Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

OAFWYD.

----Y NEGESTDD TELERAU AM…

DAU ETHOLIAD.~-

Y RHYFEL.

CYNCOR RHYDOFBYDOL CYMRU.

ARDDANGOSFA AltDDWROL CORRIS.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ARDDANGOSFA AltDDWROL CORRIS. Dydd Sadwrn diweddaf, cynhaliwyd yr Wythfed Arddangosfa Arddwrol, &c., Corris. o gychwyniad bychan, y mae hon erbyn hyn wedi d'od yn gyfryw ag y cysylltir a hi gryn bwysigrwydd, yn arbenig felly yn ystod y blynyddoedd diweddaf hyn. Heblaw arddangosiadau helaeth o gynyrchion gerddi, &c., ceir ynglyn a hi yn flynyddol bellach, gystadleuaethau dorus, megis Treialon Cwn Defaid, Hollti Llechau, Tyllu, Bicycle Race, &c. Trodd y diwrnod yn eithriadol o an- ffafriol o ran tywydd, ar wahan i'r anffawd ddigwyddodd i'r babell. Oni bai y pethau hyn, sicr genym yvr y buasai yn Arddang- osfa fwyaf Iwyddianus gynhaliwyd yma orioed. Y Llywydd eleni oedd M. Thomas, Ysw., C.S., un o sylfaenwyr yn ogystal ac un o brif gefnogwyr y sefydliad er y cychwyn- iad cyntaf. Yr ysgrifenydd yw Mr. Hugh Williams (Ap Idris), yr hwn, yn ol ei arfer, a wnaeth ei waith yn anrhydeddus. Mae ei fedrusrwydd a'i yni diflin ef ynglyn a phobpeth yr yinaflo ynddo yn adnabyddus. Deil Mr. E. Lewis, Gaewern Cottage, hefyd i gyflawni y swydd bwysig o drysorydd yr Arddangosfa, er boddlonrwydd i bawb. Mawr obeithiwn iddi droi allan yn llwyddiant mewn ystyr arianol. Llongyfarchwn y pwyllgor ar ansawdd ragorol ynghyd a llu- osogrwydd y cynyrchion y llwyddwyd i'w cael ynghyd. Yn canlyn wele restr o'r buddugwyr:— CYNYRCHION GERDDI. DOSBARTH A.— Cabbages white, R. E Jones, Carmel, D. J. Owen, Garneddwen Cauliflowers, Richard Davies, Penrhos, Vegetable marrow, W. M. Williams, B. G. Villa; Carrots, R. Davies, R. Hughes, Meirion House; Beet, J. Owen, Penrhos, 0. Owen, Troedyrhiw; Turnips, W. M. Williams, D. J. Owen; Parsnips, R. Davies, R. Hughes Spring onions, L. Jones, Dafarn Newydd, R. Hughes Autumn onions, R. Hughes, R. Davies; Potatoe onions, R. Davies, J. Price, Greenfield; Rhubarb, J. Jones. bolybont; D. J. Owen; Peas, Lewis Jones, W. M. Williams; Broad beans, R. Rees, Tanycoed, 0. Owen; Dwarf beans, R. Davies, W. M. Williams; Scarlet runners, R. Hughes; Leeks, Richard Hughes, W. M. Williams; Shallots large, J. Price; Shallots small, D. Jones, Pensarn, H. P. Morris, Gareglwyd; Parsley, R. Davies, J. Owen; Radishes, W. M. Williams, R. Davies; Lettuce, W. M. Williams, O. Owen; Early kidney, R. Edwards, Esgairgeiliog, T. Jones, Pensarn; Early round, W. M. Williams, J. Owen; Late kidney, M. Morris, R. Davies; Late round, M. Morris, H. Davies Goose- berries red, John Owen, W. M. Williams Gooseberris any other kind, M. Morris, Esgair- geiliog, Alun Jones, Post Office; Apples, R. Davies, Pantycelyn, William Jones, Ceinws; Currants red, Lewis Jones Currants black, W. M. Williams. CUT FLOWERS AND FLOWERING PLANTS. —Begonia in pot, Lewis Jones, Pensarn, W. Richards, Corris Fuschia in pot, R. Hughes; Asters, R. Davies, J. Jones, Pensarn; Dahlias single, R. Hughes; Dahlias double, Richard Davies; Pansies, H. P. Morris, R. Davies; Roses, R. Hughes, R. Davieu; Geranium in pot, J. Owen, Llwynygog, R. Hughes best collection of window plants, R. Davies. GERDDI.—Am yr ardd oreu, H. P. Morris, R. Hughes, Owen Owens, W. M. Williams. CYNYRCH GARDDWROL*. DCSBARTH C — Cabbages white, J. Lewis, Abercwmeiddaw, H. Owen, Braichgoch Inn; Cauliflowers, H. Owen, E. Lewis, Gaewern Cabbages red, H Owen; Celery, H. Owen, H. Davies, Aber- corris; Cucumbers, E. Lewis; Lettuce, H. Rowlands, Pantcoch, J. Lewis Carrots, H. Rowlands, E. Lewis Beet, Michael Roberts, H. Rowlands; Turnips, J. Lewis, H. Rowlands; Spring onions, H. Rowlands, H. Davies; Rhubarb, M. Roberts, H. Owen; Parsnips, H. Davies, H. Rowlands; Peas, H. Davies, H. Owen Broad beans, H. Davies, Michael Roberts; Dwarf beans, J Lewis, H. Rowlands; Scarlet runners, H Davies, J. Lewis; Leeks, H. Davies, H. Owen; Shallots large, H. Rowlands, H. Davies Shallots small, M. Roberts, H. Rowlands Parsley, J. Lewis, E. Lewis; Radishes, H. Rowlands, È. Lewis; Early kidney, J. Lewis, E. Lewis Early round, H. Davies, H. Owen Late kidney, E. Lewis, J. Lewis Late round, H. Davies, E. Lewis; Gooseberies red, H. Davies, Michael Roberts Gooseberies any colour, H. Davies, E. Lewis; Currants red, M. Roberts, H. Rowlands; Currants black, H. Rowlands, J. Lewis. CUT FLOWERS AND FLOWERING PLANTS. —Asters, J Lewis, H. Rowlands; Dahlias single, J. Lewis; Dahlias double, J. Lewis, H. Rowlands; Pansies, J. Lewis, E. Lewis; Roses, J. Lewis Fern in pot, J. T. Vaughan Collection of ferns by a child under 16, E. Jones, Dafarn newydd, M. Owen, Ty capel; Collection of wild flowers with names by a child under 16; E. Jones, Jane A. Davies; Collection of six distinct varieties of annual flowers, W. M. Williams. DOSBARTH n. (agored i bawb).—Cabbage white, R. Davies, W. Roberts, Abergynolwyn; Cabbage red, R. W. Jones, Towyn; Celery, R. W. Jones, W. Roberts; Cucumbers, R. Hughes, R. Davies; Cauliflowers, E. Griffith, Llanfachreth, W. Roberts; Spring onions, R. W. Jones, W. Humphreys, Abergynolwyn; Autumn oniens, R. Evans, Abergynolwyn, R. W. Jones; Carrots, R. Davies, J. Davies, Fronfelen; Turnips, Richard Davies, W. M. Williams; Parsnips, R. W. Jones, R. Davies; Tomatoes, R. W Jones Scarlet runners, R. Hughes, E. Griffith; Broad beans, R. Hughes, R. Evans French beans, E. Griffith, Richard Davies; Peas, Rees Evans, John Owen; Vegetable marrow, W. M. Williams, John Davies; Early kidney, R. W. Jones, Rees Evans; Early round, R. W. Jones, Richard Hughes; Late kidney, R. Davies, R. W. Jones. GWOBRWYON ARBENIG.—Dahlias single, R. Davies Dahlias double, R. Davies; Six dishes of vegetables, E. Lewis, John Lewis; Best collection of vegetables, R. Davies, R. Hughes; Yr ardd oreu ar ystad Abercorris, H. P. Morris, Gareglwyd, O. Owen, Troedy- rhiw; Cerfio ar gareg, H. Jones, Penygraig; Bicycle Race, J. Williams, Dinas Mawddwy, R. Jones, Mallwyd. Gwartho.g.—Am y fuwch oreu, Mrs. Evans, Aberllefenni, E. Evans, B. G. Farm. Cwn. -Collie, J. Jones, Nantyreira, J, Owen, Abercorris; Sheep dog, Welsh, H. Owen, E. Tudor, Esgairgeiliog; Spaniel, R. G. Owen, Corris, J. Williams; Smooth terrier. Mr. Williams, Borth, H. Pugh, Machynlleth; Dog any breed, R. Davies, Penrhos, Frank Birley, Fronfelen Welsh Terrier, M. H..Ellis, Llwyncelyn, a M. Roberts. Dofednod Cock and hen, Redcaps o'r Hamburg, E. Griffiths, iffynonbadarii; Cock and hen Minorcas, E. O. Hughes, Aberllef- enni, H. Owen; Cock and hen game any colour, J. Rees, Aberllefenni, J. Rowland, Tanycoed Cock and hen any other variety, W. Jones, Esgairgeiliog; Drake and duck, H. Rowland, Pantcoch, E. J. Thomas, Aber- liefenni Drake and duck any other variety, E. E. Owen, Garneddwen, J. Owen, Hen- ffactri. Ymenyn, &c. Ymenyn, A. Lewis, Machine, M. Hughes, Garneddwen, M. Ride; Wyau, J. Hughes, Bluemaris, Ellen Williams Mel, M. Roberts, Dinas Mawddwy, T. Davies, Llanbrynmair. Ilafutfawl.-Couple of trussed fowls, M. Griffith, Slaters' Arms, M. Ridge, Bryixllwyd; Loaf of white bread, C. Jones, Henshop, M. Thomas, Gwindy Oatmeal cakes, 0. Jones, Anne J. Owen; For splitting a block to the greatest number of slates the most even, J. Owen, Corris, R. Lewis, Aberllefenni, J. Ellis etc Do., for boys under 20, D. Davies, D. U. Davies, E. Lloyd Slate teapot stand, H. Jones, Penygraig Mantel border, H. Jones; Scythe sharper, W. Pugh, Garneddwen; Sugar tongs, W. Pugh Nnt nippers, W. Jones, Post office; Rope maker, Jcel Roberts; Birch broom, L. Jones, Dafarn newydd Slate splitting chisel, John Gittins; Double hand boring, T. A. Williams, Glandwyryd, R. Jones, Aberllefenni Single eto, E. Jones, Glanrafon, J. Richards, Tanyfron; Walking stick, W. Pugh. Arlunio.—Freehand drawing of a cow, A. E. Jones, Esgairgeiliog; R. O. Griffith, Penrhiw; Do., jug and basin, D. W. Wood, J. T. Evans, Frondeg; Map of Africa, W. Griffith, Penrhiw, W. Lewis, Gaewern. Giviiiadtvaith.-Tea cosy, M. Jones, Glanaber; Antimaccassar, M. Griffith, Slaters' Arms, Ann Owen; Set of D'Oyles, M. Jones, Glanaber; Door mat, Anne Owen, C. Davies, Pantycelyn Beaded pin-cushion, M. Jones, Glanaber Print over all, M. F. Davies Hose for a child, M. E. Davies, Glanydon; Button holes, M. E. Davies i Darning, M, F. Davies, Jane A. Davies Night dress case, J. A. Davies. Cneijio.- John Thomas, Tyglas, Robert Jones, Llwydiarth. Corlann Defaid.—1 a 2 Lewis Vaughan, Tyddyn- yberllftn, S. Williams, Rugog.

EISTEDDFOD GADEIRIOL CORRIS…

IMARWOLAETH PARCH. T. HUGHES,…

DOLGELLAU.

PICO LLOCELIAD YN FFAIR MACHYNLLETH.

BWLCH, ger TOWYN.

Family Notices

Advertising

AMRYWION.