Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

qeillion t?t' Amen.

GAIR AT YR AMAETHWYR.

CLYWEDION.

CORRIS.

YR HELYNT DDEFODOL.

REILFFORDD DYFFRYN RHEIDIOl

YSGOL GANOLRADDOL TOWYN.

MACHYNLLETH.

LLYS YR YNADON.

ABERMAW.

ABERDYFI.

LLANF AIRCAEREINION.

ARTHOG.

BORTH.

I TOWYN.

CORRIS UCHAF.

ADOLYGIADATJ.

News
Cite
Share

ADOLYGIADATJ. [GLADSTONE Ei FYWYD A'I WAITH. Gan y Parch. G. Ellis, M.A. Gwrecsam, Hughes a'i Fab. Rhan III., Pris 6c.] Wele y drydedd Ran o'r gwaith llafurfawr hwn ger ein bron a theimlwn wedi ei darllen fod yr awdwr yn grymuso wrth fyned ymlaen. Rydd y gwaith hwn pan y'i gorphenir yn safonol yn ddi-os. Y rhifyn hwn a gynwysa benod ar Briodas Mr. Gladstone penod arall ar y gwrthddrych fel Llywydd Bwrdd Masnach; penod eto ar ei Frwydrau o Blaid Masnach Rydd, gyda'r hon y ceir darlun rhagorol o'r anfarwol Richard Cobden penod eto arno fel aelod dros Brifysgol Rhydychain; eto fel Canghellydd y Trysorlys a rhan 0 benod ar Ryfel y Crimea. 0 galon argymheliwn ein darllenwyr i brynu y gwaith hwn. [Y CERDDOR, Awst iaf, 1898. Yr un Cy- hoeddwyr. Pris 2c.] Mae y cyhoeddiad misol hwn yn gwasan- aethu cylch pwysig yn y dyddiau presenol. Yr ysgrif arweiniol y tro hwn a ysgrifenir gan un o'r golygwyr, sef Mr. D. Jenkins, ar Ddysgu tonau ac emynau ar y Sul.' Er na chydolygwn 0 lawer ag ef parth y gyfeillach ar nos Sul, eto hyderwn y bydd i'r awgrymiadau geir yn yr ysgrif ddeffroi ystyriaeth y rhai y perthyn iddynt er ceisio gwella caniadaeth gysegredig. Ceir ysgrif ragoiol hefyd gan Mr. D Etnlyn Evans, dan y penawd Awgrym- iadau i gantorion.' Difyrus yw yr ysgrif ar y Plentyn Delynor,' felly yr 'Amrywion,' a Hyn a'r Llall.' Hefyd ceir Rhyfelgan Ddir- westol, ynghyd ag Anthem, &c. Rhifyn da iawn yw hwn ar y cyfan. [Y BRYTHON: R 1. Jones, Tremadog. Ail Argraffiad. Pris 6c.] I'r sawl a hoffa henafiaethau; ac ychydig sydd na wna, y mae y Brython yn gyhoeddiad a fawr werthfawrogir. Cyhoeddwyd ef y tro cyntaf yn Newyddiadur, yn y flwyddyn 1858. A dywed y cyhoeddwr mai ar gais taer Iluaws o lenorion Cymru y dygir yr ail argraffiad hwn allan. Gan hyny, hyderwn y caiff y gefnog- aeth ddyladwy, fel y di-golledir ef yn yr anturiaeth y tro hwn,

EISTEDDFOD GADEIRlOl GWYR…

ADDYSG CELFYDDYDOL YN NCHEREDICION.