Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

§emion$\,n>en.

ADltAN Y ME 11C H ED.

News
Cite
Share

ADltAN Y ME 11C H ED. BESS A BUUDUG. Ymddengys fod rhai pobl yn ystyried eu bod yn talua cymediw nid bychan i'r Frenhines Victoria wrth ei chymharu i'r Wyryf Brenhines Elizabeth ond nid yw yn gwbl ddilys fod hyn yn ganmoliaeth mor drwyadl ag y bwiiedir iddi fod. Mae yn wir y medrai yr hen ferch nodedig hono siarad Lladin ond cyfaddefir maiLladin rydlyd iawn ydoedd. Yr oedd ei chwaeth mor isel mewn rliai pethau, fel na fedrai ddeall pa beth oedd diben cysgod mewn darluniau. Rhaid mai rhyw branciau digrif oedd ei dawns. Yr oedd yn berores, sef yn gyfryw ag a allai offeryn cerdd ei gwneuthur. Yr oedd arni hiraeth am wr, ond nid oedd ganddi ddigon o wroldeb i briodi. Bu farw yn nghanol siomiant ac adgno meddwl; a phan y trengodd nid oedd ganddi na mab na merch i'w holynu ar yr orsedd. Am y Victoria, y mae hi yn gelf- adures gampus, yn gerddores ,addyslwycli, yn wraig tinweddol, ac yn fam ddedwydd. Os oedd llywyddion ac awduron amser Elizabeth yn fwy, y mae gwlad Victoria ganwaith yn fwy, ac y mae ganddi dan ei theyrnwialen wledydd lletach nag unrhyw a freuddwydiodd Elizabeth erioed yn eu cylch. Addurnodd Shacsper oes Elizabeth, ond y mae oes Victoria yn deilyng- ach o Sliacsper.- Canon D. silvan Evans.

ACHOS Y RHYFEL.

ABERHOSAN.

AMRYYYION.

MACHYNLLETH.

!.CORRIS.

ABERYSTWYTH.

DINAS MAWDDWY.

RHYFEL Y TRANSVAAL CAPE COLONY.

ADGYFNERT HION.

ABERDYFI.

EGWYDD0RI0N.

NERTH Y PRYDEINIAID.

COLOFN METHUEN.

ARSYLLU*SAFLE STORMBERG.