Hide Articles List

7 articles on this Page

'Hiiufciuntiutl).

BYRDRA BYWYD.

EISTIsIDIXFODi PENEGOES.

EISTEDDFOD PENEGOES.

Advertising

THE CURE OF CONSUMPTION.

Advertising

Advertising
Cite
Share

-=- ::II< 'r". THE COUNTY STUDIOS <><J DOLGELLEY TOWYN — -ga t' Jb'. ottrtg — is now so well known, that every one may be certain ot getting the best possible work. No better or more artistic photograph can be taken any where, and can be had at all prices.. A\V\AVVV\AVVV\AVW\AVVVVV SUCOESS IS ALWAYS GUARANTEED. SEWING MACHINES ON HIRE AT 2s. PER WEEK. i I I q I AGENT to LEADING MAKERS of BICYCLES, SEWING MACHINES, LOCKS, GUNS & CATRIGE. Sewing Machines from £2 2s. to R14.-Guranteed for 3 years.—Is. 3d. p ir week. 1A11 parts oj the above cleaend and repaired on the Premises Old Machines taken in Part of Payment. JOHN EVAN.s "JVhltesmi th, Machinist • 25, Maengwyn Street, MACHYNLLETH GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. B S 'W y <t Tar lar "aa KAYMANS BALSAM, Meddyginiaetli G-yflym at Beswch, Anwyd, a holl anhwylderau y Frest a'r Ysgyfaint. Pan oi gymorir ymadawa'r peswcli, ai lesinwythder ddiflana, a chanlyna cwsg adfywiol. Amnlnisiad-7-y a Diogel i blant-Ni chynwysa ddim Opium. Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. :0: AJS WEBTH YN QYFFREV1N01 Is. lfc.j 2s. 9c, Argraph.nl Argrapliu! Argrapliir pob math 0 waith yn SWYDDFA'R "ETKGESYDI) rhad ac yn ddestlus. Argrafthir :— Hysbysleni, Adroddiadau, Tocynau Pamphlets, Catalogues, losters, Mourning. Cards, Billheads, Memorandums. Club Pules-, Club Accounts, Club Cards, Quarry ^Reports, Quarry Accounts, Quarry Rules, Noteheadings Calling Cards, Programmes Cymanfaoedd Canu, &c., &c. &c. Cofiwch y cyfeiriad, NEGESYDD OFFICE, Gtauydon, CCRRIS, R. S. 0 AT MR. HUGH DAVIES, Fferyllydd, Machynlleth. AXWYL SYK,—Y11 y gwauwyn diweddaf, bum yn dioddef yn iavvr iawn oddiwrtli grugui yu fy ilaig, a thyndra yn yr yegyfaint, ond yn ddainweiniol gwelais mewn liewyddiadur liysbysiad am eich (JOUGH MIXTURE cliwi, a phenderfynaiti ar unwaitli wneyd prawf o liono. Wedi i mi gymeryd un botelaid o houo, tciml wn lawer yn well; ac wedi cymeryd rliyw ddwy arall yn ycliwanegol, yr oedd yr anliwylusdod blin wedi ymadael a mi yn hollol. Gallaf yu y modd yum roddi i'cli COUGH jMixxuitu chwi y gaiiiiioliictli ucliaf fel meddyginiaetli ar gyfer anliwylderau amrywiol y gwddf a'r ysgyfaint. Yr eiddoch yn gywir, Glkmtrtlien, Tacli. Meg, 1890 E. DAVIES TKADE^MABK. .CO 0 WX I "I >-i- If ;r. a a ES, Qp I. ,1 ,5- REGISTERED 167583. Y EE DI) YGIN IAETII FAWlt GYMREIG. TCAG^AT BESWCH, ASHMA. BRONCHITIS, A holl Anhwylderau y Frest, y Gwddf, a'r Ysgyfaint. PESVVOH Ysgrifena y l'arch E. W. Davies, Ton Pentre, yn ddnvcddar:- GaUaf ddwyn tystiolaeth glir i boblogrwydd iiitwr PESWCH HUGH DAVIF.S'S COUGH MIXTURE, ac i dderbyuiad lies neillduol fel siaradwr cylioeddns oddiwrtli ddefnyddiad o bono PESWCH ac hefyd i'w wertli yr adeg hon haiut yr .Influenza.' Dywed y Parch J. E. Owen, Llanberis: PESWCH —' Y mac hen wraig yn Pentraeth, Sir Fon, yn dueddoliawu i besweh caled, yn enweclig ar aniserau rliewllyd. Nid oea dim yn y ifordd o feddygiuiaeth yn ei PESWCH^lleshau gystal a'cli Couaw J/IXTUIIK. Ei "hunig gysur ar y ddaear, ebe hi, yw y Beibl a Davies's Cough J/ixture. PESWCH Dywcd y Parch Ll. 13. Roberta, Caer- narfon Dan ochain anwyd yn liyclin—a'r lungs PESWCH Y11 rhyw lesg weithredu Mwy cais drwy y Cough Mixture cu, Octs-o iecliyd dcli-bosycliu.' Y mae DAVIES'S CO U G II MI XT U U Iv yn Cynesu y Fi-est,, Yu Clirio y Llais, Yn Jihyddliau y FIlem, Ei flas mor felus a Mel, Plaiit yn lioff o ho no. Mynwch y Real Thing, a pheidiwclx a chymeryd eich persvvadio i gymeryd matliau eraill III wy prolHdiol. DAVIES'S TONIC ANTIBILIOUS PILLS, (Sugar Coated) at DDIFFYG TREULIAD. Beth symucla ar unwaitli Surni yu yr Ystumog J Daniels' Tunic 9' Anlibiliom Pills. Beth sydd yn feddygiuiaeth. effeitliiol at boen rhwng yr Yegwyddau ? Dailies' Tonic$Antibilious Pills- A oes meddyginiaetli at iselder ysbryd o Davies' Tonic cj- Antibilious Pills. Beth ydyw y ddarpariaetli fwy at effeitliiol at godi yr arcliwaeth at fwyd ? ° Davies'' Tonic 9' Antibilious Pills Gyfaill J/elliu gweithio, methu bwyta Darllen uiethu cysgu-dyna gri llawer y dyddiau hYll-cli-ysbryd, digaion, poen yn y Cylla poen yn pen, poen yn y Cefll, bias dnvg ar y geuau yn y boreu, y gwaed yn anmhur, y croen yn atiach, y llygaid yn bwl a rnarw, Beth yw yr achos o hyn i gycl r Dim ond Ditfyg Trculiad y gellir yn liawdd ei symnd drwy gymeryd ycliydig ddognau o Hugh Davies's Antibilious Pills Gwneir y plenau hyn gan Mr HUGH DAVIES, J/achynlleth, perchenog y Cough Mixture—y Feddygiuiaetli fawr tiymreio at y Peswch, &,c lJeallwn eu bod yn Llysieuol (lJm- delion, Canmiomile, Rhubarb, &-e), ac yn ddiooel i bob oed a rhyw lJinu y byddai llai o i)d§fyo- Treuliad ond galw gydag unrtiyw Fferyllydd am liycliiad o j)AVŒS,J:>1LLS '—Gwel Tariun y Gweilhitvr Gall bob Fferyllydd, Is I bocs Argraphwyd a Chyhoeddvvyd gan yr Idris Z" Press Co., yn Glanydon, Corris, R S.O,