Skip to main content

Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

§emion$\,n>en.

ADltAN Y ME 11C H ED.

ACHOS Y RHYFEL.

ABERHOSAN.

AMRYYYION.

MACHYNLLETH.

!.CORRIS.

News
Cite
Share

CORRIS. Trwy yr wythnos ddiweddaf, cynhaliwyd y cyfarfodydd gweddi arferol ar ddechreu y flwyddyn yn y gwalianol gapelau, ac yr oedd arogl esmwyth ar y gwasanaethau. DIRWESTOL.-Cyiiiielir y cyfarfod cystad- leuol perthyuol i Gymdeithas Corris, nos Lun nesaf, a disgwylir y ceir cyfarfod hwyliog. Safodd nifer dda o'r plant YII yr. arholiad dydd Sadwrn di weddaf.-Cyfarfod aiferol y Merched i'w gynal nos Wener nesaf, yn Bethel. DAMWAIN. Boreu dydd Llun, tra yr oedd Mr. David Owen, Ffactri, Corris, yn dilyn ei orchwyl yn chwarel Braichgoch. llithrodd yr ysgol ar ba un y safai, a syrthiodd yntau gryn bellder. Derbyniodd gryn niweidiau i'w ben; ond da genym ddeall nad yw y niweidiau mor drymion ag yr ofnid ar y cyntaf, a'i fod yn gwella yn dda dan ofal Dr. Jones. IECHYDOL.—Ami yw y dioddefwyr dan wahanol anhwylderau yn yr ardaloedd hyn, a llawer o honynt yn gorwedd dan afiechyd trwm a pheryglus. Hyd yn hyn o dru- garedd arbedwyd ni rhag ymweliad angau, gydag eithriad o un neu ddau. Dydd Iau, hebryngwyd rlian farwol Mr. John Lewis (Penstaer gynt), Corris Uchaf, i'w hir gartref, yn mynwent Rehoboth. Bu yn wael am tua dwy flynedd. Gadawodd bump o blant i alaru ar ei ol. Y RHYFEL-Dyma brif destyn siarad y gymydogaeth, a dilynir y digwyddiadau o ddydd i ddydd yn bur fanwl. Mae mwy o amrywiaeth opiniynau am y rhyfel ar ol iddo dori allan na chynt. Mae rhai yn benboeth o'i blaid, ac fel yn ei gymeryd yn fater personol iddynt eu hunain. Eraill nad ydynt yn cymeradwyo y drafodaeth a ar- weiniodd:iddo,oiad ajddymunant yn awr weled llwyddiant ar arfau Prydain gyda rhyfel byr. Mae yma eraill a gydymdeimlant a'r Boriaid, gan gondemnio rhaib Prydain, a honant nad yw yn haeddu enill y dydd am fod ei hachos yn anghyfiawn, ac y dylai y Bor gael llonyddwch bellach oddiar law Lloegr. Cydsyniant yn gyffredin na bu Lloegr yn y fath drybini er cyn cof, a bod y rhyfel yn agoriad llygaid i wledydd Ewrob ar ein gallu milwrol.

ABERYSTWYTH.

DINAS MAWDDWY.

RHYFEL Y TRANSVAAL CAPE COLONY.

ADGYFNERT HION.

ABERDYFI.

EGWYDD0RI0N.

NERTH Y PRYDEINIAID.

COLOFN METHUEN.

ARSYLLU*SAFLE STORMBERG.