Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

eirtio1:t ?t' t1.)elt.

Y DYN ODDIALLAN A'R DYN ODDIMEWN.

Y CYNHAUAF.

PABYDDIAETH YN NGHYMRU.

ANGLADO Y PARCH. THOMAS HUGHES,…

-___âffau.

News
Cite
Share

âffau. GAN LLEW. Bydd Tabernacl Spurgeon yn barod i gael ei agor ymhen deuddeng mis. Bernir y bydd yr holl gost i'w adeiladu yn cyraedd y swm o 32,000p. Dywedir fod symudiad ar droed i geisio cael gan un o Brifysgolion blaenaf yr Unol Dalaethau i roddi y teitl o Ddoethwrmewn Duwinyddiaeth' yn flynyddol i Gorph y Methodistiaid i'w gyflwyno i'r gwr ddyrch- eiir ganddynt i gadair eu Cymanfa Gyffred- inol! Ymborthi yn ddoniol yr oedd y Cenawon y dydd o'r blaen ar ryw gyfieithiad Cymraeg a ddaeth o dan eu palfau, o'r llinellau adnabyddus hyny geir mewu rhifyddiaeth, Thirty days hath September.' Tri deg o ddyddiau sy'n gyfanedd Yn Mehefin, Ebrill, Tachwedd Yn y lleill mae un yn rhagor, Ond wyth ar hugain sy'n mis Chwefror.' Gweithred dda ydyw eiddo Mr. D. Hughes, Lerpwl, yr hwn a adeiladodd Neuadd Gy- hoeddus yn Nghemaes, Mon, ac a'i rhoddodd yn anrheg i'r ptntrefwyr, heb son, meddir, am sect, plaid, nac arall. Os felly, mae i'w ganmol am ei ryddfrydigrwydd. Costiodd oddeutu 2,500p. Hyderwn y bydd bechgyn t,Y v fro yn manteisio ar y cyfie rhagorol yma i ddiwyllio a choethi eu meddyliau, &c. Fe ddylai y Monwysiaid fod yn falch o'r bon- eddwr haelfrydig hwn. Dirwywyd dyn yn un o drefi y Gogledd, yr wythnos o'r blaen yn drwm am werthu diodydd meddwol heb drwydded. Winciai y tafarnwyr ar eu gilydd, a chwarddent yn eu llewis yn braf with weled y truan liwn o dan y fflangeil. Eithr pan- ddelir rhai o honynt hwy weithiau yn rhwyd cyfiawnder, ni bydd diwedd ar eu chwyrniadau. Nid oes genym ronyn o gydymdeimlad a dynion fydd yn ceisio gwerthu diodydd alcoholaidd heb drwyddedau priodol, ac mae genym yr un faint a'r rhai sydd yn gwerthu gyda thrwyddedau. Mae y naill fel y Hall yn gymaint gelynion i ddynoliaeth a daioni. O'r diwedd, mae Spaen wedi derbyn amodau heddwch America. Llawenydd mawr ydyw gweled y rhyfel hwn yn terfynu ac yn enwedig yn terfynu fel y gwna. Bellach ceir y gorllewin wedi ei ysgubo yn llwyr o hunllef y Spaeniaid gormesol, a eha' Ynysoedd Cuba a Port Rico wybod am y waith gyntaf beth ydyw rhyddid a gwar- eiddiad. Yn awr y deuant hwy allan gyntaf o'r cauol-oesau ond y cwestiwn yw a ddefnyddiant hwy eu rhyddid yn briodol wedi ei gael. Hawlia yr Ianci uchel gym- exadwyaeth am y gwaith rhagorol a wnaeth yn Cuba. Dydd Iku diweddaf, neillduwyd brawd ieuanc o'r enw Mr. J. T. Parry, o Brifysgol Caerdydd, i gyflawn waith y weinidogaeth yn eglwysi Cilcenin a Dihewyd. Traethwyd ar Natur Eglwys' gan y Parch. J. M. Prytlierch, Wern. Holwyd y gofyniadau arferol gan y Parch. Lloyd Owen, New Quay. Offrymwyd yrj' Uidd-Weddi' gan y Parch. J. Carolau Davies, Tynygwndwn. Rhoddwyd Siars i'r urddedig gan y Parch. E. Evans, Llanbedr, ac i'r eglwysi gan y Parch. Cadfwlch Davies, St. Clears. Pre- gethwyd yn ystod y cyfarfodydd gan y Parchn. Howell, Barry, Williams, Cilfynydd, Jones, B.D., Pencadair, a Davies, Panteg. Cafwyd cyfarfodydd buddiol iawn, am fod y pregethau yn ymarferol a gafaelgar. Mae gan Mr. Parry faes rhagorol i weithio ynddo, nid yn unig am fod y maes yn eang, ond am fod yno waith i'w gyflawni.

CORRIS.

ABERDYFI,

MAWREDD.

CYFRAITH BRATHIADAU CWN.

ABERYSTWYTH.

DOLGELLAU.

ADDYSG GANOLRADDOL MEIRION.

PENOD YR ENWOGI Ji\

UNDEB DOLGELLAU.

TROSCLWYDDIAD CWEINYDDIADAU…

ABERMAW.

CWMNI Y CAMBRIAN.

LLANGELYNIN.

YSGOL SIROL MACHYNLLETH.