Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

YSGOL SIROL MACHYNLLETH.

News
Cite
Share

YSGOL SIROL MACHYNLLETH. Cynhaliwyd cyfarfod o'r Llywodraethwyr dydd Gwener, dan lywyddiaeth Mr. Richard Rees, U.H. Y Prifathraw a ysgrifenai yn amgau ymddi- swyddiad yr is-athraw Mr. O. N. Roberts; ac yn hysbysu ei fod wedi apwyntio Mr. E P. Evans, o Ysgol Sirol Llangefni, i lanw ei le, am y cyflog o ioop y flwyddyn ac awgrymai fod Mr. Roberts yn cael ei apwyntio i ofalu am y dosbarth mewn llaw fer hyd fis Gorphenaf, am y cyflog o 5p. a'i dreuliau teithio. Cytun- wyd ar hyn —Hysbysodd y clerc fod y swm o 34p. 6s. 1 ic., wedi eu derbyn o'r Science and Art Department, sef 14P. 6s. I ic. yn fwy na'r llynedd.—Mr. D. Evans, cyfreithiwr, a ysgrif- enai i ddweyd, oherwydd dyledswyddau eraill, nas gallai gynrychioli y Bwrdd hwn ar y Bwrdd Sirol. Pasiwyd gofyn i Mr. R. Gillart ym- gymeryd a hyn.-Galwodd y prifathraw sylw at y pwysigrwydd ar fod y laboratory yn barod yn ddi-oedi Penodwyd y cadeirydd a'r clerc i siarad a'r contractor ar y mater,—Cwynid hefyd fod pobl yn rhoddi eu dillad allan i sychu yn nhir yr ysgol. Rhoddwyd y mater hwn eto i ofal yr un personau.

MACHYNLLETH.

TOWY N.

,. del moil yx 1t)en.

DYFERION DIRWESTOL.

SUDDIAD LLYTHYRLONG.

ABERYSTWYTH.

ABERDYFI.

AMRYWION.

BORTH.

ARDDANCOSFA AMAETHYDDOL MEIRION.

CYNGOR TREFOL ABERYSTWYTH

PENOD YR ENWOGION Y GALLOFYDD…

Y CYNGHORAU PLWYFOL.

ABERMAW.

RHYFEL Y TRANSVAAL NATAL.

CAPE COLONY.

CORRIS.