua< 1H hwn vvodi e> seiydl er's dros 40 miynedc ac wedi enill clod di- gyffelyb, a chefnog- aeth cylch eang am <, ragoroiaeb y nwyddau a wej i= Vilo. CEDWIR Y STOC HELAETHAF "A MWYAI AM;IYWIAETHOL. D.S.—Gwarent'r pob eiddo am flynydaoedd. Sylwch yr adgywelrir pob math o Watches a Chlociau yn y modd goreu; a sylwi h hefyd ar y cyfleusdra. rhagorol a diogel sydd i anfon Watch [gyda'r Post i'w Repairio. DANEDD!! DANEDD!! JAMES KEES (17 mlynedd yn ngwasanaeth Mri. Murphy & Howley). Ceir ganddo Ddanedd Oelfyudydol, y rhai a osodir mewn aur, Platinum, Vulcanite, &c. Lleuvvir a Gianheir I !Hedd. Trwsir fie adffurfir Setiau. Dim ond y mathau Seisuig -to Americanaidd goreu a ddefnyddir. Nid oes angen tynu y gwreiddiau. Sicrheir ffit, a'r gwneuthuriad goreu. Ymgynghoriad yn rhad. Siaredir Oymraeg Gwneir yr all am brisiau mor rhesymol, fel na ddylai neb fod hebddynt. Bydd i Mr. Rees ymweled a Corris y Sadwrn Cyntaf a'r Trydydd Sadwrn o bob mis, yn nhy Mr. W. Evans, Grocer, Liverpool House (gyferbyn a'r Slater's Arms). Ymwela Mr. Rees a Machynlleth ar yr ail Ddydd Mercher a't pedwerydd ymhob mis, yn nhy Mrs. R. Jones, Pentrerhedyn Street (gyferbyn a'r Lion Hotel). Cyfeiriad, 30, Railway Terrace, Aberys- twyth. Sefydlwyd yn 1876. MR. A. C. POWELL, L.D.S.R.C.S., DENTAL SURGEON, 24,. PORTLAND STREET, ABERYSTWYTH. Honorary Dental Surgeon to the Aberystwyth; Infirmary, and Cardiganshire General Hospital. MACHYNLLETH.—Y dydd Mercher Cyntaf ar Trydydd dydd Morcher ymhob mis, yn nhy Mr. Marpole, Liverpool House, Maengwyn Street, o 2 p.m. hyd 5 p.m., neu wrth apwyntiad. CORRIS.- Yr Ail a'r Pedwerydd Sadwrn 0 bob Mis, yn nhy Mr. W. J. Edwards, 'mpf!rR.nce Glanydon, o 11 a.m. hyd 4-30 p.m. i Prisiau Rhesymol. Consultations yn dJi-dal. Mae Mr. Powell yn siarad Oymraeg' j Nid oes dim amheuaeth nad EASINE ydyw y Meddyglyn goreu at Gur mewn Pen, Ddanodd, Neuralgia, Tic, Anwyd yn y Pen, A phob math 0 boen yn y pen. Dyma dystiolaethau pwysig yn profi y r) ffaith :—Dyma ddywed y Parch. R. Peris Williams, Llandudno:— Mr. Hugh Jones. A-nwylS),r,-YFeddyg- iniaeth fwyaf effeithiol a gefais erioed at wella Cur mewn Pen, ydyw yr Easine' a wneii genych chwi. Mae yn effeithio yn gyflym iawn. Gwellhaodd un o honynt gur yn fy mhen mewn ychydig amser.' Dywed Mr. John Smith, Ash St., Southport: —' Easine is a capital remedy for Neuralgia.' Dywed Mr. Parry Edwards, Ty'r capel, Llanfechell, Mon. :Cymeradwy,af'Easinet bob amser at y Neuralgia.' Mr. R. C. Jones, Pentrefelin, Llangedwyn, ddywed:—'Wedi rhoddi prawf ar 'Easine,' 'rwyf yn gwybod beth ydyw bod am fisoedd heb y Neuralgia, pan o'r blaen yr oedd yn dyfod ataf yn fynych iawn. Yn ddiddadl. dyma'r feddyginiaeth oreu at y Neuralgia. Rhoddais dd6s i gyfaill at y ddanodd cafodd esmwythad buan, ar ol dioddef am ddyddiau. Rhoddais un arall i berthynas. at y Neuralgia, cafodd waredigaeth lwyr a hollol Mae yn bleser genyf ei gymeradwyo i bawb sydd yn dioddef oddiwrth y cyfryw boenau.' Gellir rhoddi dwsinau o dystiolaethau i'r Easine.' Gofynwch i'ch Fteryliydd neu eich Grocer am dano, 1 s. y paced. Yn gyfanwerth oddiwrth Mri. David Jones & Co., Liverpool, neu trwy y pest am is. oddiwrth HUGH JONES, M.P.S. Chemist & Druggist, £ Medical Ball, BL. rPJESTINIOG -c" -r £ OWN HALL, BJACHYKLETH, Oyuhelii CYFARFODYDD I CYSTADLEUOL, yn y lie uchod, GWENER Y CfiOQllTiUS^TmrSEiT Beiruiad Cerldorol: MR. D. D. PARRY, LLANRWST. HHJII TESTYh A U. Traethawd, Joan yr Efengylydd.' Gwobr 10s. Can heb fod dros 50 llinell, Y Ganrif Newydd.' Gwobr 7s. 6c. Englyn, Yr Eilliwr.' Gwobr 2s. 6c. Cor Meibion (heb fod dan 16 mewn rhif), 'Cydgan y Pere!inion' (Dr. Parry). Gwobr JE5 51J a Time Piece lntixld i'r Arweinydd (i'w euiil ddwr flvnedd yn olynol). I'r Cor Plant, 'Plant yWlad* (D. D. Parry). Gwobr tl 10s., a Thlws Ariin ail, 10s. I'r Cor Merched (heb fod dan 12 ua thros 20). (aj Y do a I LIA,ynou,' (b) Y don Tonad y Dydd' (Emlyn Evans). Gwobr 11. 10s. Parti 0 16, 'Naut a'r Blodeuyn (T. Price). Gwobr £ 1. Pedwarawd, Cathl yr Eos' (D. D. Parry). Gwobr 16s. Deuawd i Denor a Bass, Ddau Arwr' (W. Davies). Gwobr 15s. UnawdSoprano, Golomen Wen' (R. S. Hughes). Gwobr 10s. 6c. Unawd Contralto, Ceisiwch yr Arglwydd' (D. D. Parry). Gwobr 10s. 6c. Unawd Tenor, 4Ser y CToron I (R.S.Hughes). Gwobr 10s. 6c. Uuawd Baritone, Milwr Clwyfedig' (R. S. Hughes). Gwobr 10s. 6c. ilhestr gyflawn o'r Testynau, &c., i'w ehael gan A. B. ROBERTS, Parliament House v J. H, LEEK, Douglas House j xsgn. DYDD GWYL DEWI 1901. UYNHELIR CYFARFOD LLENYDDOL M.C. PENNAL a'r BRYNIAU, Md WRTH lal, 1901. Pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn RHYDDIAETH, BARDLONIAETH, CERDDORIAETH, ADRODDIADAU, &c. Rhestr o'r Testynau, Amodau; &c,, yn barod, ae i'w chael oud aufon Stamped Envelope at 1 HUGH JONES, Ysg. 0 dy, IVm. il. 6 ydyw y Mwg yn myned drvvy r v n lIe myned drwy'r simdde,' Os w. treiwch DRAUGHT PLATE. f Anfonwch y lied a'r uchder. Hefyd, FIRE BOXES. Cast Iron yn lie Bricks i siwtio unrhyw Stove neu Grate. Anfonwch y mesurau. BALDWYN M. DAVIES, IIIONFOUNDER, MACHYNLLETH. DYMUNA EVAN JONES, CEMMES, Hysbysu y cyhoedd yn gyffredinol ei fod wedi darparu Stoc Helaeth o Ddefnyddiau Dilladau at Y GAUAFJDYFODOL Ceir Siwtiau, Overcoats, Costumes, a Dresses, yn Hi wiau diweddaraf, a'r oil am brisiau a ddeil gymhariaeth ag unrhyw fasnachdy yn Ngogledd Cymru. Gan fod yr un dwylaw profiadol yn parhau yn ngwasanaeth E. Jones, rhoddir pob sicrwydd y bydd i bob Order a ymddiriedir i'w ofal, gael eu troi allan YN Y bTYLE DDIWEDDARAF, a'r FFIT yn bobpeth ellid ddymuno. — ■» Mae E. J. wedi darparu Stoc Helaeth iawn o MACKINTOSHES, o bob Uiw a llun, I DDYNION A MEROHED pa rai a fwriada eu gwerthu am brisiau neillduol o isel. Caiff Arcliebion drwy y Llythyrdy ei sylw buan a goialus. EBJ @.iste66jo6 g>a6emo £ CQMMINS COCH, Cynhelir yr uchod, Y LLUNG-\VYN 1901. TESTYN Y GADAIR: I Buoail Tecoa.' Gwobr ip. a Chadair Ddervv Hardd. Prif Ddarn C. r.wl: Teyrnasoedd y Odaear (J, Ambrose Lloyd). (;wobr £$a Thlws Aiian i'r Arweinydd. Rhestr gyflawn o'r Testynau allan ar fyrder. v n 1). HO WELL. Ysgrifenyddion R EVANS. .l CYNIIELIlt fCtfOb 12,5 ct 6 f ctt 0 f 'g&cmnreddog, YN NGHAPEL Y M. C. CEMMES, NOS IAU, IONAWR Slain, 1901. Cadeirydd: DR. EDWARDS. A rweinydd: fffr. DEMETRIUS J. O WEN A&- Cynygir £ ] o wobr i'r un a gano yn oreu yr HER-UNAWD, '0 fy hen Gymraeg' (Enilyn Evans), agored i umhyw lais. Rhestr gyflawn o'r Testynau, Gwobrwyon, a'r Amodau, yn rhad drwy y Post ar dderbyniad Stamp dimai i dalu y cludiad. Ysgrifenydd H. H. JONES, Haulfryn, DALIER SYLW » OASiPAKlADAU MA Will ON AT Y GAUAF. l\V\\V YN Paris House, Machynlleth. MAE RICHARD REES,* Wedi prynu St)n Ysblenydd o bob math o Nwyildaii I )raj>eiy AT Y GAUAR BAHGKINiON DIGYFFELYB- Y Stoc fwyaf Ffasiynol mewn Capes, Jackets. Mackin- tc slies, Dresses, Millinery, Hats, Bonnets, &c. 1)1 LLA DA LvVrAHOD 0 BOB MATH I DDYNION A PHLANT STOC ARBENIG 0 OVERCOATS. -Plancedi, Cynfasau, oJwlaneni, Flannelettes, Crysau, Ties, Coleri, Umbrellas, Hetiau, Mufflers, Oilcloths, &e., &c. far Cofier cyn prynu at y Gauaf, ymweled yn gyntaf a'r I hen Fasnachdy Adnabyddus: PARIS HOUSE, MACHYNLLETH ROCK FOUNDRY, MACHYNLLETH. (ESTABLISHED 1869). A DECIDED IMPROVEMENT ON ALL OTHER WATER MOTORS in efficiency, simplicity, compactness, and cheapness. Invented and Manu- factured by J. B. Davies & Co. We solicit an opportunity to confer with parties in want of Turbines or Water Wheels. TESTIMONIAL. The Iron Water Wheels turned out from the Rock Foundry, are well-known throughout the Principality and many counties beyond. They are bui t on the most modern designs, the con- struction being at the same time light and durable, and giving a larger percentage of power than can be claimed for most Water Wheels "-The Railway Supplies' Journal ;¡fIIUJINES It W.A TIÛl WHEELS, CHEAP HORSE GEAIiS IN STOCK. NEW 4' SECOND-HAND CHAFE CUTTERS, FROM 20s. UPIVARDS. Address all communications to BALDWYN M. DAVIES, Engineer & Ircnfounder, MACHYNLLETH.