Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Y GANRIF NEWYDD.

Y RHYFEij.

,Y DDWY DALAETH.

OArE COLONY.

HELYNT Y PENRHYN.

MR, JOHN BURNS A'R RHYFEL-

MARWOLAETH ESGOB LLUNDAIN.

LLANFYLLIN.,

MARWOLAETH KIR. J. JONES,…

TALYWERN.

ESGAIRGEIUOG.

ICYNGOR TREFOL * TOWYN-

PENRHYNDEUDRAETH.

ABERMA W.

DOLGELLAU.

LLANFAIRCAEREINION.

Family Notices

FFRWYDRIAD MAWR YN DENTON.

DERWENLAS.

News
Cite
Share

DERWENLAS. MARWOLAETH A CHLADDKDIGAETH MISS MARY THOMAS.—Bu y chwaer ieuanc rin- weddol hon farw boreu dydd Mercher, Ionawr 9fed, yn 23 mlwydd oed. Merch ydoedd i Mis. Jane Thomas a'r diweddar Mr. D. Thomas, Rock Villa, o'r lie hwn. Yr oedd. yr ymadaw- edig yn un o'r merched ieuaiirc mwyaf gwasan- aethgar yn yr eglwys Annibynol. Nid yn unig chwareuai yr offeryn cerdd, ond hi ydoedd ysgrifenyddes yr eglwys, a gwnai ei gwaith yn nodedig o fedrus. Mewn gwasanaeth cref- yddol, yr oedd yn un i'w hefelychua gwyn fyd na byddai mwy o ferched ieuainc yr eglwysi yn dangos cymaint o ufudd-dod a pharodrwydd i wneyd yr hyn a allont er mwyn yr achos goreu Ymhyfrydai yn ngwaith y cysegr, fel y bydd bwlch mawr ar ei hol. Bu yn dihoeni yn hir. Cydiodd afiechyd ynddi rai misoedd yn ol, yr hwn a lynodd wrthi hyd ei marwolaeth, pr pob gofal a medrusrwydd mam a meddygon. Bu yn Ysbytai Eversley, Winchfield", a Broinpton, Llundain ac ar y dechreu yr oedd yn addawol am wellhad. Ond ewyllys Daw oedd ei chym- eryd ato'i Hun, a chredwn ei bod wedi addfedu megis tywysen lawn i'r gogoniant. Daeth adref ychydig amser yn ol, a gwelwyd arwydd- ion amlwg fod y babell yu prysur ddadfeilio; a'r boreu a nodwyd, ehedodd ei hysbryd at Dduw, yr Hwn a wasanaethodd mor fifyddlon. Dydd Sadwrn diweddaf, daeth torf anarferol o fawr ynghyd i dalu y gymwynas olaf iddi, a hawdd oedd gwel'd ar y gwynebau a wlychid gan gymaint o ddagrau, fod uh an.wyl yii-cael ei rhoddi yn y bedd. Wrth y ty, gwasanaeth- wyd gan y Parchn. Wnion Evans, ei gweinidog R. E. Jones, Talybont; a J Llewelyn, Borth. Ar lan y bedd, yn Cemetery Machynlleth, gwasanaethwyd gan y Pascit. G. Parry, Llan- badarn; Proff. Anwyl, Aberystwyth ynghyd a'r Parchn. J. Jones, Machynlleth; G. Griffiths, Drefnewydd,; H. W. Parry, AberUefenni; a'r gweinidog. Caffed y teulu trallodus nerth i ddal y brofedigaeth chwerw a'u goddiwedd. odd, ac ymgysurent yn addewidion Duw, a'r geiriau toddedig a'r tystiolaethau ardder-chog a reddwyd i'r ymadawedig ar lan ei jbedd. Heblaw a enwyd, gAelsom yn bresenol y gweinidogion canlynolRhys Davies, Corris; W. Thomas, Aberhosan; h. R. Evans, Pennal; D. G. Richards, Sammah; ynghyd a T. J. Evans (M.C.), AberUefenni,— Humphreys (M.C.), Rochdale; ynghyd a'r pregethwyr Mri. C. Wood, Machynlleth; E. Rees, etc; H Jones, Corris; aT. Pierce, Corris. ;Derbyniwyd llythyrau hefyd oddiwrth eraill yn amtygu eu hanallu i fod yn bresenol. Cafedd gladdedig- aeth barchus, ac un mwyaf trefnus a welwyd erioed. Priodol iawn yw Iliaellau Wnioik,, ar ei cherdyn-goffa 0 Mary hoff '—mae'r ddaear hon Yn rhau rhy fach i fyw Mae bywyd pur mor eang a'r nef, A'r Iesu wnaeth dy ffydd yn gref, Ac yn ei gwmni hyfryd ef Y moli fyth dy Ddiiw. Yr Eglwys wyla ar dy ol, Dy lafur ddaeth i ben A galwfd di i Wlad y Dydd I chwa 'reu'r Delyn Aur yn rhydd, Tra'th goron wynfydedig sydd Yn harddu'r nefoedd wen.

doljtbiaetljau.

EGEWYSFACH.

CORRIS UCHAF.,

BALA.

V MARCHNADOEDD.

MjLaCHNADOBDD Axu=LIAID.

Advertising